BWYDLEN

Sut i ddewis y ffôn cywir ar gyfer eich plentyn

Darganfyddwch y ffonau gorau i blant, yn ôl arbenigwyr technoleg a rhieni

Gall prynu ffôn symudol i’ch plentyn gynnig lefel newydd o annibyniaeth iddo, ond gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Mae ein canllaw ffonau clyfar yn edrych ar y gwahanol opsiynau a allai fod yn iawn i'ch plentyn.

Mae tad yn defnyddio ffonau clyfar gyda'i blant.

4 peth i'w hystyried cyn prynu ffôn symudol

Archwiliwch ein hawgrymiadau arbenigol ar brynu ffonau symudol plant.

A ddylwn i brynu ffôn fud neu ffôn clyfar?

Os mai dim ond ffôn sydd ei angen ar eich plentyn ar gyfer argyfyngau, cadwch hi'n syml gyda ffôn nad yw'n ffôn clyfar (a elwir hefyd yn ffôn fud). Maent yn sylweddol rhatach a gyda'u bywyd batri hir, ni fydd angen i chi ei godi bob nos.

Fodd bynnag, os oes angen i'ch plentyn gael mynediad i'r rhyngrwyd, apiau neu gemau, mae ffôn clyfar yn ddewis gwell. Er eu bod yn ddrytach na'r ffonau symudol symlach, maen nhw'n llawer mwy galluog i gael gafael ar wybodaeth y gallai fod ei hangen ar eich plentyn.

Os dewiswch brynu ffôn clyfar, mae’n werth ystyried yswiriant i’w ddiogelu rhag lladrad, colled a difrod.

Talu-wrth-fynd neu gontract misol?

Mae talu-wrth-fynd yn system rhagdaledig lle rydych yn prynu swm penodol o gredyd ar gyfer galwadau, negeseuon testun a data ymlaen llaw. Mae'n ddelfrydol ar gyfer plant oherwydd mae'n cynnig digon o reolaeth a dim syrpreis ar y bil. Er eu bod yn gost-effeithiol ar gyfer defnydd sylfaenol, gallant ddod yn ddrud gan fod y defnydd o ddata fel arfer yn cael ei godi ar wahân.

Mae contractau misol, ar y llaw arall, yn cynnwys ffi fisol sefydlog sy'n cwmpasu swm penodol o ddata, cofnodion a thestunau. Maent yn cynnig cyfleustra gwasanaeth cyson heb fod angen ychwanegu credyd. Fodd bynnag, os bydd eich plentyn yn fwy na'r lwfans, gall arwain at gostau ychwanegol. Mae rhai contractau yn cynnig yr opsiwn i osod capiau gwariant er mwyn osgoi costau annisgwyl.

Cyn i chi brynu, gosodwch rai rheolau sylfaenol

Mae gan ffonau symudol lawer o fanteision, o'ch helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch plentyn i ymchwilio i waith cartref a thynnu lluniau. Fodd bynnag, mae gosod rheolau sylfaenol yn hanfodol:

  • Trafodwch y cyfrifoldeb sy'n dod gyda ffôn clyfar.
  • Dweud sgyrsiau agored gyda'ch plentyn ynglŷn â sut a phryd y gall ddefnyddio ei ffôn. Bydd ffonau mud yn cyfyngu mynediad i nodweddion y tu hwnt i alwadau syml.
  • Cydweithiwch i gytuno terfynau amser sgrin ac pryniannau mewn-app.

Ansicr sut i gychwyn y sgwrs? Cymerwch olwg ar ein cytundeb teulu.

Canllaw i ddyfeisiau ail law

Yn ddefnyddiol i'r blaned (a'ch cyfrif banc), mae prynu technoleg ail-law yn lle gwych i ddechrau o ran dyfeisiau 'newydd'. Am gost is, gall plant ddysgu sut i ddefnyddio technoleg yn briodol ac yn gyfrifol cyn cael dyfais newydd sbon.

Rydyn ni wedi tynnu ynghyd a canllaw i'ch helpu i lywio prynu technoleg wedi'i hadnewyddu neu law-mi-lawr a'u gosod er diogelwch.

Adnoddau a chanllawiau ategol

Sefydlu dyfais gyntaf eich plentyn?

Sicrhewch ganllawiau diogelwch personol ar gyfer eu holl ddyfeisiau.

CAEL EICH TOOLKIT

Y ffonau symudol gorau i blant

Gweler ffonau mwyaf poblogaidd 2024 i blant i'ch helpu i ddewis rhwng ffonau clyfar a ffonau clyfar.

Samsung Galaxy J3

Wedi'i wneud gyda phlant iau mewn golwg, y Samsung Galaxy J3 yw'r ffôn cychwyn perffaith.

Pam ei fod yn wych i blant:

Dyluniad cadarn: Yn gwrthsefyll llwch ac yn gwrthsefyll dŵr, mae'r Samsung Galaxy J3 yn dod mewn amrywiaeth o liwiau chwareus, ar gyfer profiad personol.

Camera a storfa: Yn meddu ar gamerâu blaen a chefn, ynghyd â digon o le storio ar gyfer ffilmiau cartref.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Plant Samsung ar gael ar unrhyw ffôn Samsung Galaxy. Mae'n cynnig nodweddion rheolaeth rhieni cadarn. Gallwch osod terfynau defnydd, addasu'r cynnwys y gall eich plentyn gael mynediad iddo a'i helpu i drosglwyddo i ddefnydd ffôn mwy annibynnol.

Mae prisiau'n dechrau o £159.95

Yn ôl i’r brig

Nokia 6.1

Ffôn clyfar cychwynnol dibynadwy a syml.

Pam ei fod yn wych i blant:

Yn ddiogel ac yn hawdd ei ddefnyddio: Hawdd i'w gloi gan ddefnyddio system olion bysedd wedi'i osod ar flaen a meddalwedd greddfol, mae'r Nokia 6.1 yn ffôn cychwyn diogel ar gyfer tweens a harddegau.

Camera o ansawdd uchel: Gyda chamera cefn 16-megapixel a chamera blaen 8-megapixel, mae'r Nokia 6.1 yn berffaith ar gyfer hunluniau a saethu o ddydd i ddydd.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Gan fod Nokia yn rhedeg ar system weithredu Android, gallwch chi ddefnyddio Android nodweddion rheolaeth rhieni adeiledig i reoli defnydd ffôn eich plentyn ac amser sgrin.

Mae prisiau'n dechrau o £119

Os yw'r Nokia 6.1 ychydig allan o'ch cyllideb, gallwch hefyd ystyried y Nokia 3, sydd â phris o dan £100. Er ei fod yn aberthu rhywfaint o berfformiad caledwedd, mae'n darparu dewis arall mwy fforddiadwy.

Yn ôl i’r brig

iPhone SE

Opsiwn mwy cyfeillgar i'r gyllideb na gweddill llinell iPhone Apple.

Pam ei fod yn wych i blant:

Dylunio sleek: Mwynhewch fideos, cynnwys a galwadau ar arddangosfa Retina HD 4.7-modfedd, wedi'i hadeiladu gyda True Tone i gael lliw mwy cywir. Mae hefyd yn gallu gwrthsefyll llwch a gall wrthsefyll cael ei foddi mewn hyd at 1 metr o ddŵr.

Camera llun-barod: Mae gan yr iPhone SE gamera 12-megapixel ar gyfer dal lluniau o ansawdd uchel a fideos 4K. Mae hefyd yn cefnogi nodweddion fel modd Portread a Smart HDR ar gyfer delweddau gwell.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Gyda'r iOS 15 diweddaraf, mae'r gosodiadau rheolaeth rhieni yn hawdd i'w llywio. Gallwch osod cyfyngiadau oedran-benodol ar nodweddion, rheoli amser sgrin, gosod terfynau amser gwely, a rheoli mynediad i apiau.

Mae prisiau'n dechrau o £389

Yn ôl i’r brig

iPhone 14

Ffôn clyfar hynod slic gan Apple.

Pam ei fod yn wych i blant:

Gwell dyluniad: Yn gwrthsefyll llwch ac yn dal dŵr hyd at 6 metr o ddŵr, mae gan yr iPhone 14 rywfaint o dechnoleg ddifrifol y tu ôl iddo. Gyda Face ID yn hytrach na'r cod pas traddodiadol neu ddatgloi cyffwrdd, mae hefyd yn llawer cyflymach na'i ragflaenydd.

Modd fideo sinematig: Gyda fideo 4K HDR parod YouTube a Modd Sinematig wedi'i ymgorffori, mae'r ffôn hwn yn berffaith ar gyfer darpar wneuthurwyr ffilm. Hefyd, mae gennych chi hefyd Modd Gweithredu sy'n tynnu lympiau neu ysgwyd o'ch fideos.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Fel iPhones eraill, Amser Sgrin ac Rhannu Teuluoedd yn eich galluogi i osod cyfyngiadau oedran, rheoli amser sgrin a mwy.

Mae prisiau'n dechrau o £699

Yn ôl i’r brig

Google Pixel 4A

Yn ddiogel, yn llawn dop o reolaethau rhieni a chamera gwych.

Pam ei fod yn wych i blant:

Camera o ansawdd uchel: Mae ffonau Pixel Google yn enwog am ansawdd eu camera, ac nid yw'r 4a yn eithriad. Mae ganddo gamera cefn 12.2-megapixel sy'n dal lluniau gwych, hyd yn oed mewn golau isel.

Dyluniad cryno ac ysgafn: Gyda dyluniad cryno ac ysgafn, mae gan y Pixel 4a arddangosfa OLED 5.81-modfedd. Perffaith ar gyfer gwylio YouTube.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae gan y Pixel 4a Ddangosfwrdd adeiledig sy'n rhoi trosolwg o sut mae amser yn cael ei dreulio ar y ffôn. Mae hyn yn cynnwys ystadegau defnydd ar gyfer gwahanol apps, amlder datgloi ffôn a mwy.

Mae yna hefyd nodwedd Wind-down ddefnyddiol sy'n pylu'r sgrin yn raddol i raddfa lwyd wrth i amser gwely agosáu, gan ei gwneud hi'n haws i blant ddatgysylltu o'u dyfeisiau.

Mae prisiau'n dechrau o £140.00

Yn ôl i’r brig

Nokia 3310

Y ffôn cychwyn perffaith ar gyfer tweens a'r rhai sydd angen nodweddion syml yn unig.

Pam ei fod yn wych i blant:

Syml a hawdd ei ddefnyddio: Gyda nodweddion hanfodol fel sgrin lliw, y gallu i wneud galwadau a galluoedd pori gwe sylfaenol, nid yw'r Nokia 3310 yn tynnu sylw.

Gêm neidr: Mae'r Nokia 3310 yn parhau â thraddodiad Neidr gyda fersiwn wedi'i diweddaru wedi'i gosod ymlaen llaw.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Yn wahanol i'r mwyafrif o ffonau smart, nid oes rhaid i chi boeni am risgiau fel prynu mewn-app neu fynediad i gyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'n dal yn bwysig cadw ar ben sut maen nhw'n defnyddio eu dyfais a phwy maen nhw'n cysylltu â nhw.

Mae prisiau'n dechrau o £59.00

Yn ôl i’r brig

Nokia 8210 4G

Wedi'i adeiladu yn chwaraewr MP3, bywyd batri hynod hir.

Pam ei fod yn wych i blant:

Syml a hawdd ei ddefnyddio: Wedi'i wneud yn y bôn ar gyfer tecstio a siarad, y Nokia 8210 4G yw'r Nokia eich plentyndod fwy neu lai.

Yn llymach na'ch ffôn cyffredin: Fe'i gelwir yn un o'r ffonau mwyaf gwydn ar y farchnad, gall y Nokia hwn gymryd ychydig o gwympiadau a scuffles, heb niweidio'r sgrin.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae'r Nokia 8210 4G yn ffôn 'ddumb', sy'n golygu nad oes ganddo nodweddion ffôn clyfar. Gall plant ddefnyddio'r ddyfais i ffonio neu anfon neges destun ond ni allant gael mynediad i'r rhyngrwyd nac apiau. Mae'n lle gwych i ddechrau.

Mae prisiau'n dechrau o £64.99

Yn ôl i’r brig

Ffôn TT240

Ychydig yn gallach na'ch ffôn fud arferol.

Pam ei fod yn wych i blant:

Oriau 280 o fywyd batri: Gydag ychydig iawn o geisiadau, mae gan y TTfone TT240 fywyd batri enfawr sy'n caniatáu i blant gadw mewn cysylltiad heb fod angen codi tâl.

Mynediad i WhatsApp: Yn wahanol i'r rhan fwyaf o ffonau clyfar nad ydynt yn ar gyfer plant, mae gan TTfone fynediad i apps fel WhatsApp a Google Maps. Fodd bynnag, os nad yw'ch plentyn yn bodloni'r gofynion oedran, gallwch ddileu mynediad.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Gydag ychydig iawn o nodweddion smart a'r gallu i gyfyngu mynediad i'r rhai sydd wedi'u gosod ymlaen llaw, mae'r TTfone yn ffordd wych o gyflwyno technoleg, heb boeni am yr hyn y gallai eich plentyn fod yn ei gyrchu.

Mae prisiau'n dechrau o £39.00

Yn ôl i’r brig

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella