Delio â hunan-niweidio

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn dangos arwyddion o feddyliau hunanladdol neu hunan-niweidio dyma gyngor ar gamau y gallwch eu cymryd i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen?

Pa gamau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

Gweler yr awgrymiadau gorau i helpu i amddiffyn plant rhag hunan-niweidio

Fel rhiant gallwch siarad ag ysgol eich plentyn a meddyg teulu eich plentyn. Mae yna hefyd ystod o ffynonellau gwybodaeth a llinellau cymorth rhagorol ar gael i rieni a phobl ifanc. Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn peryglu ei fywyd trwy hunan-niweidio, ffoniwch 999 neu ewch â nhw i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys os yn bosibl.

Archwiliwch yr adnoddau niferus sydd ar gael i rieni yn yr adran isod a'n dudalen adnoddau.

Atal mynediad at gynnwys hunan-niweidio ar-lein

Rheolaethau rhieni fel arfer yn cynnwys yr opsiwn i atal mynediad i wefannau hunan-niweidio a hunanladdiad. Mae'r gweithredwyr ffonau symudol defnyddio hidlo 18 + fel safon, mae hyn yn cynnwys hunanladdiad a hunan-niweidio. Mae Instagram, Pinterest a Tumblr hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i helpu i atal swyddi sy'n gogoneddu neu'n hyrwyddo hunan-niweidio.

Pan fyddwch chi allan o gwmpas, byddwch yn ymwybodol nad oes hidlwyr ar gael gan bob wifi cyhoeddus.

Mae'n werth cofio nad oes unrhyw reolaethau wedi'u gwarantu 100% i rwystro'r holl gynnwys diangen, ond mae yna gamau ychwanegol y gallwch eu cymryd, megis analluogi cwarel rhagolwg Google a fydd yn atal delweddau diangen rhag ymddangos wrth chwilio.

Adnoddau dogfen

Cymerwch ganllaw sut i reoli ein rhieni i greu lle mwy diogel i blant ei archwilio ar-lein.

Ymweld â'r safle
Sgroliwch i Fyny