BWYDLEN

Awgrymiadau i'w hatal gyda seiberfwlio

Gofynnwch iddyn nhw am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein, pa apiau neu wefannau maen nhw'n eu defnyddio, ac a allan nhw ddangos i chi sut i'w defnyddio

Mynnwch syniad clir o sut maen nhw'n cadw'n ddiogel ar-lein. Ydyn nhw'n gwybod i beidio â rhannu manylion personol gyda ffrindiau?

A ydyn nhw'n gwybod bod isafswm oedran gwefannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook yn 13 oed?

Anogwch nhw i fod yn ddinesydd da a rhannu ein 'moesau Rhyngrwyd Gorau' i'w helpu i ddefnyddio'u pŵer ar-lein da

Gwiriwch a ydyn nhw'n gwybod sut i riportio pethau sy'n eu cynhyrfu ar-lein neu'n rhwystro pobl. A ydyn nhw'n gwybod dod atoch chi i siarad am unrhyw beth maen nhw'n poeni amdano?

Awgrymiadau i ddelio â seiberfwlio

Sicrhewch eich plentyn ei fod wedi gwneud y peth iawn trwy ddweud wrthych chi, nid eu bai nhw yw hynny ac y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i ddod o hyd i ateb

Arbedwch dystiolaeth o seiberfwlio a chadwch nodyn o amseroedd a phatrymau pryd mae'n digwydd

Blociwch y drwgweithredwyr fel na allant gysylltu â'ch plentyn a riportio'r seiberfwlio i'r safle, yr ysgol a, neu'r heddlu

Riportio bwlio gwahaniaethol fel trosedd casineb neu ddigwyddiad i'r heddlu os yw wedi'i dargedu'n benodol at anabledd

Peidiwch ag annog eich plentyn i ddial neu ymateb i'r troseddwyr

Peidiwch â dileu eu gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol na chymryd eu dyfais i ffwrdd i sicrhau nad ydyn nhw'n teimlo ofn dweud wrthych chi yn y dyfodol

Rhowch amser iddyn nhw gyfleu'r hyn sydd wedi digwydd oherwydd efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n heriol

Peidiwch â gorymateb os ydyn nhw'n gwneud rhywbeth nad ydych chi am iddyn nhw ei wneud ar-lein, efallai na fyddan nhw am ei drafod eto

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan