BWYDLEN

Sut i ddewis y teclynnau cywir ar gyfer eich plentyn

Darganfyddwch y teclynnau teulu gorau, yn ôl arbenigwyr technoleg a rhieni

Archwiliwch ein canllaw a gymeradwywyd gan arbenigwyr ar declynnau clyfar i blant i gefnogi profiadau digidol cadarnhaol.

Mae plentyn ifanc yn chwarae gyda chi robotig.

Teclynnau poblogaidd i blant a theuluoedd

O deganau smart i glustffonau VR, dyma rai teclynnau poblogaidd ar gyfer 2024. Dewiswch fath o declyn i'w archwilio.

Y siaradwyr craff mwyaf poblogaidd i deuluoedd

Mae siaradwyr craff yn gynyddol boblogaidd yn y cartref ar gyfer gosod nodiadau atgoffa a chreu arferion. Gallant wirio'r tywydd, darllen eich testunau, ateb cwestiynau a gosod amseryddion.

Yn ogystal, mae rhai siaradwyr craff yn gadael i blant chwarae gemau neu gwisiau, darllen llyfrau sain, chwarae cerddoriaeth ac ateb eu cwestiynau llosg.

Dyma rai o'r siaradwyr craff mwyaf poblogaidd i blant yn 2024.

Echo Dot Kids – o £64.99

Mae pob pryniant yn cynnwys 1 flwyddyn o gynnwys Amazon Kids+. Gall plant ofyn i Alexa chwarae cerddoriaeth, cael cymorth gyda gwaith cartref, clywed straeon amser gwely a mwy. Gyda dangosfwrdd rhieni pwrpasol, gallwch reoli'r hyn y mae'ch plentyn yn ymgysylltu ag ef a hidlo cynnwys. Hefyd, bydd Alexa yn rhoi ymatebion sy'n gyfeillgar i blant yn awtomatig ac yn hidlo caneuon gyda geiriau penodol, fel y gall plant wrando'n annibynnol

Gweler ein canllaw rheolaethau rhieni i osod eich Echo yn ddiogel.

Google Nest – o £49.99

Er nad oes gan Google Nest siaradwr plant pwrpasol fel yr Echo, mae'r Mae Google Nest yn caniatáu ar gyfer rheolaethau rhieni a phersonoleiddio. Gall rhieni newid popeth o'r llais y mae plant yn ei glywed i'r math o gynnwys y bydd Google Nest yn ymateb ag ef.

Gall darparu hwyl heb sgrin, siaradwyr craff fod yn offeryn gwych i blant ddysgu pethau newydd, archwilio llyfrau sain a bodloni eu chwilfrydedd gydag atebion i bob cwestiwn y gallant ei ofyn.

Yn ôl i’r brig

Yr oriawr clyfar gorau i blant yn 2024

Mae smartwatches fel ffôn clyfar gwisgadwy - gall rhai dynnu lluniau, olrhain faint o gamau rydych chi'n eu cymryd y dydd a gall hyd yn oed eich helpu i olrhain eich lleoliad.

Mae gan y rhan fwyaf o smartwatches opsiynau i reoli faint o ddata sy'n cael ei gasglu, yn enwedig os ydych chi'n prynu oriawr sydd wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer plant.

Dyma rai o'r oriawr smart mwyaf poblogaidd i blant eleni.

VTech Kidizoom DX2 – prisiau’n dechrau o £39.99

Gyda dyluniad atal sblash, synhwyrydd symud, pedomedr, cloc larwm, amserydd, stopwats a recordydd llais, mae'r oriawr hon yn gwneud bron popeth y gallai fod ei angen ar eich plentyn. Hefyd mae ganddo ap Time Master sy'n helpu plant i ddysgu sut i ddweud yr amser. Mae hefyd yn gadael i blant dynnu lluniau a fideos gyda'i gamerâu deuol, felly mae'n werth cael sgwrs am luniau a rhannu lluniau yn ddiogel.

iTime Black Smart Watch – prisiau'n dechrau o £34.99

Mae'r iTime Smart Watch yn cysylltu â'r app ITIME ar ddyfeisiau IOS ac Android sy'n cynnwys hysbysiadau neges a galwad, cownter cam, Bluetooth, monitor cwsg a mwy. Gallwch hefyd dderbyn hysbysiadau galwadau a negeseuon.

Garmin vivofit jr.3 – prisiau yn dechrau o £59.00

Gall rhieni osod nodau fel glanhau eu hystafell a chaniatáu i blant ennill darnau arian rhithwir (rhieni sy'n penderfynu faint) oddi yno, gall rhieni ddewis sut y gall y plant eu hadbrynu. Mae digon o opsiynau rhagosodedig fel “mynd i nofio” neu “bwyta allan”. Bydd plant hefyd yn cael eu gwobrwyo am fod yn actif, mae 60 munud o weithgarwch dyddiol yn datgloi 'antur' - stori deithio addysgol ond hwyliog.

Set oriawr a chlustffon rhyngweithiol Tikkers – mae prisiau’n dechrau o £39

Mae oriawr Tikkers yn cynnig digon o nodweddion rhyngweithiol fel rhag-lwytho hyd at 40 o ganeuon i'w gwrando gyda'r clustffonau sy'n ddiogel i blant a ddarperir. Mae yna hefyd bedair gêm i'w chwarae ynghyd â recordydd llais a chamera adeiledig gydag opsiwn dal delwedd a hidlo o ansawdd uchel

Yn ôl i’r brig

Teclynnau AI a VR i blant

Gyda phoblogrwydd cynyddol deallusrwydd artiffisial ac realiti rhithwir, mae digon o declynnau ar y farchnad gan ddefnyddio'r naill neu'r llall neu'r ddau ar gael nawr.

O teganau smart sy'n helpu plant i godio i glustffonau rhith-realiti sy'n trochi plant mewn bydoedd ffantasi, dyma rai teclynnau AI a VR poblogaidd i gefnogi profiadau digidol plant.

Miko My Companion Miko 3 – prisiau yn dechrau o £227

Wedi'i gynllunio gan arbenigwyr mewn addysg a datblygiad plant, mae Miko yn tyfu i fyny ochr yn ochr â phlant. Yn berffaith ar gyfer astudio, dawnsio ac adeiladu gyda dysgu AI dwfn i ddeall eich plentyn yn well, mae Miko yn dod â hidlwyr cabledd adeiledig, cynnwys sy'n briodol i oedran, ac awgrymiadau diwylliannol niwtral.

Botley 2.0 Set Gweithgareddau'r Robot Codio – mae prisiau'n dechrau o £89.99

Yn rhaglennu heriau diddiwedd gyda 27 darn rhwystr, mae Botley yn degan STEM arloesol sy'n annog plant i archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, tra'n cael hwyl.

Sphero Mini – prisiau yn dechrau o £49.99

Trwy oleuo ac ymateb i fudiant, mae Sphero Mini yn cynnig ystod o brofiadau addysgol. Gyrrwch, codwch ef a'i ddefnyddio mewn amrywiaeth o gemau, gallwch gysylltu'r Sphero ag ystod o apiau ar gyfer chwarae neu ddysgu.

HTC Vive Pro 2 - prisiau'n dechrau o £719

Gyda'r datrysiad uchaf ar y farchnad, mae'r HTC Vive Pro 2 yn cynnig profiad heb ei ail. Ond, mae hefyd yn un o'r opsiynau drutaf (dros £1000 am y cit cyfan).

META Quest 2 – prisiau yn dechrau o £299

Un o'r dewisiadau mwyaf poblogaidd ar y farchnad, mae META Quest 2 yn darparu profiad hapchwarae anhygoel. Fodd bynnag, mae angen cyfrif META (Facebook) i weithredu.

PlayStation VR – mae prisiau’n dechrau o £299

Yn berffaith ar gyfer perchnogion PlayStation, dim ond pan gaiff ei baru â gemau PlayStation Sony y mae'r clustffon hwn yn gweithio. Fodd bynnag, nid yw wedi cael dim ond adolygiadau gwych a digon o gemau cyfeillgar i blant i'w harchwilio.

Yn ôl i’r brig

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella