BWYDLEN

cynulleidfa

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Adnoddau seiberddiogelwch newydd i blant gartref
Wedi'i lansio'r llynedd, mae CyberSprinters yn addysgu seiberddiogelwch i blant 7 i 11 oed gan ddefnyddio adnoddau amrywiol a gêm ar-lein. Mae'r NCSC ...
Erthyglau
Cefnogi delwedd corff plant yn y byd ar-lein
Roedd dydd Llun yn nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta (28 Chwefror - 6 Mawrth 2022). Er mai lleiafrif bach yn unig...
Erthyglau
Sut i helpu plant LGBTQ+ i ddod o hyd i gymunedau ac adnoddau diogel ar-lein
Os yw'ch plentyn wedi nodi neu'n meddwl ei fod yn uniaethu fel rhan o'r gymuned LGBTQ+, mae cannoedd o ar-lein ...
Erthyglau
Hawl i Grwydro - gyda Phasbort Digidol
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Canllawiau iechyd meddwl a lles plant gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ystod pandemig COVID-19
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Hygyrchedd: Gemau fideo wedi'u cynllunio ar gyfer pawb
Defnyddiwch y canllaw gemau fideo hwn gan ein harbenigwr technoleg i ddefnyddio gosodiadau hygyrchedd ar gemau i'w gwneud yn fwy deniadol ...
Erthyglau
Gofynnwch i Mr Burton - Atebwyd eich cwestiynau diogelwch ar-lein!
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Diogelwch Digidol Cynhwysol - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd
Ynghyd â SWGfL, rydym wedi lansio canolbwynt ar-lein i helpu i gadw mwy na 2 filiwn o blant a phobl ifanc ...
Erthyglau
Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd i rymuso pobl ifanc â SEND
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae'r Llywodraeth yn darparu cyngor diogelwch ar-lein newydd i deuluoedd yn ystod cyfnod cloi Coronavirus
Heddiw (dydd Iau 23 Ebrill) mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cyngor newydd i helpu pobl, yn enwedig plant, i aros yn ddiogel ar-lein yn ystod y ...
Erthyglau
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...
Erthyglau
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Mae llawer ohonom yn chwilio am ddysgu ar-lein. Ond ble mae'r pethau da?
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...