Teganau craff a theclynnau gwisgadwy i blant | Materion Rhyngrwyd

Teganau craff a theclynnau gwisgadwy

Prynu awgrymiadau i rieni

I blant, mae technoleg yn rhan naturiol o fywyd bob dydd. Mae'r ffiniau rhwng yr hyn sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd a'r hyn sy'n degan neu declyn traddodiadol yn fwy aneglur byth.

Mae deall buddion, costau a goblygiadau data teganau cysylltiedig a theclynnau gwisgadwy yn agwedd bwysig ar rianta. Er bod plant yn aml yn deall yn gyflym sut mae'r pethau hyn yn gweithio, mae angen arweiniad arnynt ar sut i'w defnyddio'n ddiogel ac yn iach.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r teganau cysylltiedig hyn wedi cynnig ffordd i ymestyn chwarae y tu hwnt i'r cartref ond hefyd wedi tanlinellu pwysigrwydd yr hyn sy'n digwydd i'n data ni (a'n plant) ar y dyfeisiau hyn.

 

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Gweler cyngor ar wahanol fathau o deganau craff ar gael a beth i edrych amdano.

Siaradwyr smart

Mae teclyn newydd sy'n fwyfwy poblogaidd, ac yn ddefnyddiol, yn y cartref yn siaradwyr craff. Mae'r rhain nid yn unig yn chwarae cerddoriaeth ond mae ganddyn nhw reolaethau llais adeiledig. Yn ogystal â gofyn am eich hoff gân neu artistiaid “Play Yellow by Coldplay”, gallwch hefyd eu defnyddio fel rhyngwyneb â'r rhyngrwyd.

Gall siaradwyr craff ddweud wrthych beth yw'r tywydd, darllen eich negeseuon testun i chi yn ogystal â gosod amseryddion. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn mewn sefyllfaoedd lle nad ydych chi am ddefnyddio'ch ffôn clyfar - pan fydd coginio a dwylo wedi'u gorchuddio â blawd er enghraifft. Maent hefyd yn ffordd ddefnyddiol ac anymwthiol i blant ryngweithio â gwybodaeth ar-lein.

Bydd siaradwyr craff mwy newydd hefyd yn gwybod pryd rydych chi gartref ac yn yr ystafell. Mae hyn yn eu galluogi i addasu cyfaint a chynnwys yn briodol. Mae hefyd yn golygu y gallwch chi drosglwyddo cerddoriaeth yn chwarae ar ffôn clyfar i siaradwr trwy dapio'r ffôn ar y siaradwr yn unig - nodwedd a amlygwyd yn mini Homepod Apple.

Mae yna ychydig o fersiynau gwahanol y gallwch eu prynu sy'n cynnig gwahanol systemau. Bydd rhywbeth fel Amazon Echo Dot gyda Cloc yn costio tua £ 59.99 ac yn cynnig ystod eang o nodweddion yn seiliedig ar wasanaeth Alexa Amazon. Neu bydd yr Apple Homepod (£ 279) a Homepod mini (£ 99) yn cynnig gwell ansawdd sain ac yn defnyddio rhyngwyneb sain Siri Apple.

Er bod pryderon diogelwch pan ddechreuodd y dyfeisiau hyn wneud eu ffordd i mewn i gartrefi, gallwch nodi sut a phryd y mae'ch dyfais yn gwrando arnoch chi. Maent hefyd yn cynnig cytundebau cadarn ynghylch pa ddata sy'n cael ei storio neu ei rannu fel bod preifatrwydd yn cael ei ystyried yn llai o broblem.

gweler ein Siaradwyr Clyfar Sefydlu canllaw Diogel i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ôl i’r brig


Gwylfeydd smart

Mae dyfeisiau gwisgadwy fel smartwatches wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Tra bod oedolion yn cael eu tynnu at nodweddion olrhain chwaraeon Garmin a Fitbit a rhyngweithiadau deallus yr Apple Watch, mae yna oriorau wedi'u hanelu at y farchnad blant hefyd.

Yn gyffredinol, mae smartwatches yn ymestyn ymarferoldeb a geir mewn dyfeisiau eraill fel ffonau clyfar ac yn sicrhau eu bod ar gael ar arddwrn eich plentyn. Maent yn cynnig apiau y gellir eu lawrlwytho a all gyflawni llawer o'r un tasgau ar y sgrin wylio ag y gallwch ar ddyfeisiau mwy. Ond wrth gwrs, mae'r dyfeisiau hyn hefyd yn olrhain ein symudiadau a'n hiechyd, felly mae angen ychydig mwy o ofal arnom wrth ddewis y rhain ar gyfer plant.

Mae rheolaethau rhieni hefyd yn gweithio yn yr un modd, gyda systemau graddio Apple a Google ar gyfer dyfeisiau priodol â systemau graddio a chanllawiau cyflwyno llym ar gyfer apiau. Fodd bynnag, os oes angen rheolaeth ychwanegol arnoch dros y cynnwys, fel rheol bydd ar gael i'w osod trwy'r ffôn clyfar cysylltiedig yn hytrach nag yn uniongyrchol ar yr oriawr ei hun.

Mae VTech Kidizoom yn enghraifft dda. Am ddim ond £ 39.99, mae'n gadael i blant dynnu lluniau a fideos gyda'i gamerâu deuol. Yn fwy chwareus na smartwatches grownup, mae'r VTech yn cadw'r ffocws ar hwyl gydag effeithiau arbennig ar gyfer llun a gemau fel Monster Detector.

Yn yr un modd â bandiau ffitrwydd eraill neu symud technoleg sensitif, mae smartwatches fel hyn yn cynnig gemau sy'n annog plant i fod yn egnïol. Mae'r VTech Kidizoom hefyd yn cynnig synhwyrydd symud, pedomedr, cloc larwm, amserydd, stopwats a recordydd llais.

Waeth pa smartwatch rydych chi'n mynd amdano, mae'n werth siarad â'ch plentyn am ymddygiad priodol o amgylch tynnu a rhannu lluniau. Hefyd, mae rhai dyfeisiau'n olrhain eu lleoliad ac mae ganddyn nhw opsiynau cyfryngau cymdeithasol felly dylid sefydlu'r rhain yn ofalus cyn eu trosglwyddo i'r plentyn.

Mae'n werth nodi bod y rhan fwyaf o draciau craff a thracwyr gweithgaredd yn cysylltu â ffôn clyfar neu ap llechen i ffurfweddu a chyflwyno'r wybodaeth y maen nhw'n ei monitro. Gellir hefyd storio'r wybodaeth a gesglir o bell yn y cwmwl, gan ganiatáu i'r ffôn neu'r llechen gysylltu â'r rhyngrwyd i gael mynediad i'r wybodaeth. Gall hyn olygu, os nad oes gan blentyn fynediad i'w ffôn clyfar ei hun, gall y nodweddion y gallant eu defnyddio ar eu gwyliadwriaeth smart fod yn fwy cyfyngedig.

Os nad ydych yn gyffyrddus â'r wybodaeth hon sy'n cael ei rhannu ar gyfer eich plentyn, mae yna rai opsiynau all-lein penodol fel y LeapBand gan LeapFrog, neu'r thema Disney fwy diweddar Garmin Vivofit Jr 2.

Yn ôl i’r brig


Teganau deallus

Wrth i ddeallusrwydd artiffisial a thechnoleg robot ddod yn fwy fforddiadwy, mae wedi cael ei ymgorffori mewn ystod eang o deganau plant. Mae hyn nid yn unig yn cynnig profiad rhyngweithiol newydd ond gall hefyd ymestyn oes teganau mwy traddodiadol gyda nodweddion ar-lein.

Mae'r Sphero robotig mae pêl yn enghraifft dda. Mae'n bêl sy'n gallu pweru ei hun o amgylch yr ystafell gyda gyrosgopau a moduron. Gellir ei chwarae'n rhyngweithiol neu ei yrru gydag ap ffôn clyfar cysylltiedig.

By lighting up and responding to motion, it offers a range of educational experiences from learning colours and maths to developing a basic understanding of programming. It’s the “Big Track” of the modern era — for those that remember the programmable dump truck from the 80s.

Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys Boxer, robot deallus rhaglenadwy gyda phwyslais ar ddireidi a hwyl. Gall ddysgu gwahanol gemau trwy yrru dros gardiau rhaglennu arbennig. Yna mae'r robot 4ft build-it-yourself Meccanoid from traditional toy maker Meccanno.

Ynghyd â'r teganau robotig mwy amlwg hyn, mae'r dechnoleg hon hefyd yn dechrau ymddangos mewn cynhyrchion eraill sydd wedi'u hanelu at blant. Er enghraifft, mae'r Anki Overdrive a FX Go Iawn mae ceir yn ymestyn rasio ceir slot Scaletrix gyda cheir sydd â'u deallusrwydd artiffisial eu hunain ac y gellir eu rheoli gan ddefnyddio llechen neu ffôn clyfar.

More recently, Lego Vidiyo offers smart minifigures and a video app that enables children to safely create and share novel videos using AR technology. This is a nice, safe way to try out social media with younger children before they have the platforms with fewer controls.

Yn ôl i’r brig


Teganau cysylltiedig

Bydd llawer o'r teganau mwyaf y bydd eich plentyn eu heisiau ar gyfer eu penblwyddi a'r Nadolig yn llawn technoleg a gallant hyd yn oed gysylltu â ffôn clyfar neu'r rhyngrwyd.

Mae hyn yn golygu y dylech fod yn ymwybodol o'r union beth y mae tegan yn ei wneud cyn ei drosglwyddo i'ch plentyn er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. Enghreifftiau poblogaidd diweddar fu dol My Friend Cayla a dol tebyg Hello Barbie sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd ac sy'n gallu ymateb i geisiadau lleisiol am wybodaeth trwy ymarferoldeb chwilio.

Mae'r Cozmo a fector mae robotiaid o Anki yn ddwy enghraifft fwy diweddar. Mae'r teganau hyn yn canolbwyntio cymaint ar eu gallu i greu perthynas â'ch plentyn ag unrhyw nodwedd dechnolegol benodol. Teganau yw'r rhain gyda phersonoliaeth sy'n ymateb i ryngweithio yn fanwl iawn a byddant hyd yn oed yn sylwi pan fydd eich plentyn yn eu gwylio neu wedi diflasu ar y gêm gyfredol.

Mae teganau craff eraill yn mynd â deallusrwydd i gyfeiriad arall. Llongau gofod Starlink, for example, can be plugged into a PlayStation, Xbox or Switch controller and then appear in the related game on the screen. This extends the features of older trends like Skylanders or Lego Dimensions by allowing children to reconfigure the modular ships at will, matching their creations instantly on the screen.

One connected toy that is currently very cheap is the DropMix game. This is a fast-paced music-mixing game. You combine loops of well-known music from a wide range of genres by placing physical cards on the DropMix peripheral. Each card you place combines with those already in play to create an automatically synthesised mix. Although it was about £100 when it launched, you can find this for as little as £30 online.

Connected toys offer many benefits because they can extend the play experience over time. But, as mentioned, it’s important you understand the parental settings before handing it over to a child. Specifically, parents should pay attention to how, when and where data is shared from the child’s use of the toy along with any cost implications that go with its use.

Yn ôl i’r brig


Realiti Rhithwir a Chwyddedig

Virtual Reality (VR) is a big new trend in gaming. There are a number of options. Although many of these games are aimed at teenagers and older players, there are still some brilliant age-appropriate titles for youngsters as well.

The VR headsets are worn over the eyes and ears and enable children to enter a virtual 3D world that is often, but not exclusively, an interactive game. The headset tracks where the child is looking so it can move the in-game camera responsively.

Un enghraifft yw'r Traffic Jams game that is a multiplayer experience. Players work together to direct traffic by using hand gestures to signal the actions of cars, buses and pedestrians. It’s an immersive and challenging way to learn teamwork.

If you are thinking of this technology for your family, it’s best to try out the cheaper, simpler options to see how the children get on. These more basic VR headsets use a smartphone combined with dedicated apps to provide the screen. The phone slots into the front of a headset. Google Cardbord a Samsung Gear VR yn ddwy enghraifft o rai o'r dyfeisiau sydd ar gael.

If these prove positive, then you can graduate onto the HTC Vive, Oculus Hollt or PlayStation VR. Mae angen cyfrifiadur pwerus neu PlayStation 4 ar bob un i gysylltu â nhw ond creu profiad llawer mwy trochi a rhyngweithiol.

Mae Augmented Reality (AR) yn cynnig profiad tebyg ond yn cyfuno'r byd go iawn â phrofiad wedi'i orchuddio sy'n ymestyn (neu'n ychwanegu at) bethau i gyfeiriad ffantasi. Gall hyn fod mor syml ag olrhain creaduriaid yn eich gardd neu mor wych ag adnabod sêr yn awyr y nos.

Mae'n haws arbrofi ag AR ac yn aml mae'n gweithio'n dda trwy ddal sgrin ffôn clyfar i'r gofod o'ch cwmpas heb fod angen clustffon. Enghraifft dda yw'r Stiwdio LEGO AR ar iPhones sy'n caniatáu ichi adeiladu setiau trên Lego, dreigiau a galleonau mewn gofod rhithwir o'ch cwmpas. Profiad poblogaidd ac addysgol arall yw'r Curiscope AR t-shirt. Virtualitee projects a living breathing body onto the wearer of the shirt. On the app screen, children can learn in great detail about how the muscles, bones, and organs work (provided they or their parents aren’t too squeamish).

Last year, Nintendo launched a toy version of its Gêm Mario Kart, called Mario Kart Live Home Circuit. The game uses Augmented Reality technology, combined with a remote control car. This creates a unique racing experience controlled via the player’s Nintendo Switch while the car is racing around the carpet in the real world. It’s a great game for families, although you have to buy each Kart separately for £74.99, so it can get expensive for lots of players.

Gwyliwch y fideo hon i weld enghreifftiau o gameplay Mario Kart

Both AR and VR offer educational experiences that can be a great way to engage children in a new topic or offer learners a new way of engaging more deeply.

Yn ôl i’r brig


Rhyngrwyd pethau (IoT)

IoT is the umbrella term that refers to smart washing machines and fridges, smart TVs, cameras that can monitor your house and other devices connected to your home network. Smart appliances and devices connect to the internet, much like your computer, which means that you can control them even when you’re not at home to start your washing cycle or turn on your heating. The idea is that they will eventually be able to talk to each other. However, this is still some way off with a variety of protocols being used by different manufacturers.

The devices under IoT can mostly be controlled via an app on your smartphone, but many require a password, so your child won’t be able to turn the heating up or down without knowing your code.

Smart cameras also fall under the Internet of Things. Several companies offer smart cameras that allow you to remotely monitor what’s going on in various rooms in your house, depending on where they’re situated. The apps used to control them are password-protected, meaning you should still be safe from someone viewing what’s happening in your home without permission.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol

Sgroliwch i Fyny