BWYDLEN

Teganau craff a theclynnau gwisgadwy

Prynu awgrymiadau i rieni

I blant, mae technoleg yn rhan naturiol o fywyd bob dydd. Mae'r ffiniau rhwng yr hyn sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd a'r hyn sy'n degan neu declyn traddodiadol yn fwy aneglur byth.

Mae deall buddion, costau a goblygiadau data teganau cysylltiedig a theclynnau gwisgadwy yn agwedd bwysig ar rianta. Er bod plant yn aml yn deall yn gyflym sut mae'r pethau hyn yn gweithio, mae angen arweiniad arnynt ar sut i'w defnyddio'n ddiogel ac yn iach.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r teganau cysylltiedig hyn wedi cynnig ffordd i ymestyn chwarae y tu hwnt i'r cartref ond hefyd wedi tanlinellu pwysigrwydd yr hyn sy'n digwydd i'n data ni (a'n plant) ar y dyfeisiau hyn.

 

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Gweler cyngor ar wahanol fathau o deganau craff ar gael a beth i edrych amdano.

Siaradwyr smart

Mae teclyn newydd sy'n fwyfwy poblogaidd, ac yn ddefnyddiol, yn y cartref yn siaradwyr craff. Mae'r rhain nid yn unig yn chwarae cerddoriaeth ond mae ganddyn nhw reolaethau llais adeiledig. Yn ogystal â gofyn am eich hoff gân neu artistiaid “Play Yellow by Coldplay”, gallwch hefyd eu defnyddio fel rhyngwyneb â'r rhyngrwyd.

Gall siaradwyr craff ddweud wrthych beth yw'r tywydd, darllen eich negeseuon testun i chi yn ogystal â gosod amseryddion. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn mewn sefyllfaoedd lle nad ydych chi am ddefnyddio'ch ffôn clyfar - pan fydd coginio a dwylo wedi'u gorchuddio â blawd er enghraifft. Maent hefyd yn ffordd ddefnyddiol ac anymwthiol i blant ryngweithio â gwybodaeth ar-lein.

Bydd siaradwyr craff mwy newydd hefyd yn gwybod pryd rydych chi gartref ac yn yr ystafell. Mae hyn yn eu galluogi i addasu cyfaint a chynnwys yn briodol. Mae hefyd yn golygu y gallwch chi drosglwyddo cerddoriaeth yn chwarae ar ffôn clyfar i siaradwr trwy dapio'r ffôn ar y siaradwr yn unig - nodwedd a amlygwyd yn mini Homepod Apple.

Mae yna ychydig o fersiynau gwahanol y gallwch eu prynu sy'n cynnig gwahanol systemau. Bydd rhywbeth fel Amazon Echo Dot gyda Cloc yn costio tua £ 59.99 ac yn cynnig ystod eang o nodweddion yn seiliedig ar wasanaeth Alexa Amazon. Neu bydd yr Apple Homepod (£ 279) a Homepod mini (£ 99) yn cynnig gwell ansawdd sain ac yn defnyddio rhyngwyneb sain Siri Apple.

Er bod pryderon diogelwch pan ddechreuodd y dyfeisiau hyn wneud eu ffordd i mewn i gartrefi, gallwch nodi sut a phryd y mae'ch dyfais yn gwrando arnoch chi. Maent hefyd yn cynnig cytundebau cadarn ynghylch pa ddata sy'n cael ei storio neu ei rannu fel bod preifatrwydd yn cael ei ystyried yn llai o broblem.

gweler ein Siaradwyr Clyfar Sefydlu canllaw Diogel i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ôl i’r brig


Gwylfeydd smart

Mae dyfeisiau gwisgadwy fel smartwatches wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Tra bod oedolion yn cael eu tynnu at nodweddion olrhain chwaraeon Garmin a Fitbit a rhyngweithiadau deallus yr Apple Watch, mae yna oriorau wedi'u hanelu at y farchnad blant hefyd.

Yn gyffredinol, mae smartwatches yn ymestyn ymarferoldeb a geir mewn dyfeisiau eraill fel ffonau clyfar ac yn sicrhau eu bod ar gael ar arddwrn eich plentyn. Maent yn cynnig apiau y gellir eu lawrlwytho a all gyflawni llawer o'r un tasgau ar y sgrin wylio ag y gallwch ar ddyfeisiau mwy. Ond wrth gwrs, mae'r dyfeisiau hyn hefyd yn olrhain ein symudiadau a'n hiechyd, felly mae angen ychydig mwy o ofal arnom wrth ddewis y rhain ar gyfer plant.

Mae rheolaethau rhieni hefyd yn gweithio yn yr un modd, gyda systemau graddio Apple a Google ar gyfer dyfeisiau priodol â systemau graddio a chanllawiau cyflwyno llym ar gyfer apiau. Fodd bynnag, os oes angen rheolaeth ychwanegol arnoch dros y cynnwys, fel rheol bydd ar gael i'w osod trwy'r ffôn clyfar cysylltiedig yn hytrach nag yn uniongyrchol ar yr oriawr ei hun.

Mae VTech Kidizoom yn enghraifft dda. Am ddim ond £ 39.99, mae'n gadael i blant dynnu lluniau a fideos gyda'i gamerâu deuol. Yn fwy chwareus na smartwatches grownup, mae'r VTech yn cadw'r ffocws ar hwyl gydag effeithiau arbennig ar gyfer llun a gemau fel Monster Detector.

Yn yr un modd â bandiau ffitrwydd eraill neu symud technoleg sensitif, mae smartwatches fel hyn yn cynnig gemau sy'n annog plant i fod yn egnïol. Mae'r VTech Kidizoom hefyd yn cynnig synhwyrydd symud, pedomedr, cloc larwm, amserydd, stopwats a recordydd llais.

Waeth pa smartwatch rydych chi'n mynd amdano, mae'n werth siarad â'ch plentyn am ymddygiad priodol o amgylch tynnu a rhannu lluniau. Hefyd, mae rhai dyfeisiau'n olrhain eu lleoliad ac mae ganddyn nhw opsiynau cyfryngau cymdeithasol felly dylid sefydlu'r rhain yn ofalus cyn eu trosglwyddo i'r plentyn.

Mae'n werth nodi bod y rhan fwyaf o draciau craff a thracwyr gweithgaredd yn cysylltu â ffôn clyfar neu ap llechen i ffurfweddu a chyflwyno'r wybodaeth y maen nhw'n ei monitro. Gellir hefyd storio'r wybodaeth a gesglir o bell yn y cwmwl, gan ganiatáu i'r ffôn neu'r llechen gysylltu â'r rhyngrwyd i gael mynediad i'r wybodaeth. Gall hyn olygu, os nad oes gan blentyn fynediad i'w ffôn clyfar ei hun, gall y nodweddion y gallant eu defnyddio ar eu gwyliadwriaeth smart fod yn fwy cyfyngedig.

Os nad ydych yn gyffyrddus â'r wybodaeth hon sy'n cael ei rhannu ar gyfer eich plentyn, mae yna rai opsiynau all-lein penodol fel y LeapBand gan LeapFrog, neu'r thema Disney fwy diweddar Garmin Vivofit Jr 2.

Yn ôl i’r brig


Teganau deallus

Wrth i ddeallusrwydd artiffisial a thechnoleg robot ddod yn fwy fforddiadwy, mae wedi cael ei ymgorffori mewn ystod eang o deganau plant. Mae hyn nid yn unig yn cynnig profiad rhyngweithiol newydd ond gall hefyd ymestyn oes teganau mwy traddodiadol gyda nodweddion ar-lein.

Mae Sphero robotig mae pêl yn enghraifft dda. Mae'n bêl sy'n gallu pweru ei hun o amgylch yr ystafell gyda gyrosgopau a moduron. Gellir ei chwarae'n rhyngweithiol neu ei yrru gydag ap ffôn clyfar cysylltiedig.

Trwy oleuo ac ymateb i gynnig, mae'n cynnig ystod o brofiadau addysgol o ddysgu lliwiau a mathemateg i ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol o raglennu. Dyma “Drac Mawr” yr oes fodern - i'r rhai sy'n cofio'r tryc dympio rhaglenadwy o'r 80au.

Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys Boxer, robot deallus rhaglenadwy gyda phwyslais ar ddireidi a hwyl. Gall ddysgu gwahanol gemau trwy yrru dros gardiau rhaglennu arbennig. Yna mae'r robot 4ft build-it-yourself Meccanoid gan y gwneuthurwr teganau traddodiadol Meccanno.

Ynghyd â'r teganau robotig mwy amlwg hyn, mae'r dechnoleg hon hefyd yn dechrau ymddangos mewn cynhyrchion eraill sydd wedi'u hanelu at blant. Er enghraifft, mae'r Anki Overdrive ac FX Go Iawn mae ceir yn ymestyn rasio ceir slot Scaletrix gyda cheir sydd â'u deallusrwydd artiffisial eu hunain ac y gellir eu rheoli gan ddefnyddio llechen neu ffôn clyfar.

Yn fwy diweddar, mae Lego Vidiyo yn cynnig minifigures craff ac ap fideo sy'n galluogi plant i greu a rhannu fideos newydd yn ddiogel gan ddefnyddio technoleg AR. Mae hon yn ffordd braf, ddiogel i roi cynnig ar gyfryngau cymdeithasol gyda phlant iau cyn bod ganddyn nhw'r llwyfannau gyda llai o reolaethau.

Yn ôl i’r brig


Teganau cysylltiedig

Bydd llawer o'r teganau mwyaf y bydd eich plentyn eu heisiau ar gyfer eu penblwyddi a'r Nadolig yn llawn technoleg a gallant hyd yn oed gysylltu â ffôn clyfar neu'r rhyngrwyd.

Mae hyn yn golygu y dylech fod yn ymwybodol o'r union beth y mae tegan yn ei wneud cyn ei drosglwyddo i'ch plentyn er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. Enghreifftiau poblogaidd diweddar fu dol My Friend Cayla a dol tebyg Hello Barbie sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd ac sy'n gallu ymateb i geisiadau lleisiol am wybodaeth trwy ymarferoldeb chwilio.

Mae Cozmo ac fector mae robotiaid o Anki yn ddwy enghraifft fwy diweddar. Mae'r teganau hyn yn canolbwyntio cymaint ar eu gallu i greu perthynas â'ch plentyn ag unrhyw nodwedd dechnolegol benodol. Teganau yw'r rhain gyda phersonoliaeth sy'n ymateb i ryngweithio yn fanwl iawn a byddant hyd yn oed yn sylwi pan fydd eich plentyn yn eu gwylio neu wedi diflasu ar y gêm gyfredol.

Mae teganau craff eraill yn mynd â deallusrwydd i gyfeiriad arall. Llongau gofod Starlinker enghraifft, gellir ei blygio i mewn i reolwr PlayStation, Xbox neu Switch ac yna ymddangos yn y gêm gysylltiedig ar y sgrin. Mae hyn yn ymestyn nodweddion tueddiadau hŷn fel Skylanders neu Lego Dimensions trwy ganiatáu i blant ail-ffurfweddu'r llongau modiwlaidd yn ôl ewyllys, gan gyfateb eu creadigaethau ar unwaith ar y sgrin.

Un tegan cysylltiedig sy'n rhad iawn ar hyn o bryd yw'r Gêm DropMix. Mae hon yn gêm cymysgu cerddoriaeth ar gyflymder cyflym. Rydych chi'n cyfuno dolenni o gerddoriaeth adnabyddus o ystod eang o genres trwy osod cardiau corfforol ar ymylol DropMix. Mae pob cerdyn rydych chi'n ei osod yn cyfuno â'r rhai sydd eisoes yn chwarae i greu cymysgedd wedi'i syntheseiddio'n awtomatig. Er ei fod tua £ 100 pan lansiodd, gallwch ddod o hyd i hyn am gyn lleied â £ 30 ar-lein.

Mae teganau cysylltiedig yn cynnig llawer o fuddion oherwydd gallant ymestyn y profiad chwarae dros amser. Ond, fel y soniwyd, mae'n bwysig eich bod chi'n deall y lleoliadau rhieni cyn ei drosglwyddo i blentyn. Yn benodol, dylai rhieni roi sylw i sut, pryd a ble mae data'n cael ei rannu o ddefnydd y plentyn o'r tegan ynghyd ag unrhyw oblygiadau cost sy'n gysylltiedig â'i ddefnyddio.

Yn ôl i’r brig


Realiti Rhithwir a Chwyddedig

Mae Virtual Reality (VR) yn duedd newydd fawr mewn hapchwarae. Mae yna nifer o opsiynau. Er bod llawer o'r gemau hyn wedi'u hanelu at bobl ifanc yn eu harddegau a chwaraewyr hŷn, mae yna rai teitlau gwych sy'n briodol i'w hoedran o hyd ar gyfer pobl ifanc hefyd.

Mae'r clustffonau VR yn cael eu gwisgo dros y llygaid a'r clustiau ac yn galluogi plant i fynd i mewn i fyd rhithwir 3D sydd yn aml, ond nid yn gyfan gwbl, yn gêm ryngweithiol. Mae'r headset yn olrhain lle mae'r plentyn yn edrych fel y gall symud y camera yn y gêm yn gyfrifol.

Un enghraifft yw'r Gêm jamiau traffig mae hynny'n brofiad aml-chwaraewr. Mae chwaraewyr yn gweithio gyda'i gilydd i gyfeirio traffig trwy ddefnyddio ystumiau llaw i nodi gweithredoedd ceir, bysiau a cherddwyr. Mae'n ffordd ymgolli a heriol i ddysgu gwaith tîm.

Os ydych chi'n meddwl am y dechnoleg hon i'ch teulu, mae'n well rhoi cynnig ar yr opsiynau rhatach a symlach i weld sut mae'r plant yn dod ymlaen. Mae'r clustffonau VR mwy sylfaenol hyn yn defnyddio ffôn clyfar wedi'i gyfuno ag apiau pwrpasol i ddarparu'r sgrin. Mae'r ffôn yn slotio i flaen headset. Google Cardbord ac Samsung Gear VR yn ddwy enghraifft o rai o'r dyfeisiau sydd ar gael.

Os yw'r rhain yn profi'n bositif, yna gallwch chi raddio ar y HTC Vive, Oculus Hollt or PlayStation VR. Mae angen cyfrifiadur pwerus neu PlayStation 4 ar bob un i gysylltu â nhw ond creu profiad llawer mwy trochi a rhyngweithiol.

Mae Augmented Reality (AR) yn cynnig profiad tebyg ond yn cyfuno'r byd go iawn â phrofiad wedi'i orchuddio sy'n ymestyn (neu'n ychwanegu at) bethau i gyfeiriad ffantasi. Gall hyn fod mor syml ag olrhain creaduriaid yn eich gardd neu mor wych ag adnabod sêr yn awyr y nos.

Mae'n haws arbrofi ag AR ac yn aml mae'n gweithio'n dda trwy ddal sgrin ffôn clyfar i'r gofod o'ch cwmpas heb fod angen clustffon. Enghraifft dda yw'r Stiwdio LEGO AR ar iPhones sy'n caniatáu ichi adeiladu setiau trên Lego, dreigiau a galleonau mewn gofod rhithwir o'ch cwmpas. Profiad poblogaidd ac addysgol arall yw'r Curiscope AR crys-t. Mae Virtualitee yn taflunio corff anadlu byw ar wisgwr y crys. Ar sgrin yr ap, gall plant ddysgu'n fanwl iawn am sut mae'r cyhyrau, yr esgyrn a'r organau'n gweithio (ar yr amod nad ydyn nhw na'u rhieni'n rhy wichlyd).

Y llynedd, lansiodd Nintendo fersiwn degan o'i Gêm Mario Kart, o'r enw Cylchdaith Cartref Byw Mario Kart. Mae'r gêm yn defnyddio technoleg Augmented Reality, ynghyd â char rheoli o bell. Mae hyn yn creu profiad rasio unigryw a reolir trwy Nintendo Switch y chwaraewr tra bod y car yn rasio o amgylch y carped yn y byd go iawn. Mae'n gêm wych i deuluoedd, er bod yn rhaid i chi brynu pob Kart ar wahân am £ 74.99, felly gall fynd yn ddrud i lawer o chwaraewyr.

Gwyliwch y fideo hon i weld enghreifftiau o gameplay Mario Kart

Mae AR a VR yn cynnig profiadau addysgol a all fod yn ffordd wych o ennyn diddordeb plant mewn pwnc newydd neu gynnig ffordd newydd i ddysgwyr ymgysylltu'n ddyfnach.

Yn ôl i’r brig


Rhyngrwyd pethau (IoT)

IoT yw'r term ymbarél sy'n cyfeirio at beiriannau golchi ac oergelloedd craff, setiau teledu clyfar, camerâu sy'n gallu monitro'ch tŷ a dyfeisiau eraill sy'n gysylltiedig â'ch rhwydwaith cartref. Mae offer a dyfeisiau clyfar yn cysylltu â'r rhyngrwyd, yn debyg iawn i'ch cyfrifiadur, sy'n golygu y gallwch eu rheoli hyd yn oed pan nad ydych gartref i gychwyn eich cylch golchi neu droi eich gwres ymlaen. Y syniad yw y byddant yn y pen draw yn gallu siarad â'i gilydd. Fodd bynnag, mae hyn yn bell i ffwrdd o hyd gydag amrywiaeth o brotocolau yn cael eu defnyddio gan wahanol wneuthurwyr.

Gellir rheoli'r dyfeisiau o dan IoT yn bennaf trwy ap ar eich ffôn clyfar, ond mae angen cyfrinair ar lawer ohonynt, felly ni fydd eich plentyn yn gallu troi'r gwres i fyny neu i lawr heb wybod eich cod.

Mae camerâu craff hefyd yn dod o dan Rhyngrwyd Pethau. Mae sawl cwmni'n cynnig camerâu craff sy'n eich galluogi i fonitro o bell yr hyn sy'n digwydd mewn amrywiol ystafelloedd yn eich tŷ, yn dibynnu ar ble maen nhw. Mae'r apiau a ddefnyddir i'w rheoli wedi'u diogelu gan gyfrinair, sy'n golygu y dylech fod yn ddiogel o hyd rhag i rywun edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn eich cartref heb ganiatâd.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol