BWYDLEN

cynulleidfa

Ymchwil
Bylchau ymarferol o amgylch bywydau ar-lein plant agored i niwed
Mae plant sy'n agored i niwed yn tueddu i gael tîm o wasanaethau sy'n rhyngweithio â nhw. Nod astudiaeth ymchwil oedd archwilio sut ...
Ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Ymchwil
Adroddiad Newid Sgyrsiau
Mae Newid sgyrsiau yn archwilio’r dull presennol o ymdrin â risgiau ar-lein y mae plant agored i niwed yn eu hwynebu a sut y gall rheolyddion, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr...
Ymchwil
Adroddiad Plant Bregus mewn Byd Digidol
Ymchwil
OUP - Cyfryngau Cymdeithasol, Cyfalaf Cymdeithasol a Phobl Ifanc sy'n Byw mewn Gofal y Wladwriaeth
Mae disgwrs ynghylch defnydd pobl ifanc o gyfryngau digidol yn aml yn canolbwyntio ar y peryglon y mae'n eu peri
Ymchwil
OUP - Nid Y cyfan Sy'n Toddi Solid i'r Awyr?
Mae disgwrs ynghylch defnydd pobl ifanc o gyfryngau digidol yn aml yn canolbwyntio ar y peryglon y mae'n eu peri
Ymchwil
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Mae adroddiad newydd yn datgelu bod amcangyfrif o 2.3 miliwn o blant yn byw gyda risg oherwydd cefndir teuluol bregus.