cynulleidfa

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Mae'r Llywodraeth yn darparu cyngor diogelwch ar-lein newydd i deuluoedd yn ystod cyfnod cloi Coronavirus
Heddiw (dydd Iau 23 Ebrill) mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cyngor newydd i helpu pobl, yn enwedig plant, i aros yn ddiogel ar-lein yn ystod y ...
Erthyglau
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny