ESET

Mae ein Partner Corfforaethol, ESET, yn arbenigwr Seiberddiogelwch Byd-eang ac maent yn ymroddedig i adeiladu ar waith sydd eisoes yn cael ei wneud ym maes diogelwch plant ar-lein.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Internet Matters yn gweithio gydag ESET i'w helpu i ddatblygu'r deunyddiau a'r dull cywir ar gyfer eu rhaglen ymgysylltu ag ysgolion. Trwy berthynas agos â'u harweinydd Arbenigwr Diogelwch yn y DU, rydym yn darparu arweiniad ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o ddarparu cyngor diogelwch ar-lein i rieni a phlant yn amgylchedd yr ysgol.

delwedd pdf

Malcom Tuck
Rheolwr Gyfarwyddwr y DU, ESET

“Trwy ein partneriaeth â Internet Matters, gallwn wneud cyfraniad effeithiol at ddiogelwch plant ar-lein yn y DU. Rydym yn angerddol am gefnogi’r cydweithrediad llwyddiannus ac effeithiol hwn gan y diwydiant. ”

Pam cefnogi Internet Matters?

Mae ESET yn ymuno â Internet Matters i ddefnyddio dyfnder eu gwybodaeth a'u harweiniad fel y gallant wneud cyfraniad gwerthfawr a chynaliadwy i helpu i gefnogi lles digidol plant.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolyddion ar eich dyfais? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny