BWYDLEN

Canllaw i setiau teledu clyfar i deuluoedd

Darganfyddwch y setiau teledu clyfar gorau i'r teulu

Mae setiau teledu clyfar yn cynnig ystod o nodweddion a all gefnogi amser teulu o ansawdd. Yn y canllaw hwn, dewch o hyd i amrywiaeth o flychau pen set a setiau teledu clyfar sy'n berffaith ar gyfer eich teulu, yn ôl arbenigwyr technoleg a rhieni.

Mae dau blentyn yn gwylio teledu clyfar.

Sut i ddewis y teledu clyfar iawn i'ch teulu

Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o setiau teledu yn glyfar ac yn caniatáu inni gael mynediad at lwyfannau ffrydio fel Netflix, Disney +, Prif Fideo ac BBC iPlayer. Ond mae bod yn 'smart' yn mynd y tu hwnt i hynny. Mae rhai o'r setiau teledu hyn yn cefnogi rheolaeth llais, sy'n golygu y gallwch chi wneud bron iawn popeth y byddech chi'n ei wneud gyda theclyn anghysbell rheolaidd, dim ond trwy siarad.

Maent hefyd yn rhoi llawer mwy o reolaeth i rieni dros ba gynnwys y gall eu plant ei gyrchu a'i wylio. Yn ogystal, mae rhai setiau teledu clyfar yn caniatáu ichi fonitro amser sgrin a rheoli mynediad trwy ap.

Beth yw'r nodweddion diogelwch ar setiau teledu clyfar?

Yn union fel cyfrifiaduron, mae gan setiau teledu clyfar fynediad i'r rhyngrwyd. Gall y camau ar gyfer sefydlu'r rheolyddion hyn amrywio yn dibynnu ar y gwneuthurwr teledu, felly mae'n syniad da ymgynghori â'r llawlyfr os oes angen arweiniad arnoch.

Yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio, gallwch hefyd greu cyfrifon defnyddwyr ar wahân a chyflogi PINs i rwystro plant rhag cyrchu cynnwys anaddas.

Blychau pen set: Dewis arall ar gyfer teledu clyfar

Mae blychau pen set, neu unedau pen set, yn ddewis arall gwych i setiau teledu clyfar. Maent yn ychwanegu elfennau smart at setiau teledu nad ydynt yn smart. Os ydych chi eisiau'r gallu i wylio gwasanaethau ffrydio ar eich teledu nad oes ganddyn nhw nodweddion mewnol, mae blychau pen set yn opsiwn da.

Adnoddau a chanllawiau ategol

Sefydlu dyfais gyntaf eich plentyn?

Sicrhewch ganllawiau diogelwch personol ar gyfer eu holl ddyfeisiau.

CAEL EICH TOOLKIT

Blychau pen set poblogaidd a setiau teledu clyfar i deuluoedd

Archwiliwch setiau teledu clyfar poblogaidd i deuluoedd a phlant.

Apple TV

Dewis amgen teledu clyfar sy'n caniatáu ichi ffrydio cynnwys yn syth o iPad neu iPhone.

Pam ei fod yn wych i blant:

Yn annog chwarae: Yn llawn apiau a gemau sy'n addas i'r teulu cyfan. Gan gynnwys gemau addysgol sy'n hyrwyddo dysgu i blant dan bedair oed.

Chwiliad llais wedi'i alluogi: Gan ddefnyddio cynorthwyydd llais Siri, gall defnyddwyr chwilio am gemau, sioeau teledu a ffilmiau, i gyd heb gyffwrdd â'r bysellfwrdd.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Er nad yw'r rheolaethau rhieni ar y Apple TV yn cynnig yr un lefel o reolaeth a geir yn yr app Amser Sgrin iOS, gallwch barhau i reoli cynnwys, rhwystro pryniannau mewn-app a chael gwared ar gynnwys amhriodol. Mae'n werth nodi bod angen sefydlu'r rheolaethau hyn ac nad ydynt yn dod yn safonol.

Mae prisiau'n dechrau o £ 169, mae hefyd yn dod gyda bonws o 3 mis o gynnwys Apple TV+ am ddim.

Yn ôl i’r brig

Stick Tân Amazon

Teledu clyfar integredig Alexa yn lle ffrydio cynnwys, cadw'n heini a chwarae gemau.

Pam ei fod yn wych i blant:

Cadwch yn heini a chwarae: Lawrlwythwch a gosod apps o'r Amazon App Store. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig apiau ffrydio ond hefyd gemau, apiau ffitrwydd, a chyfleustodau eraill.

Chwilio llais wedi'i alluogi: Gan ddefnyddio cynorthwyydd llais Alexa, gall defnyddwyr chwilio am gemau, sioeau teledu a ffilmiau, i gyd heb gyffwrdd â'r bysellfwrdd.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Mae gan Amazon Fire Stick set gadarn o reolaethau rhieni gyda therfynau amser sgrin, pryniannau wedi'u cloi â PIN a chyfyngiadau ar ymarferoldeb chwilio i atal plant rhag chwilio am gynnwys amhriodol.

Mae prisiau'n dechrau o £29

Yn ôl i’r brig

Nvidia Shield Android TV PRO 

Dewis amgen teledu clyfar gyda'r gallu i chwarae gemau fel Fortnite a defnyddio Google Assistant.

Pam ei fod yn wych i blant:

Cyrchwch gemau AAA: Trwy Google Play Games, gall plant chwarae gemau AAA fel Fortnite a GeForce NAWR. Fodd bynnag, mae'n werth nodi bod rheolydd yn cael ei werthu ar wahân.

Chwilio llais wedi'i alluogi: Rheolwch eich SHIELD heb ddwylo gyda Google Home neu Alexa ac Amazon Echo.

Datrysiad wedi'i wella gan AI: Gyda chymorth AI, mae ffilmiau o'ch plentyndod yn edrych yn well nag y gallech fod wedi'i ddychmygu, gan wella cynnwys yn ddatrysiad 4K.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Gyda phroffiliau cyfyngedig wedi'u hymgorffori, gallwch greu cyfrif sy'n cyfyngu ar fynediad i ddeunyddiau penodol. Fodd bynnag, mae'r pen set hwn wedi'i ddylunio'n fwy gyda phobl ifanc mewn golwg, felly mae'n werth ystyried hyn cyn prynu. Gallwch hefyd lawrlwytho ap trydydd proffil i fonitro amser sgrin.

Mae prisiau'n dechrau o £189.99 

Yn ôl i’r brig

Amazon TÂN TV Omni QLED

Teledu craff yn llawn nodweddion, cydraniad crisial-glir.

Pam ei fod yn wych i blant:

Mwy na theledu: Mae'r gyfres Omni wedi'i chynllunio gan ganolbwyntio ar ffordd o fyw. Gall arddangos celf neu luniau ar ei sgrin gartref ac mae'n cynnig teclynnau sgrin Alexa amrywiol, gan gynnwys tywydd, calendrau, a nodiadau rhyngweithiol - perffaith ar gyfer atgoffa teulu.

Chwiliad llais wedi'i alluogi: Gallwch chi ei gysylltu'n hawdd â'ch offer craff fel thermostatau a chamerâu diogelwch. Mae hefyd bob amser yn gwrando am anogwyr Alexa a gallwch chwilio'ch teledu cyfan, heb ddwylo.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Yn union fel y Fire Stick, mae gan Amazon Fire TV set gadarn o reolaethau rhieni gyda therfynau amser sgrin, pryniannau wedi'u cloi â PIN a chyfyngiadau ar ymarferoldeb chwilio i atal plant rhag chwilio am gynnwys amhriodol.

Mae prisiau'n dechrau o £499

Yn ôl i’r brig

Gwydr SKY

Teledu clyfar sgleiniog gan Sky.

Pam ei fod yn wych i blant:

Ansawdd llun anhygoel: Gall plant wylio pob un o'u hoff ffilmiau mewn cydraniad uchel gydag ansawdd sain anhygoel.

Chwiliad llais wedi'i alluogi: Gyda rheolaeth llais, gallwch chi fynd â dwylo'n rhydd wrth chwilio am gynnwys.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Er y bydd angen i chi sefydlu rheolyddion ar bob ap, mae'r teledu hwn yn cynnig gwasanaeth PIN sy'n rhoi rhieni â gofal am yr apiau y gall plant eu cyrchu. Hefyd, os oes gennych chi fand eang Sky, yna gallwch chi ychwanegu eich teledu Sky Glass at eich bil misol yn hytrach na thalu am y teledu ymlaen llaw.

Mae prisiau'n dechrau o £949

Yn ôl i’r brig

Samsung QN90C

Teledu clyfar gyda delweddau gwych sy'n berffaith ar gyfer hapchwarae.

Pam ei fod yn wych i blant:

Gwella AI: Mae pob golygfa rydych chi'n ei gwylio yn cael ei sganio gan dechnoleg AI glyfar, sy'n tweaks y llun a'r sain i roi'r gosodiadau disgleirdeb, cyferbyniad a sain gorau i chi ni waeth pryd y gwnaed y ffilm.

Ewch heb gonsol: Unwaith y byddwch chi'n cysylltu'ch teledu â'r rhyngrwyd, byddwch chi'n gallu ffrydio gemau o Xbox a gwasanaethau partner eraill - nid oes angen consol.

Pam ei fod yn wych i rieni:

Yn union fel pob teledu Samsung, mae'r QN90C yn caniatáu ichi reoli'n union beth mae'ch plentyn yn ei wylio a rheoli pryniannau mewn-app a ffilm. Gallwch wneud hyn i gyd gyda PIN defnyddiol sy'n sicrhau nad oes unrhyw gynnwys amhriodol yn cael ei gyrchu.

Mae prisiau'n dechrau o £1999

Yn ôl i’r brig

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella