BWYDLEN

Canllawiau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol

Grymuso plant i wynebu heriau digidol

Dysgu ar-lein oedd yr arferol newydd i rai myfyrwyr mewn rhannau o'r wlad, ac mae'n dal i fod felly. Wrth i fyfyrwyr fynd yn ôl i ystafelloedd dosbarth y tymor hwn, rydym yn dal i annog rhieni a gofalwyr i “aros ymlaen” o amgylch diogelwch ar-lein plant.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i helpu pobl ifanc i hunanreoleiddio eu defnydd o ddyfeisiau.

Canllawiau yn ôl i'r ysgol

Darganfod digidol yn Cynradd

Cefnogwch eich plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol a phrofi pethau digidol cyntaf. Gweler ein canllaw am awgrymiadau ymarferol i'w helpu i ddatblygu arferion diogelwch da ar-lein y gallant adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Mae Jenny Burret, Cyfarwyddwr Addysg a Strategaeth, yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein wrth iddynt ddechrau'r ysgol.
Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion cynradd

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau gallwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu ddefnyddio ein pecyn rhieni i barhau â'r sgwrs ddiogelwch ar-lein gartref.

Symud i'r ysgol uwchradd

Os yw'ch plentyn yn newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig deall pa heriau y gallant eu hwynebu ar-lein a sut i'w cefnogi, gweler ein canllaw i wneud yn union hynny.

Mae'r pennaeth Mr Burton yn rhoi mewnwelediad go iawn i'r hyn y dylai rhieni baratoi eu plant wrth iddynt ddechrau'r ysgol uwchradd.
Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion uwchradd

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau gallwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu ddefnyddio ein pecyn rhieni i barhau â'r sgwrs ddiogelwch ar-lein gartref.

Llywio Ysgol Uwchradd

Er mai pobl ifanc digidol digidol yw'r rhai mwyaf hyderus ar-lein, maent yn fwy tebygol o brofi materion ar-lein wrth iddynt heneiddio. Darganfyddwch beth yw'r rhain a sut y gallwch eu cefnogi gyda'n canllaw.

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i adeiladu ar wybodaeth plant am ddiogelwch ar-lein

Yn ôl i'r ysgol yn ystod COVID-19

Effaith cloi i lawr ar ddysgu


Gweler ffigurau ymchwil newydd wrth iddo ddatgelu bod mater diogelwch ar-lein plant yn dod i'r amlwg fel prif bryder yn y flwyddyn ysgol newydd.

Dysgwch fwy

Awgrymiadau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol


Mae'r Pennaeth Mr Burton yn cynnig pum awgrym gorau i annog rhieni i fabwysiadu dull cydweithredol o ddiogelwch ar-lein.

Dysgwch fwy

Mwy o adnoddau a chanllawiau

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella