Dysgu gyda thechnoleg

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau gwych i gefnogi dysgu a datblygiad eich plentyn, gweler ein rhestr o adnoddau a chyngor ymarferol a argymhellir i'ch rhoi ar ben ffordd.

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
Gemau addysgol am ddim Minecraft
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant eu chwarae ar eu platfform tan ddiwedd mis Mehefin.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Mae Google yn helpu rhieni i ddod o hyd i apiau “Cymeradwy Arbenigol” yn Google Play
Mae nodwedd Bathodynnau Cymeradwy Arbenigol newydd Google ar siop Google Play i helpu rhieni i ddod o hyd i apiau sy'n ddifyr ac yn ...
Erthyglau
Mae dysgu'n mynd yn fyw i gefnogi addysg gartref i deuluoedd
Mae ymchwil newydd yn datgelu mai dim ond 33% o blant sy'n dweud bod eu rhieni'n gwirio sgôr oedran ar gemau maen nhw'n eu chwarae tra bod dwy ran o dair o ...
Erthyglau
Cyrraedd yn ôl i'r ysgol gartref - awgrymiadau i gefnogi'ch teulu
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...

Adnoddau Gwers a Argymhellir

Adnoddau gwersi
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Adnoddau gwersi
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Adnoddau gwersi
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.

Adnodd a Argymhellir

Adnoddau
Adenydd Digidol Barclays
Profwch wybodaeth eich plentyn o'i ôl troed digidol trwy fynd â'r cwis byr hwn ynghyd ag Adenydd Digidol Barclays.
Adnoddau
Goruchwylwyr yr Uwch Gynghrair
Mae Super Movers yn cynnig fideos, syniadau a chymhellion hwyl i ysbrydoli plant i fod yn fwy egnïol.
Sgroliwch i Fyny