BWYDLEN

TalkTalk

Mae'r aelod sefydlu, TalkTalk, yn deall pa mor bwysig yw helpu teuluoedd i deimlo'n hapus ac yn ddiogel ar-lein.

Fe wnaethant arddangos hyn trwy ddod y Darparwr Rhyngrwyd cyntaf yn y DU i gyflwyno hidlwyr rheolaeth rhieni am ddim i'w holl gwsmeriaid.

logo talktalk

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae TalkTalk yn parhau i gefnogi Internet Matters, gan hyrwyddo ein hymgyrchoedd a'n hadnoddau yn barhaus. Mae hyn yn cynnwys blaenoriaethau fel ein pecyn cymorth digidol ar-lein ac ymgyrchoedd blynyddol Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Fel darparwr band eang, mae TalkTalk yn deall y gwahaniaeth y gall partneriaeth Internet Matters ei wneud i’w cwsmeriaid, drwy eu cysylltu ag offer defnyddiol, canllawiau arbenigol ac adnoddau. Edrychwch ar sut maen nhw'n gwneud hyn isod.

Cefnogi cwsmeriaid

Gall cwsmeriaid ddod o hyd i gymorth gan Internet Matters ar draws gwefan TalkTalk, tudalennau cymorth Cymunedol, cyfryngau cymdeithasol ac e-byst cwsmeriaid. Mae’r cynnwys hwn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn gyda phynciau perthnasol yn seiliedig ar natur dymhorol, fel ein canllawiau defnyddiol ar sefydlu dyfeisiau newydd yn ddiogel adeg y Nadolig.

Cydweithio â chydweithwyr

Mae Internet Matters hefyd yn gweithio'n agos gyda rhwydwaith TalkFamilies i gynllunio digwyddiadau a chynnwys ar gyfer cydweithwyr sy'n rhieni neu warcheidwaid. Mae hyn yn cynnwys cystadlaethau misol, blogiau ar adnoddau perthnasol a digwyddiadau megis sioeau teithiol a sesiynau holi ac ateb.

Defnyddio diogelwch ar-lein a rheolaethau rhieni

Mae TalkTalk yn cydnabod, er bod digon o gynnwys gwych i'w archwilio ar-lein, os ydych chi'n rhiant efallai na fyddwch am i'ch plant weld popeth.

Er mwyn amddiffyn plant rhag gweld cynnwys niweidiol, mae TalkTalk yn cynnwys diogelwch ar-lein fel mater o drefn. Mae eu cynnyrch HomeSafe yn darparu rheolaethau rhieni am ddim sy'n cynnwys ffilter gwe sy'n gyfeillgar i'r teulu ar gyfer Wi-Fi cartref.

Mae'n blocio cynnwys amhriodol (KidSafe), yn ogystal â gwefannau a allai gynnwys meddalwedd maleisus, sy'n golygu bod plant yn ddiogel i fwynhau pori heb ofal.

delwedd pdf

Tristia Harrison
Prif Swyddog Gweithredol

Fel aelod sefydlu Internet Matters, rydym yn hynod falch o'r hyn yr ydym i gyd wedi'i gyflawni hyd yn hyn. Mae angen cyngor cyson a chlir ar deuluoedd o ran amddiffyn plant ar-lein, ac wrth inni wynebu newidiadau technolegol sy'n esblygu'n barhaus, mae'n hanfodol ein bod i gyd yn aros un cam ar y blaen. Mae cydweithredu yn y diwydiant yn allweddol ar gyfer cyrraedd rhieni ar raddfa ac felly rydym yn edrych ymlaen at groesawu mwy o fusnesau i'r glymblaid i yrru'r gwaith beirniadol hwn yn ei flaen.

Pam cefnogi Internet Matters 

Mae TalkTalk yn falch o weithio ar y cyd ag eraill i gefnogi Internet Matters i wneud y byd ar-lein yn fwy diogel. Maent yn aelodau o nifer o gynghorau diogelwch ar-lein gyda'r nod o gefnogi llunwyr polisi a'r diwydiant ehangach i fynd i'r afael â materion allweddol ar-lein sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Mae’r rhain yn cynnwys Cyngor y DU dros Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd, Tasglu’r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio a Chyngor Cyllido’r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd. Maent hefyd yn rhoi benthyg eu cefnogaeth i'r DSIT (DCMS gynt) a'r BBFC wrth weithredu deddfwriaeth gwirio oedran.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolaethau ar eich cartref TalkTalk? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

TalkTalk HomeSafe

Mae band eang yn bwriadu hidlo'ch cysylltiad rhyngrwyd cartref

TalkTalk SuperSafe

Amddiffyniad ar-lein ar gyfer ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron

TalkTalk SuperSafe

Mwy i'w archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.