Adnoddau pornograffi ar-lein

Helpwch blant o bob oed i fynd i'r afael â mater pornograffi ar-lein i sicrhau bod ganddyn nhw'r offer i ddelio ag ef os ydyn nhw'n dod ar eu traws. Gweler ystod o adnoddau, canllawiau ac erthyglau i gael cefnogaeth.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Adroddiad newydd yn canfod bod merched mewn risg waethygu o baratoi perthynas amhriodol gan ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Cipolwg ar adroddiad llythrennedd digidol newydd ac effeithiau ar y cwricwlwm
Mae'r arbenigwr e-ddiogelwch John Carr yn myfyrio ar adroddiad Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi 'Tyfu i fyny gyda'r rhyngrwyd' ac uchafbwyntiau ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Effaith gweld pornograffi ar-lein
Gweler ein ffeithlun yn arddangos canfyddiadau allweddol ein hymchwil gyda rhieni ynghylch eu pryderon ynghylch effaith gweld ...
Canllawiau
Amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein
Erbyn oedran 15 mae plant yn fwy tebygol na pheidio o fod wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein felly, gan siarad ...
Canllawiau
Awgrymiadau Enw Da Ar-lein
Dysgwch iddynt y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth gyhoeddus a phreifat ar-lein, adolygwch eu gosodiadau preifatrwydd ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei her o amddiffyn ei harddegau rhag gweld cynnwys oedolion
Mae mam Madeline i ddau o blant yn rhannu sut mae defnydd technoleg ei theulu yn cael effaith gadarnhaol.

Ymchwil a Argymhellir

Ymchwil
Dywed rhieni fod porn ar-lein yn rhoi syniad afrealistig eithafol o ryw i blant
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Ymchwil
1 mewn rhieni 3 sy'n pryderu y bydd eu plant yn dod yn gaeth i bornograffi
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Sgroliwch i Fyny