BWYDLEN

Supercell

Supercell, un o brif ddatblygwyr gemau symudol y byd yw ein Partner Corfforaethol cyntaf o'r diwydiant gemau. Maent wedi bod ar flaen y gad o ran mentrau diogelwch defnyddwyr yn y gofod gemau.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Ym mis Ebrill 2019, ymunodd Supercell â ni fel Partneriaid Corfforaethol. Bydd y bartneriaeth yn ein gweld ni'n gweithio gyda'n gilydd i roi cyngor ac adnoddau newydd i deuluoedd i helpu eu plant i lywio'r byd gemau symudol yn ddiogel.

O ganlyniad i'r cydweithrediad newydd hwn, bydd gennym ein hadnoddau hapchwarae newydd ar gael mewn ystod o wahanol ieithoedd gan gynnwys Saesneg, Ffrangeg, Mandarin, Sbaeneg ac Almaeneg.

delwedd pdf

Jess Hollmeier
Gwrth-Dwyll a Diogelwch Defnyddwyr, Supercell

“Mae Internet Matters yn arbenigwr ar rymuso rhieni. Rydym yn gyffrous y byddwn, gyda'r bartneriaeth hon, yn mynd i'r afael ag angen rhieni am adnoddau sy'n eu helpu i sicrhau bod eu plant yn defnyddio gemau mewn ffordd iach, hwyliog a chyfrifol. "

Pam cefnogi Internet Matters?

Supercell yw gwneuthurwyr y gemau symudol Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans a Hay Day. Mae mynychder cynyddol gemau ar-lein ym mywydau beunyddiol plant yn bryder cynyddol i rieni. Mae cyrhaeddiad byd-eang Supercell ar yr eiliad ganolog hon i'r diwydiant gemau yn golygu ei bod yn bwysicach nag erioed codi ymwybyddiaeth o'u nodweddion diogelwch. Mae gweithio gyda Internet Matters yn helpu i gynnig y cyngor a'r gefnogaeth angenrheidiol i rieni ar draws ein dau blatfform.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolyddion ar ffonau smart neu ddyfeisiau hapchwarae eraill? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Fairercell Supercell

Gweler cyngor ar chwarae diogel a theg ar gemau Supercell i roi profiad gwell i blant.

Canllaw Rhieni Supercell

Dysgu sut i ddefnyddio nodweddion diogelwch mewn-app a chadw plant yn ddiogel ar eu dyfeisiau symudol.

Hwb Cyngor Diogelwch Hapchwarae Supercell Ar-lein

Awgrymiadau ac offer ymarferol i helpu rhieni i gefnogi plant wrth iddynt lywio byd gemau ar-lein.