Rheolaethau Rhieni PlayStation 4 (PS4) - Materion Rhyngrwyd

PlayStation 4 (PS4)

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau rhieni PS4 yn caniatáu ichi gyfyngu ar gemau ac apiau sydd â chynnwys aeddfed. Gallwch chi analluogi'r porwr rhyngrwyd, addasu cynnwys sy'n cael ei arddangos yn y Storfa a chyfyngu ar sut mae'ch plentyn yn sgwrsio ac yn rhyngweithio ar y Rhwydwaith PlayStation.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r consol PlayStation 4, a chyfrif Rhwydwaith PlayStation (Meistr) yn eich enw y byddwch chi'n ei ddefnyddio i greu is-gyfrif i'ch plentyn.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu
icon Rhannu lleoliad

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Mewngofnodwch i'r system gan ddefnyddio'ch cyfrif Rhwydwaith PlayStation ac o'r Brif Ddewislen gwasgwch i fyny ar y d-pad ac yna i'r dde nes eich bod wedi tynnu sylw at yr eicon “Gosodiadau”. Pwyswch y botwm X i agor “Settings”.

playstation4_stepsscreens_step1
2

O fewn y ddewislen “Settings” sgroliwch i lawr a dewis “Rheolaethau Rhieni / Rheoli Teulu”.

playstation4_stepsscreens_step2
3

Dewiswch “Cyfyngiadau System PS4”. Os gofynnir i chi gael PIN, PIN diofyn y system yw “0000”.

playstation4_stepsscreens_step3
4

O fewn “Cyfyngiadau System“ PS4 ”newidiwch y Cod Pas Cyfyngu System a rhwystro’r“ Creu Defnyddiwr Newydd… ”, bydd hyn yn atal unrhyw un rhag creu defnyddwyr newydd ar y consol na fydd â Chyfyngiadau Rhieni. Bydd “Rheolaethau Rhieni Diofyn” yn creu cyfyngiadau ar y consol cyfan, os ydych chi eisiau cyfyngiadau i'ch plentyn yn unig ewch i gam 5.

playstation4_stepsscreens_step4
5

Tynnwch sylw at “Family Management” a gwasgwch y botwm X. Yna Mewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfrif Rhwydwaith PlayStation. Eich cyfrif rhiant yw'r cyfrif hwn a byddwn yn creu cyfrif ar gyfer eich plentyn sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif gan ganiatáu ichi fonitro a gosod cyfyngiadau ar eu cyfer.

playstation4_stepsscreens_step5
6

Dewiswch “Sefydlu Nawr”. Os nad ydych wedi dilysu'r cyfeiriad e-bost gyda'ch cyfrif bydd angen i chi wneud hyn nawr. Dewiswch “Already Verified” ac yna “Parhau”.

playstation4_stepsscreens_step6
7

Dewiswch “Creu Defnyddiwr”. Nawr nodwch fanylion eich plentyn a dewis “Nesaf”. Yn olaf, dewiswch “Derbyn”.

playstation4_stepsscreens_step7
8

Byddwch nawr ar y sgrin “Rheolaethau Rhieni” lle gallwch ddewis y sgôr oedran uchaf o gemau / DVDs / Blu-Rays y gall eich plentyn eu cyrchu, yn ogystal â chyfyngiadau ar PlayStation VR, a defnyddio'r Porwr Rhyngrwyd. Dewiswch “Cadarnhau”.

playstation4_stepsscreens_step8
9

Os hoffech ganiatáu i'ch plentyn ymuno â'r rhwydwaith PlayStation dewiswch "Caniatáu" (Mae angen y Rhwydwaith PlayStation i chwarae gemau ar-lein yn ogystal â lawrlwytho demos a phrynu gemau newydd o'r PlayStation Store).

playstation4_stepsscreens_step9
10

Nawr gallwch chi osod cyfyngiadau ar ddefnydd eich plentyn o'r Rhwydwaith PlayStation (Mae yna ganllaw ar wahân sy'n mynd i'r afael â rheolaethau rhieni ar gyfer y Rhwydwaith PlayStation). Dewiswch y cyfyngiadau yr hoffech eu defnyddio ac yna dewiswch “Cadarnhau”, “Iawn”, ac yna ar y sgrin nesaf “Derbyn”.

playstation4_stepsscreens_step10
11

Rydych bellach wedi creu is-gyfrif eich plentyn a bydd yn gysylltiedig â'ch cyfrif fel aelod o'r teulu. Gallwch newid y cyfyngiadau a roddir ar gyfrif eich plentyn ar unrhyw adeg trwy'ch cyfrif.

Sgroliwch i Fyny