Nôl i ysgol
Canllawiau diogelwch ar-lein

P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i helpu pobl ifanc i hunanreoleiddio eu defnydd o ddyfeisiau

Darganfod digidol yn Cynradd

Cefnogwch eich plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol a phrofi pethau digidol cyntaf. Gweler ein canllaw am awgrymiadau ymarferol i'w helpu i ddatblygu arferion diogelwch da ar-lein y gallant adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Mae Jenny Burret, Cyfarwyddwr Addysg a Strategaeth, yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein wrth iddynt ddechrau'r ysgol.

Symud i'r ysgol uwchradd

Os yw'ch plentyn yn newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig deall pa heriau y gallant eu hwynebu ar-lein a sut i'w cefnogi, gweler ein canllaw i wneud yn union hynny.

Mae'r Pennaeth Matthew Burton yn rhoi mewnwelediad go iawn i'r hyn y dylai rhieni baratoi eu plant ar eu cyfer wrth iddynt ddechrau'r ysgol uwchradd.

Llywio Ysgol Uwchradd

Er mai pobl ifanc digidol digidol yw'r rhai mwyaf hyderus ar-lein, maent yn fwy tebygol o brofi materion ar-lein wrth iddynt heneiddio. Darganfyddwch beth yw'r rhain a sut y gallwch eu cefnogi gyda'n canllaw.

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i adeiladu ar wybodaeth plant am ddiogelwch ar-lein

Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol

Defnyddiwch ein hadnoddau oed-benodol, gan gynnig awgrymiadau y gall rhieni eu defnyddio bob dydd i helpu plant i ddod yn fwy gwydn ar-lein.

Canllawiau rheoli rhieni

Hidlo, blocio a gosod rheolyddion amser sgrin ar ddyfeisiau, apiau a llwyfannau eich plentyn y maen nhw'n eu defnyddio i roi profiad ar-lein mwy diogel iddynt.

Cefnogi plant ifanc ar-lein

'Yn bendant nid yw'n hawdd codi plant yn 2018, meddai Lucy, mam i ddwy ferch, 3 ac 7. Mae hi'n rhannu sut mae hi'n monitro defnydd rhyngrwyd ei phlant a pha heriau sy'n ei hwynebu.

Cefnogi plant ifanc ar-lein

'Yn bendant nid yw'n hawdd codi plant yn 2018, meddai Lucy, mam i ddwy ferch, 3 ac 7. Mae hi'n rhannu sut mae hi'n monitro defnydd rhyngrwyd ei phlant a pha heriau sy'n ei hwynebu.

Sgroliwch i Fyny