cynulleidfa

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Plant Bregus a diogelwch ar-lein
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant sy'n agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel ac adeiladu ...
Canllawiau
Infograffig Plant Bregus
Gweler mewnwelediadau gan ein hadroddiad diweddaraf plant agored i niwed yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y maen nhw'n ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny