BWYDLEN

TikTok

Y Partner Corfforaethol, TikTok, yw prif gyrchfan y byd ar gyfer fideos symudol ffurf fer. Maent wedi ymrwymo i adeiladu cymuned, gan flaenoriaethu ymddiriedaeth a diogelwch ar-lein.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Internet Matters a TikTok yn gweithio gyda'i gilydd i addysgu teuluoedd am bwysigrwydd lles digidol a mynd i'r afael â heriau cyffredin fel pwysau cyfoedion ar-lein.

Ymhlith gweithgareddau eraill, mae Internet Matters a TikTok wedi ymrwymo i ddarparu offer ymarferol a defnyddiol i rieni, ysgolion a defnyddwyr ar-lein a fydd yn eu helpu i fwynhau'r amgylchedd ar-lein yn ddiogel.

delwedd pdf

Patrick Nommensen
Polisi Cyhoeddus Byd-eang, TikTok

“Rydym yn gyffrous i ymuno â Internet Matters yn y cydweithrediad diwydiant hwn. Hyrwyddo profiad diogel a chadarnhaol yw prif flaenoriaeth TikTok ers y cychwyn cyntaf a byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth ynghylch materion pwysig gan gynnwys diogelwch ar-lein a lles digidol. ”

Pam cefnogi Internet Matters 

Mae TikTok wedi ymrwymo i adeiladu cymuned i annog defnyddwyr i rannu eu hangerdd creadigol a'u mynegiant creadigol trwy fideo. Mae gweithio gyda Internet Matters yn eu galluogi i godi ymwybyddiaeth o'u nodweddion diogelwch a dangos eu hymrwymiad i brofiad diogel ar-lein i'w defnyddwyr.

Adnoddau dogfen

Angen gosod gosodiadau preifatrwydd ar app TikTok? Gweler ein canllaw sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Adnoddau TikTok

Gweld adnoddau i helpu plant i gael cefnogaeth i gael profiad ar-lein mwy diogel.

Offer TikTok

Dysgwch sut i ddefnyddio'r gosodiadau diogelwch, diogelwch a phreifatrwydd i helpu plant i lywio'r platfform yn ddiogel.

Polisïau TikTok

Gweler polisïau TikTok a chanllawiau cymunedol i annog plant i ryngweithio'n ddiogel ar yr ap.

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein