Apiau plant ar gyfer amser segur o ansawdd

Gweler ein rhestr o 13 ap gwych i gadw plant yn ddifyr gartref.

Apiau oed-benodol i blant

Wrth i'r llwch setlo ar flwyddyn ysgol arall mae meddyliau teuluol yn troi at wyliau ac amser hamdden dros wyliau poeth yr haf (gobeithio). P'un a ydych chi'n mynd i ffwrdd neu'n aros gartref, mae'n hanfodol dod o hyd i ffyrdd o chwarae ac ymlacio gyda'ch plant.

Un ffordd o wneud hyn yw gydag apiau a gemau rhyngweithiol ar gyfer ffonau smart a thabledi y gall rhieni a phlant eu mwynhau gyda'i gilydd. O adloniant pur i brofiadau addysgol a chystadleuol dyma’r apiau 10 gorau i’ch cadw chi a’ch plant yn hapus drwy’r haf.

Apiau rhyngweithiol ar gyfer Blynyddoedd 0-5

Gwyliau bywyd Toca

Yn symbylu'r dychymyg i rieni a phlant

Ewch Ar wyliau ym mywyd Toca: Trelar gwyliau

Dyma un o nifer o'r apiau Toca. Bywyd Toca: Mae gwyliau'n gadael i blant benderfynu sut y dylai'r stori esblygu.

Gan gynnig bydoedd agored rhyngweithiol iawn, mae chwaraewyr yn ymchwilio i wahanol leoliadau gwyliau. O ddewis gwahanol fathau o deithio i bob math o weithgareddau gwyliau bydd Toca Life: Vacation yn tanio dychymyg plant ifanc fel dim ap arall.

Oedran: 4+
Cost: £3.99
Ar gael on Android a iOS

Sesame Street Eich Hun 

Ap hwyliog ar gyfer plant cyn-oed mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar i blant

Ap Sesame Street Yourself ar gyfer plant

Gall plant chwarae gemau a chanu ynghyd â'u hoff gymeriadau a ffrindiau Sesame Street. Gallant roi'r gorau i hidlwyr cymeriad blewog, doniol, masgiau a gwisgoedd gwisgo i fyny.

Oedran: 4+
Cost: Am ddim
Ar gael on iOS

Yn ôl i’r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer Blynyddoedd 6-10

Osmo

Set o gemau teuluol addysgiadol hwyliog

Mae Osmo yn cynnig cysylltu gemau corfforol â'r byd digidol.

Mae Osmo yn ystod o apiau addysgol ar gyfer yr iPad. Mae pob un yn gofyn am set o ddarnau corfforol i ryngweithio â nhw ac yn defnyddio drych arbennig i daflu syllu camera'r iPad i lawr i'r ddesg a'r darnau sydd wedi'u gosod arno.

Mae hyn yn creu gemau sillafu, mathemateg a chodio syml sy'n reddfol ac addysgol. Symlrwydd yr ap sy'n ei wneud yn wych i deuluoedd. Mae hyd yn oed rhai dulliau aml-chwaraewr i rieni a phlant chwarae'n gystadleuol neu'n gydweithredol.

Oedran:  6+
Cost: O £ 39 am yr atodiad allanol
Ar gael on iOS

Yn ôl i’r brig

Minecraft - Rhifyn Poced

Fersiwn symudol o'r Minecraft poblogaidd erioed

Trelar Rhifyn Poced Minecraft

Mae'n hawdd diswyddo Minecraft gan fod gêm eisoes wedi chwarae'n helaeth gan blant. Fodd bynnag, os nad yw'ch teulu wedi rhoi cynnig ar y rhifyn poced, mae'n werth edrych arno. Nid yn unig mae'n cynnwys yr holl ddiweddariadau diweddaraf ond mae'n cynnig ffordd syml o greu bydoedd newydd wrth fynd.

Chwarae hwn gyda'ch plentyn i gymryd ei dro yn adeiladu ac archwilio a gall greu ffordd unigryw i fwynhau amser gyda'ch gilydd. Rydym yn aml wedi creu prosiectau teuluol helaeth yng ngwlad gwyllt rhithwir Minecraft. Mae'n werth nodi a all chwarae plant ar-lein gyfathrebu â chwaraewyr eraill. Gellir osgoi hyn trwy chwarae ar ei ben ei hun neu chwarae gydag oedolyn sy'n bresennol.

Oedran:  9+
Cost: £6.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Antur Alto

Gêm fideo bwrdd eira rhedwr diddiwedd

Trelar Antur Alto

Mae cynsail yr ap rhedwr diddiwedd hwn yn syml: sgïo i lawr mynydd anfeidrol i ddal eich Llamas sydd wedi dianc. Mae'r graffeg hardd a'r rheolyddion hynod syml yn gwneud hyn yn ddelfrydol ar gyfer plant o bob oed. Yn syml, tapiwch y sgrin i neidio dros rwystrau a dal eich bys i lawr yn hirach i dynnu triciau.

Wrth ichi chwarae, mae tirwedd y mynydd yn newid o ddydd i nos ac o haul i law. Cymerwch eich tro yn y teulu i gystadlu am y sgôr uchel a datgloi cymeriadau newydd. Yn aml fe welwch eich plant yn gwneud yn sylweddol well na chi'ch hun, sy'n wych i'w hyder.

Oedran:  9+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Algebra Dragonbox

Gêm sy'n dysgu algebra yn gyfrinachol

Trelar Algebra Dragonbox

Gêm bos syml yw hon am baru a thrin gwahanol flychau i glirio pob sgrin. Gyda delweddau hyfryd ac effeithiau sain gwych, bydd chwaraewyr yn mwynhau symud ymlaen trwy'r lefelau.

Yr hyn nad ydyn nhw'n ei sylweddoli yw bod hyn yn dysgu algebra o'r pethau sylfaenol i hafaliadau cydamserol datblygedig. Yr athrylith yw bod hyn yn gwneud hyn gyda lluniau a synau ac nid yw plant hyd yn oed yn sylwi eu bod yn dysgu.

Oedran:  6+
Cost: £4.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Spaceteam

Gêm fideo aml-chwaraewr lle mae timau'n gweiddi'n dechnegol i ennill

Trelar Spaceteam

Mae'r gêm anarferol hon yn debyg i ddim arall. Mae hyd at bedwar chwaraewr yn cael panel rheoli llong ofod ar eu dyfeisiau ar wahân. Yna mae'n rhaid iddynt gyfathrebu i ddweud wrth ei gilydd pa fotymau, ysgogiadau a llithryddion sydd angen eu haddasu cyn i'r amser ddod i ben. Wrth i'r cloc dicio i lawr mae'n troi'n gêm wyllt o gyfathrebu ac ymatebion cyflym. Chwaraewch hwn gyda'r teulu dros yr haf a byddwch chi'n darganfod pa mor dda (neu ddrwg) ydych chi am weithio fel tîm - a chael llawer o hwyl a chwerthin ar hyd y ffordd.

Oedran:  9+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Ap Materion Rhyngrwyd

Gêm dau chwaraewr hawdd ei dysgu ar un sgrin

Arddangosfa Ap e-Ddiogelwch Materion Rhyngrwyd

'Internet Matters' yw ein ap sydd wedi'i gynllunio i helpu rhieni i siarad am faterion diogelwch ar-lein gyda'u plant, ac i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau craff i gadw'n ddiogel ar-lein.

Mae'r ap cydweithredol sgrin-sgrin yn eu helpu i feddwl am yr hyn y byddent yn ei wneud pe byddent yn wynebu gwahanol sefyllfaoedd ar-lein; o seiberfwlio i rannu cynnwys gyda rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod

Oedran:  8+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer 11- 13 Years

Pokemon GO

Gêm Realiti Estynedig sy'n annog chwarae yn yr awyr agored

Trelar Pokémon Go

Mae'n werth ystyried ap y foment am hwyl dros yr haf gyda'r teulu. Fel gemau Pokémon eraill, rhaid i chi ddod o hyd i amrywiaeth o greaduriaid ffantasi a'u dal. Yn wahanol i gemau eraill, cyflawnir hyn nid ar y sgrin ond yn y byd go iawn. Gan ddefnyddio'ch lleoliad GPS mae'r app yn dweud wrthych pryd mae Pokémon gerllaw pan fyddwch chi'n defnyddio'ch camera ffôn i'w dal.

