BWYDLEN

Xbox Un

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gellir gosod Rheolaethau Rhieni ar gyfer Xbox One X ac Xbox One S ar gyfer proffiliau unigol pob un o'ch plant, gan eich galluogi i atal pryniannau diawdurdod, gan sicrhau bod eich plant ond yn cyrchu cynnwys sy'n briodol i'w hoedran ac yn cyfyngu ar y gallu i sgwrsio â dieithriaid ar-lein.

logo xbox

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Xbox One i'ch plentyn.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Pan ar ddangosfwrdd Xbox un dewiswch 'Settings'.

xbox-cam-1
2

Dewiswch y ddewislen 'Preifatrwydd a diogelwch ar-lein'.

xbox-cam-2
3

Dewiswch 'Diffygion plentyn' i gyfyngu ar holl gynnwys oedolion gan y defnyddiwr. Neu dewiswch 'Custom' i addasu'r gosodiadau ar gyfer eich dewis.

xbox-cam-3
4

Nesaf, Dewiswch 'Defnyddiwch, ond addaswch'.

xbox-cam-4
5

Bydd nifer o leoliadau preifatrwydd diofyn y gallwch ddewis ohonynt. Dewiswch un a naill ai cadwch y gosodiadau diofyn neu eu haddasu i weddu i'ch anghenion.

xbox-cam-5
6

Nesaf, dewiswch 'cynnwys ac apiau' a dewiswch y ddewislen 'Mynediad at gynnwys ac apiau'.

xbox-cam-6
7

Dewiswch pa grŵp oedran rydych chi am ei gyfyngu hefyd.

xbox-cam-7