BWYDLEN

Delio â hunan-niweidio

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn dangos arwyddion o feddyliau hunanladdol neu hunan-niweidio dyma gyngor ar gamau y gallwch eu cymryd i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen?

Pa gamau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

Gweler yr awgrymiadau gorau i helpu i amddiffyn plant rhag hunan-niweidio

Fel rhiant gallwch siarad ag ysgol eich plentyn a meddyg teulu eich plentyn. Mae yna hefyd ystod o ffynonellau gwybodaeth a llinellau cymorth rhagorol ar gael i rieni a phobl ifanc. Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn peryglu ei fywyd trwy hunan-niweidio, ffoniwch 999 neu ewch â nhw i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys os yn bosibl.

Archwiliwch yr adnoddau niferus sydd ar gael i rieni yn yr adran isod a'n dudalen adnoddau.

Atal mynediad at gynnwys hunan-niweidio ar-lein

Rheolaethau rhieni fel arfer yn cynnwys yr opsiwn i atal mynediad i wefannau hunan-niweidio a hunanladdiad. Mae'r gweithredwyr ffonau symudol defnyddio ffilter 18+ yn safonol, mae hyn yn cynnwys hunanladdiad a hunan-niweidio. Gyda’r ffocws diweddar ar les ar-lein, mae llawer o’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd wedi darparu arweiniad ac wedi gweithredu polisïau llymach i fynd i’r afael â mater hunan-niweidio ar eu platfformau. O atal swyddi rhag ei ​​fawrygu i ddarparu adnoddau a mynediad at linellau cymorth cymorth emosiynol, mae amrywiaeth o ffyrdd yr eir i'r afael ag ef.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr hyn y maent yn ei wneud, dyma ddolenni i'w harweiniad:

Pan fyddwch chi allan o gwmpas, byddwch yn ymwybodol nad oes hidlwyr ar gael gan bob wifi cyhoeddus.

Mae'n werth cofio nad oes unrhyw reolaethau wedi'u gwarantu 100% i rwystro'r holl gynnwys diangen, ond mae camau ychwanegol y gallwch eu cymryd, megis analluogi cwarel rhagolwg Google a fydd yn atal delweddau diangen rhag ymddangos pan fyddwch chi'n chwilio.

Adnoddau dogfen

Cymerwch ganllaw sut i reoli ein rhieni i greu lle mwy diogel i blant ei archwilio ar-lein.

Ymweld â'r safle