Fortnite Canllaw Rheolaethau Rhieni | Materion Rhyngrwyd

Fortnite: Pennod 2 - Rheolaethau Rhieni Battle Royale

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Os yw'ch plentyn wrth ei fodd â hapchwarae, mae siawns eich bod wedi clywed am Fortnite. Mae Fortnite yn cynnig ystod o reolaethau rhieni i'ch helpu chi i reoli'r hyn y gall chwaraewr ei weld a'i wneud o fewn y gêm. Yn ychwanegol at y rheolyddion yn Fortnite, mae rheolaethau ychwanegol ar gael ar Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ac iOS.

Beth sydd ei angen arna i?

Gêm Fortnite Battle Royale a PlayStation 4 neu 5

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Sut i arwain

Mae'r camau isod ar gyfer defnyddwyr sydd â Playstation 4. (PS4).

1

Gosod Rheolau Rhiant

Lansio Fortnite ar eich platfform o ddewis.

Agorwch y ddewislen ar ochr dde uchaf y sgrin.

Dewiswch 'Rheolaethau Rhieni '.

Gofynnir i chi gadarnhau'r cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif. Os nad oes cyfeiriad e-bost wedi'i gysylltu â'r cyfrif gofynnir i chi gysylltu un.

Gosodwch PIN chwe digid unigryw. Bydd yn ofynnol i'r PIN hwn newid rheolaethau rhieni yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod PIN sy'n wahanol i PINau eraill rydych chi'n eu defnyddio ac sy'n hawdd eu cofio.

Gallwch newid y PIN o'r gosodiadau cyfrif, ond bydd angen y PIN cyfredol er mwyn gwneud hynny.

Byddwch yn gallu adfer PIN coll trwy gysylltu â chefnogaeth chwaraewr.

Gosodwch y rheolaethau rhieni yr ydych chi am fod wedi'u galluogi neu'n anabl.

Defnyddiwch y 'Arbed' botwm i arbed eich dewis.

1
fortniteseason2_screens_step0_1
rheolyddion fortnite-rhieni
2

Hidlo iaith aeddfed

Yn Fortnite Battle Royale, gall chwaraewyr anfon neges destun gyda ffrindiau yn eu carfan pan fyddant ar y dudalen gartref. Yn Fortnite Save The World gall chwaraewyr sgwrsio â ffrindiau yn y lobi, a chydag unrhyw chwaraewyr eraill mewn gêm breifat neu gyhoeddus.

AR: Bydd iaith aeddfed mewn sgwrs testun yn cael ei hidlo a'i disodli â symbolau calon.
I FFWRDD: Gall iaith aeddfed ymddangos mewn sgwrs testun.

Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu ichi hidlo iaith aeddfed yn y sgwrs, y byddwch chi'n ei hanfon a'i derbyn gan eraill.

cam-2-002
3

Cuddio enwau gan aelodau nad ydyn nhw'n sgwad

Yn ystod gêm, bydd enwau cyfrifon chwaraewyr sy'n cael eu dileu yn ymddangos ar y sgrin. Mae'r gosodiad hwn yn caniatáu ichi ddisodli'ch enw â “Player” yn y negeseuon hyn ar gyfer pawb nad ydynt yn eich carfan.

AR: Amnewid eich enw i chwaraewyr nad ydyn nhw yn eich carfan gyda “Player”.
I FFWRDD: Bydd chwaraewyr nad ydyn nhw yn eich carfan yn gallu gweld enw'ch cyfrif.

Awgrym rhiant: Bydd pobl yn yr un “sgwad” (hyd at dri chwaraewr arall ar eich tîm a allai fod yn ffrindiau neu beidio) yn dal i allu gweld enw eich cyfrif.

4

Cuddio enw aelodau nad ydyn nhw'n sgwad

Yn ystod gêm, bydd enwau cyfrifon chwaraewyr sy'n cael eu dileu yn ymddangos ar y sgrin. Mae'r gosodiad hwn yn caniatáu ichi ddisodli enwau chwaraewyr eraill nad ydynt yn eich carfan â “Player” yn y negeseuon hynny.

AR: Yn disodli enwau chwaraewyr nad ydyn nhw yn eich carfan gyda “Player”.
I FFWRDD: Fe welwch enwau chwaraewyr nad ydyn nhw'n aelodau o'r garfan.

Tip rhiant: Byddwch yn dal i allu gweld enwau pobl yn yr un “garfan” (hyd at dri chwaraewr arall ar eich tîm a allai fod yn ffrindiau neu beidio).

cam-4-002
5

Gosodiadau Preifatrwydd

Mae Epic Games hefyd yn darparu gosodiadau preifatrwydd ar gyfer cyfrifon defnyddwyr. Mae ceisiadau ffrind yn cael eu gosod yn 'Gyhoeddus' yn awtomatig, fodd bynnag, gellir newid hyn i 'Ffrindiau' neu 'Preifat'.

battleroyale7
6

Troi ymlaen neu i ffwrdd sgwrs llais
Tra mewn parti gyda ffrindiau neu wrth ymuno â chwaraewyr ar hap yn ystod gêm, mae sianel sgwrsio llais ar gael. Mae'r gosodiad hwn yn rheoli a all y cyfrif hwn glywed a siarad yn y sianel sgwrsio llais honno ai peidio.

AR: Gallwch chi glywed eich cyd-chwaraewyr a siarad â nhw gan ddefnyddio meicroffon.
I FFWRDD: Ni allwch glywed na siarad â chyd-chwaraewyr.

Awgrym rhiant: Mae'r lleoliad hwn yn anablu sgwrs llais Fortnite yn y gêm yn unig. Efallai y bydd gan y platfform rydych chi'n chwarae arno nodweddion cyfathrebu ychwanegol y mae'n rhaid eu cyfyngu ar wahân. Gellir dod o hyd i wybodaeth am reolaethau platfform-benodol trwy'r dolenni ar waelod yr erthygl hon.

cam-6-002
7

Troi ymlaen neu i ffwrdd sgwrs testun
Tra mewn parti gyda ffrindiau neu wrth ymuno â chwaraewyr ar hap yn ystod gêm, mae sianel sgwrsio testun ar gael. Mae'r gosodiad hwn yn rheoli a all y cyfrif hwn glywed derbyn neu anfon negeseuon yn y sianel sgwrsio testun ai peidio.

AR: Gallwch anfon a derbyn negeseuon sgwrsio testun gyda'ch cyd-chwaraewyr.
I FFWRDD: Ni allwch anfon na derbyn negeseuon sgwrsio testun gyda'ch cyd-chwaraewyr.

Awgrym rhiant: Mae'r gosodiad hwn yn anablu sgwrs testun Fortnite yn y gêm. Efallai y bydd gan y platfform rydych chi'n chwarae arno nodweddion cyfathrebu ychwanegol y mae'n rhaid eu cyfyngu ar wahân.

I gael gwybodaeth am reolaethau platfform-benodol, defnyddiwch y “Mwy o Gosodiadau” botwm.

step-7
8

Adroddiadau amser chwarae wythnosol

Fel gwasanaeth dewisol, gellir cynhyrchu adroddiad amser chwarae wythnosol a'i anfon at yr e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwn.

AR: Anfonir adroddiad wythnosol i'r cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwn.
I FFWRDD: Ni anfonir unrhyw adroddiadau.

Awgrym rhiant: Cliciwch ar “Mwy o Gosodiadau” isod i ddysgu am gyfyngiadau amser chwarae ar eich platfform.

9

Adrodd ar Fortnite

Gall Gamers ddod yn ffrindiau â gamers eraill ar Fortnite. Gallwch ddewis peidio â derbyn ceisiadau ffrind yn eich gosodiadau.

Os byddwch chi'n dod yn ffrindiau â rhywun ar y platfform mae gennych chi dri opsiwn 'Whisper' sy'n golygu siarad â'r person mewn negesydd preifat, 'Unfriend' neu 'Block'.

Gall defnyddwyr hefyd riportio unrhyw chwaraewr arall wrth chwarae'r gêm.

Cliciwch ar y chwaraewr a dewis 'Adrodd'. Bydd hyn yn dod â chi i ffurflen adborth, gweler isod.

Bydd defnyddwyr sy'n torri'r telerau ac amodau yn cael eu gwahardd o'r gêm.

1
heb ei deitl-dylunio-24
2
battleroyale9
Sgroliwch i Fyny