Sefydliadau eraill a all helpu

Cynghrair Gwrth-fwlio

Porth gwrth-fwlio ar-lein am ddim i rieni a gofalwyr

Cyswllt ar gyfer teuluoedd

Yn cefnogi teuluoedd â phlant anabl gydag arweiniad a gwybodaeth

Cyngor plant anabl

Sicrhewch gefnogaeth gyda materion yn ymwneud ag AAA / anabledd eich plentyn

Cymorth a chyngor pellach ar seiberfwlio

Adnoddau seiberfwlio

Os yw seiberfwlio yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd i gael mwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Gweler yr adnodd
Mae Tolga Yildiz o ChildLine yn esbonio sut y gallant helpu plant gyda chyngor cyfrinachol
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan 

Sgroliwch i Fyny