BWYDLEN

Adnoddau pornograffi ar-lein

Helpwch blant o bob oed i fynd i'r afael â mater pornograffi ar-lein i sicrhau bod ganddyn nhw'r offer i ddelio ag ef os ydyn nhw'n dod ar eu traws. Gweler ystod o adnoddau, canllawiau ac erthyglau i gael cefnogaeth.

Ymweld â hyb cyngor

Apiau a Llwyfannau a Argymhellir

Apiau a Llwyfannau
Beth yw sgwrs Y99? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Dysgwch beth yw Y99 ac a yw'n ddiogel i blant ei ddefnyddio.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Beth yw dadwisgo AI? Canllawiau i rieni a gofalwyr
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu a thechnoleg. Mae dadwisgo AI yn un enghraifft a allai adael pobl ifanc yn agored ...
Erthyglau
Adroddiad newydd yn canfod bod merched mewn risg waethygu o baratoi perthynas amhriodol gan ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Cipolwg ar adroddiad llythrennedd digidol newydd ac effeithiau ar y cwricwlwm
Mae'r arbenigwr e-ddiogelwch John Carr yn myfyrio ar adroddiad Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi 'Tyfu i fyny gyda'r rhyngrwyd' ac uchafbwyntiau ...