Apiau i helpu plant i fod yn egnïol

O ffordd iach o fyw i gymhelliant ffitrwydd, rydyn ni wedi creu rhestr fer o apiau a llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran i rymuso plant i ddatblygu arferion iach.

Plant dan 5 oed

Nani Plant

Addas ar gyfer:
Oedran dros 4 oed.

Sut gall Plant Nanny fod o fudd i'ch plentyn?
Mae Plant Nanny yn annog plant i yfed dŵr ac yn cadw golwg ar faint o ddŵr maen nhw'n ei yfed ac yn cael ei wobrwyo pan gyrhaeddir pob nod. Mae pob gwydr hefyd yn dyfrio planhigion yr ap hefyd. Bydd yr ap yn atgoffa plentyn faint o gwpanau o ddŵr sydd eu hangen, ond gallwch hefyd addasu'r nodau yn dibynnu ar ddata corff ac arferion ymarfer corff eich plentyn.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Delwedd app Plant Nanny

Plant Sworkit

Addas ar gyfer:
Oedran dros 4 oed.

Sut gall Sworkit Kids fod o fudd i'ch plentyn?
Mae Sworkit yn annog plant i godi a symud gydag ymarferion ffitrwydd ac ioga hwyliog i adeiladu cryfder a chynyddu hyblygrwydd y gellir ei wneud gartref.

Ar gael ar:
iOS ac ar y Sworkit wefan.

Cost:
Am ddim.

Habitz

Addas ar gyfer:
Oedran dros 4 oed.

Sut gall Habitz fod o fudd i'ch plentyn?
Mae Habitz yn ap hwyl i'w ddefnyddio sy'n grymuso plant i ddatblygu arferion iach a glynu wrthyn nhw am oes fel bwyta'n iach a sesiynau gweithio. Gall rhieni ddewis o nodau iach a osodwyd ymlaen llaw, gosod gwobrau ac olrhain cynnydd plant o fewn yr ap a mwy!

Ar gael ar:
iOS dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Plant 6-10

Pokémon GO

Addas ar gyfer:
9 oed a hŷn.

Sut gall Pokémon GO fod o fudd i'ch plentyn?
Er nad yw'n app ffitrwydd, bydd Pokémon GO yn cael eich plant i symud. Mae'n gêm realiti estynedig mewn lleoliadau yn y byd go iawn, felly mae angen i chwaraewyr gerdded o gwmpas i ddod o hyd iddynt, ac er mwyn deor wy Pokémon, mae angen i chwaraewyr gerdded pellter penodol.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Ewch Nwdls

Addas ar gyfer:
Oedran dros 6 i 12.

Sut all Go Noodle fod o fudd i'ch plentyn?
Mae Go Noodle yn gwneud amser sgrin yn weithredol gyda dros 300 o fideos i blant ddawnsio, ymarfer corff, canu ymlaen, ac ymarfer yoga ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau a'r Siop Amazon.

Cost:
Am ddim.

Symudwyr Gwych

Addas ar gyfer:
Dysgwyr CA1 neu CA2.

Sut gall Super Movers fod o fudd i'ch plentyn?
Mae Super Movers yn cynnig fideos yn seiliedig ar gwricwlwm a fydd yn annog plant i ddysgu wrth fod yn egnïol. Mae pob fideo yn canolbwyntio ar gwricwlwm PSHE, gan gwmpasu themâu fel teimladau a pharchu ein hunain ac eraill.

Ar gael ar:
Mae adroddiadau Gwefan y BBC.

Cost:
Am ddim.

Cerddwr

Addas ar gyfer:
7 i 11 oed.

Sut gall Walkr fod o fudd i'ch plentyn?
Gêm antur galaeth yw Walkr sy'n cael ei chyfuno â chownter cam pedomedr i recordio camau dyddiol yn awtomatig. Mae'r cownter cam a'r ap cerdded yn annog plant i gymryd mwy o gamau wrth archwilio'r bydysawd.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Plant 11-13

Y Taith Gerdded

Addas ar gyfer:
12 oed a hŷn.

Sut all The Walk fod o fudd i'ch plentyn?
Mae'r Daith Gerdded, a grëwyd gyda'r GIG ac Adran Iechyd y DU yn eich cymell i godi a symud. Mae'r ap yn seiliedig ar bedomedr ond mae'n ffordd i droi cerdded yn daith, yn her, ac yn antur.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Ffitrwydd

Addas ar gyfer:
12 oed a hŷn.

Sut gall Ffitrwydd fod o fudd i'ch plentyn?
Mae gan ffitrwydd ystod o filoedd o ymarferion a sesiynau gwaith sydd wedi'u cynllunio i bobl ifanc wella mewn camp neu ddod o hyd i ffordd newydd o gadw'n actif.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

Plant 14 oed a hŷn

Zombies, Rhedeg!

Addas ar gyfer:
Yn 16 oed a hŷn, fodd bynnag, cafodd sgôr 12+ ar yr Apple App Store.

Sut all Zombies, Rhedeg! eich plentyn?
Zombies, Rhedeg! Yn gêm rhedeg ac antur lle mae pob rhediad yn dod yn genhadaeth rydych chi'n dod yn arwr. Gallwch chi loncian mewn parc, melin draed neu gerdded ac actifadu helfeydd Zombie - bob tro y byddwch chi'n rhedeg, byddwch chi'n casglu cyflenwadau hanfodol fel meddygaeth, batris a bwyd yn awtomatig.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.

geocaching

Addas ar gyfer:
Yn 16 oed a hŷn, fodd bynnag, cafodd sgôr 4+ ar yr Apple App Store.

Sut gall Geogelcio fod o fudd i'ch plentyn?
Mae geogelcio yn ap cymunedol hela trysor lle mae'n rhaid i chwaraewyr fynd y tu allan a defnyddio'r ap i lywio iddo gan ddefnyddio map, cwmpawd, neu gyfarwyddiadau gyrru.

Ar gael ar:
iOS ac Android dyfeisiau.

Cost:
Am ddim.