Adolygiad Disney Plus | Materion Rhyngrwyd

Adolygiad ap ffrydio newydd Disney Plus

Logo Disney Plus

Rydym yn adolygu'r gwasanaeth ffrydio mwyaf newydd i'r DU, Disney Plus sydd â dros 50 miliwn o ddefnyddwyr ar hyn o bryd ers ei lansio.

Disney Plus, gwasanaeth ffrydio ar sail tanysgrifiadau a lansiwyd yn y DU ac Iwerddon ar 24 Mawrth ac mae wedi bod yn boblogaidd hyd yma gyda theuluoedd. Mae Disney Plus wedi'i gynllunio i ffrydio ffilmiau, sioeau, ffilmiau sy'n amrywio o Pixar, Marvel, National Geographic ac wrth gwrs Disney - gan gynnwys datganiadau sgrin fawr newydd fel Frozen 2.
Ciplun proffil Disney Plus

Beth yw'r broses gofrestru ar Disney Plus?

Argraffiadau cyntaf oedd bod yr arwydd yn hawdd ac mae wedi'i gwblhau mewn tri cham. Rydych chi'n nodi'ch cyfeiriad e-bost, yn creu cyfrinair, yna'n dewis eich cynllun ac yn nodi gwybodaeth dalu. Unwaith y bydd eich cyfrif wedi'i sefydlu. gallwch gyrchu'r gwasanaeth ar unwaith.

Faint mae'n ei gostio?

Mae Disney Plus yn costio £ 5.99 y mis, gyda threial saith diwrnod am ddim neu mae'n £ 59.99 am y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae dewis y cynllun blynyddol yn cynnig gostyngiad o 16%.

Sut mae Disney Plus yn cymharu â gwasanaethau ffrydio fideo eraill fel Netflix?

Lle mae Netflix yn cynnwys sioeau, mae ffilmiau, cyfresi sy'n amrywio nid yn unig mewn genres ond hefyd mewn lefelau aeddfedrwydd, yn fwy anelu at gynnwys oedolion. Gwneir Disney Plus ar y llaw i gynulleidfaoedd hyd at sgôr PG-13.

Pa reolaethau rhieni sydd ar gael?

Nid oes gan Disney Plus lawer o reolaethau rhieni. Fodd bynnag, gallwch chi creu proffil plentyn ar gyfer plant iau (dan 13):

 • Pan fyddwch wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Disney + o'ch dyfais, tapiwch enw'r proffil cyfredol
 • Dewiswch Golygu Proffiliau neu Dewiswch Ychwanegu Proffil
 • Nesaf, dewiswch ddelwedd ar gyfer y proffil newydd
 • Teipiwch Enw Proffil.
 • Toggle Proffil Plant i On (mae hyn yn gwrthod cynnwys PG a PG13 ar gyfer y proffil)
 • Save

Disney Plus ychwanegu screenshot proffil
Noder: Gan nad oes unrhyw gloeon proffil, gall plentyn ddal i nodi proffiliau eraill.

Dyfarniad cyffredinol

Beth sy'n wych am y platfform?

 • Mae'r pris yn rhesymol ac mae ganddo ystod wych o gynnwys - dros 600 o ffilmiau a chyfresi
 • Rhannu teulu wedi'i gynnwys
 • Rhyngwyneb syml

Pryderon posib

 • Nid oes unrhyw reolaethau gan rieni - fodd bynnag, gellir dadlau nad yw hyn yn beth drwg oherwydd unwaith eto mae'r cynnwys yn gyfeillgar i blant
 • Efallai na fydd peth o'r cynnwys hŷn yn addas ar gyfer plant ifanc iawn
 • Mae'n hawdd i blentyn analluogi'r nodwedd 'proffil plant' a gall newid yn hawdd i broffil (iau) gwahanol
Hwb StaySafeStayHome dogfen

Cymerwch gip ar ein cynnwys Hwb wedi'i guradu ar gyfer teuluoedd sy'n addasu i'r arfer newydd hwn o aros gartref.

Tudalen ymweld
Sgroliwch i Fyny