BWYDLEN

PlayStation 4 (PS4)

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau rhieni PlayStation 4 trwy Family Management yn caniatáu ichi gyfyngu ar gynnwys gyda chynnwys aeddfed, rheoli amser sgrin a chyfyngu ar wariant. Gallwch hefyd analluogi'r porwr rhyngrwyd a mynediad i nodweddion eraill fel PlayStation VR. Gan ddefnyddio'r consol PS4, gallwch hefyd alluogi cyfyngiadau rheolaeth rhieni ar y Rhwydwaith PlayStation i gadw plant yn ddiogel ar-lein tra byddant yn gêm.

Cystadlu yn erbyn eich plentyn i weld pwy sy'n gwybod mwy am reolaethau rhieni Rhwydwaith PlayStation Pwyswch Start ar gyfer PlayStation Safety.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i gonsol PlayStation 4 (PS4) a chyfrif Rhwydwaith PlayStation ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mynediad Porwr
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i sefydlu rheolaethau rhieni

Mae gosod rheolaethau rhieni ar PlayStation 4 yn helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein wrth iddynt chwarae gemau a gwylio cynnwys. Maent hefyd yn eich helpu i fonitro defnydd eich plentyn o'r consol PS4.

I sefydlu rheolaethau rhieni:

1 cam - Defnyddio'ch cyfrif, Mewngofnodi i'r consol PlayStation 4. Mae'r cyfrif hwn yn gwasanaethu fel Rheolwr Teulu.
2 cam - Gwasg UP ar y rheolydd ac yna llywio iawn nes i chi gyrraedd yr eicon sy'n edrych ychydig fel briefcase ac yn dweud Gosodiadau dan. Gwasgwch X i'w ddewis.
3 cam - Sgroliwch i lawr i Rheolaethau Rhieni/Rheoli Teulu ac yn y wasg X i ddewis. O'r fan hon, gallwch chi fynd i mewn Rheoli Teulu i sefydlu rheolaethau defnyddwyr a rhieni.

1
ps4-1-1024x640
2
ps4-2-1024x640
3
ps4-3-1024x640
2

Ble i ychwanegu aelodau o'r teulu

Gallwch ychwanegu unrhyw ddefnyddiwr sy'n defnyddio'r consol PS4 i'r sgrin Rheoli Teulu. Bydd hyn yn eich helpu i osod caniatâd defnyddwyr ar gyfer oedolion a phlant.

I ychwanegu aelodau o'r teulu:

1 cam - O'r Rheolaethau Rhieni/Rheoli Teulu sgrin, amlygu Rheoli Teulu ac yn y wasg X.
2 cam - Dewiswch Creu Defnyddiwr. Rhowch y defnyddiwr enw ac Dyddiad Geni ac yna dewiswch Digwyddiadau.
3 cam – Sefydlu rheolaethau rhieni perthnasol:

Lefel Oedran ar gyfer Gemau

Mae'r nodwedd hon yn caniatáu ichi osod y lefel oedran uchaf mewn gemau y gall eich plentyn gael mynediad iddynt. Mae'r oedran a osodwyd gennych yn golygu y gallant gyrchu'r holl gynnwys o fewn ac o dan y lefel honno. Mae'n syniad da gosod hwn yn seiliedig ar eu hoedran a gwneud newidiadau yn ddiweddarach yn ôl yr angen.

Lefel Oedran ar gyfer Disgiau Blu-ray a Fideos DVD

Os gallai eich plentyn wylio cynnwys trwy Blu-Ray neu DVD, gallwch osod terfynau ar gyfer pa gynnwys y caniateir iddo ei wylio.

Defnydd o PlayStation VR

Gan nad yw VR yn briodol ar gyfer plant iau, gyda'r rhan fwyaf o lwyfannau'n awgrymu 13+ a PlayStation yn awgrymu 12+, os yw'ch plentyn yn iau, gallwch gyfyngu ar eu mynediad i VR os yw'n berthnasol.

Defnyddio Porwr Rhyngrwyd

Os nad ydych chi am i'ch plentyn ddefnyddio'r consol fel porwr rhyngrwyd, gallwch chi ddiffodd yr opsiwn hwn.

4 cam - Amlygu cadarnhau ac yn y wasg X dewis.
5 cam - Dewiswch a all eich plentyn gael mynediad i'r Rhwydwaith PlayStation. Os gwnewch hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod rheolyddion yn y PSN.

Gallwch chi hefyd chwarae Pwyswch Start ar gyfer PlayStation Safety gyda nhw i brofi eu gwybodaeth am y Rhwydwaith PlayStation i helpu i'w cadw'n ddiogel.

1
ps-4-cam-8
2
ps4-5-1024x640
3
ps4-6-1024x640
4
ps4-7-1024x640
3

Addasu hawliau defnyddwyr

Unwaith y bydd yr holl ddefnyddwyr wedi'u hychwanegu, gosodwch eu caniatâd i sicrhau nad yw'r rheolaethau rydych chi'n eu rhoi ar waith yn cael eu newid. Gallwch hefyd roi caniatâd i oedolion dibynadwy eraill wneud newidiadau.

I sefydlu hawliau defnyddwyr:

1 cam - O'r Rheolaethau Rhieni/Rheoli Teulu sgrin, sy'n hygyrch trwy'r consol PS4 lleoliadau, dewiswch Rheoli Teulu.
2 cam - Dewiswch y defnyddiwr yr ydych yn dymuno golygu. Gosodwch y fel Rhiant/Gwarcheidwad neu ddarparu Gwybodaeth Aelod Teulu.
3 cam - Canys proffiliau plant, gallwch osod hidlwyr cynnwys a therfynau gwariant o dan Rheolaethau Rhiant:

Gweld Cynnwys sydd wedi'i Greu gan Chwaraewyr Eraill

Gallwch ddiffodd arddangos cynnwys gan gynnwys fideos, delweddau a thestun sy'n cael ei rannu gan chwaraewyr eraill ar y Rhwydwaith PlayStation. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer plant iau gan y gallai fod rhywfaint o gynnwys amhriodol ar gyfer eu hoedran.

Hidlo Oedran ar gyfer Cynnwys Ar-lein

Yma, gallwch gyfyngu mynediad i gynnwys ar-lein ar gyfer eich plentyn. Bydd hefyd yn cuddio cynnwys a gemau yn y PlayStation Store yn seiliedig ar oedran eich plentyn a osodwyd gennych wrth greu eu cyfrif.

Terfyn Gwariant Misol

Gallwch osod terfynau misol ar brynu gemau a chynnwys arall ar gyfer pob defnyddiwr. Daw'r holl arian o waled y Rheolwr Teulu, y bydd angen iddynt ychwanegu arian ato.

4 cam - O'r sgrin defnyddiwr, gallwch hefyd aros ar ben amser sgrin.

Gosodiadau Amser Chwarae

Mae hyn yn eich helpu i reoli amser sgrin. Gallwch hefyd weld faint o amser maen nhw wedi'i dreulio'n chwarae bob dydd i'w helpu i gydbwyso eu hamser sgrin.

5 cam - O'r sgrin defnyddiwr, sgroliwch i lawr i Ailosod cyfrinair, y gallant ei ddefnyddio i gael mynediad i'r Rhwydwaith PlayStation.

gweler yr Canllaw rheolaethau rhieni Rhwydwaith PlayStation i ychwanegu diogelwch ychwanegol.

1
ps-4-cam-8-2
2
ps4-9-1024x640
3
ps4-10-1024x640
4
ps4-12-1024x640
5
ps4-13-1024x640
6
ps4-14-1024x640