Fel geogelcio mae'n cynnig esgus perffaith dros fynd am dro yn yr haf. Chwarae'r gêm gyda'ch gilydd a gallwch gystadlu i gasglu'r mwyaf o Pokémon. Gallwch hefyd ymweld â lleoliadau brwydr Campfa arbennig i herio chwaraewyr Pokémon eraill yn eich dinas. Mae ei chwarae gyda'i gilydd fel teulu hefyd yn lleihau'r risg y bydd eich plant yn crwydro i leoliadau y byddai'n well gennych eu hosgoi.

Oedran:  11 +
Cost: Am ddim
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Corn y Môr

Gêm fideo act-antur

Trelar Oceanhorn

Mae hon yn gêm antur eithriadol ar gyfer tabledi a ffonau smart. Mae graffeg hardd a sgôr cerddorfaol yn cynnig profiad antur.

Gan gymryd ciw o gemau fel Zelda ar systemau Nintendo byddwch yn archwilio amrywiaeth o fydoedd gan ddatblygu eich sgiliau a'ch adnoddau. Mae Dungeons yn cynnig mwy o her pos trwy'r amser tra bod stori gymhellol yn eich galw ymlaen. Chwaraewch y gêm gyda'ch gilydd fel teulu a darganfyddwch pa angenfilod sy'n llechu o dan y moroedd.

Oedran:  11 +
Cost: £7.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Heads Up!

Gêm barti wedi'i chreu gan Sioe Ellen DeGeneres

Pen i fyny! Trelar

Heads Up! yn gêm barti wych i deuluoedd a ffrindiau sy'n cyfuno gemau fideo a gemau rydyn ni'n caru eu chwarae yn y byd go iawn. Mae'r ap yn cynnig ystod o opsiynau a phrynu mewn-app ychwanegol ar gyfer ychwanegiadau gwych.

Nod y gêm yw dyfalu'r atebion a rhoi awgrymiadau ar eu cyfer. Gallwch hefyd wylio'ch ffrindiau a'ch teulu yn gwneud awgrymiadau trwy wneud gweithredoedd sy'n ychwanegu elfen arall o hwyl.

Oedran:  11 +
Cost: £0.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Apiau rhyngweithiol ar gyfer 14 + Years

A Ystafell Dark 

Gêm chwarae rôl yn seiliedig ar destun gyda gwahaniaeth

Sgriniau Gromsocial

Mae'r gêm antur anarferol hon ar gyfer plant hŷn y teulu ac mae'n cynnig profiad diddorol ac unigryw. Wedi'i gyflwyno gydag un botwm sy'n cynnau tân, mae'r gêm yn cael ei chyflwyno'n gyfan gwbl mewn testun.

Efallai bod hyn yn swnio'n hen ffasiwn ond yr hyn sy'n datblygu'n raddol o'r wasg botwm sengl honno yw antur ymledol gyda gelynion annisgwyl a map enfawr i archwilio archwilio arddull Pokémon, rheoli adnoddau a brwydrau amser real. Mae fel amser stori gwirioneddol ryngweithiol lle gall rhieni ymgysylltu'n uniongyrchol â'u plant.

Oedran:  12 +
Cost: £1.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Bounden 

Gêm ddacio i ddau o bobl, cymysgedd o twister a bale

Trelar Bounden

Gêm ddawnsio i ddau chwaraewr, gyda choreograffi gan Bale Cenedlaethol yr Iseldiroedd. Twist a throelli'n gain, neu ymglymu â ffrind.

Gan ddal naill ben dyfais, rydych chi'n gogwyddo'r ddyfais o amgylch rhith-sffêr gan ddilyn llwybr cylchoedd. Rydych chi'n siglo'ch breichiau ac yn troi eich corff, a chyn i chi ei wybod, rydych chi eisoes yn dawnsio.

Oedran:  14 +
Cost: £2.99
Ar gael on Android ac iOS

Yn ôl i’r brig

Sgroliwch i Fyny