BWYDLEN

Adnoddau ategol i fynd i'r afael â newyddion ffug

Os ydych chi'n chwilio am fewnwelediad a chefnogaeth bellach i helpu plant a phobl ifanc i fynd i'r afael â mater newyddion ffug, yn yr adran hon, fe welwch offer a sefydliadau technoleg a all gynnig cefnogaeth i chi a'ch plentyn.

Beth sydd ar y dudalen

Adnoddau defnyddiol

Ymchwil ac adroddiadau newyddion ffug a chamwybodaeth

Ofcom - Deall gwybodaeth ffug ar-lein yn y DU

Ofcom - Plant, cyfryngau cymdeithasol a newyddion ffug

Ofcom - Llywio newyddion mewn byd ar-lein

Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol - Adroddiad terfynol newyddion ffug a llythrennedd beirniadol

Gweithgareddau i'w rhannu neu i'w gwneud â'ch teulu

Daearyddol Genedlaethol - go iawn neu ffug

BBC Bitesize - Canolbwynt cyngor neu ffug

Gêm Google Interland i deuluoedd

BBC Bitesize - Allwch chi chwaraeon arwyddion newyddion ffug?

Prifysgol Caergrawnt Go Viral! gêm ar-lein

Canllawiau ategol a rhestr wirio i rieni

Cyngor Llywodraeth y DU - Rhestr wirio cyfranddaliadau

Canllawiau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol

Cysylltu yn Ddiogel - Canllaw llythrennedd cyfryngau a newyddion ffug

Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU - Newyddion ffug: 4 gwiriad cyflym

Gwefannau gwirio ffeithiau

Snopes.com - Gwefan sy'n cynnal ymchwil gwirio ffeithiau helaeth ar bynciau poblogaidd

Gwiriad Realiti BBC - Gwasanaeth Newyddion y BBC sy'n ymroddedig i glirio newyddion ffug

Channel 4 FactCheck - Cangen gwirio ffeithiau ystafell newyddion Channel 4 y DU

Politifact - Safle gwirio ffeithiau sy'n graddio cywirdeb hawliadau gan swyddogion etholedig.

Cefnogaeth i athrawon

BBC Teach - Adnoddau o bob rhan o'r BBC i helpu myfyrwyr i sylwi ar newyddion ffug

Canolfan Addysg y Guardian - Adnoddau i athrawon

Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol - Newyddion ffug ac adnoddau llythrennedd beirniadol

Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Childnet

Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU - Pwer y ddelwedd epecyn ducation ar gyfer rhieni a gofalwyr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam