BWYDLEN

Beth i'w wneud nesaf

Arhoswch ar agor

Cadwch ddrws agored fel bod eich plentyn yn teimlo'n hyderus i rannu unrhyw beth maen nhw'n poeni amdano ar-lein gyda chi

Creu cynllun

Lluniwch strategaeth gyda'ch gilydd ynglŷn â sut rydych chi'n mynd i ymateb i'r seiberfwlio a pha gamau ymlaen y byddwch chi'n eu cymryd

Cynnwys yr ysgol

Os oes angen cymorth pellach arnynt ar sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd, siaradwch â'r ysgol am help

Gwyliwch am arwyddion

Cadwch lygad am arwyddion y gallent fod yn cael eu seiber-fwlio - rydych chi'n adnabod eich plentyn yn well na neb ac fe welwch newidiadau yn eu hymddygiad

Siarad yn rheolaidd

Dweud sgyrsiau rheolaidd am weithgaredd ar-lein eich plentyn – dechreuwch gyda'r cwestiynau hyn: A wnaethoch chi ddod o hyd i unrhyw beth diddorol ar Facebook/Instagram (etc.) heddiw? Gyda phwy wnaethoch chi sgwrsio? Am beth wnaethoch chi sgwrsio?

A wnaethoch chi ei fwynhau? A oes unrhyw un nad ydych yn eu hoffi ar-lein? Pam? Beth yw'r peth rydych chi'n ei hoffi orau am fod ar-lein a beth yw'r peth rydych chi'n poeni fwyaf amdano?

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan