Archifau plant bregus - Materion Rhyngrwyd

Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Hawl i Grwydro - gyda Phasbort Digidol
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Canllawiau iechyd meddwl a lles plant gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ystod pandemig COVID-19
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Hygyrchedd: Gemau fideo wedi'u cynllunio ar gyfer pawb
Defnyddiwch y canllaw gemau fideo hwn gan ein harbenigwr technoleg i ddefnyddio gosodiadau hygyrchedd ar gemau i'w gwneud yn fwy deniadol ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol trwy gefnogi pobl ifanc sydd â phrofiad gofal ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut y gall y byd digidol fod yn gadarnhaol i bobl ifanc awtistig

Polisi ac arweiniad a argymhellir

Polisi ac arweiniad
Ymateb Internet Matters i'r Mesur Diogelwch Ar-lein
Gweler ein hymateb i'r Mesur Diogelwch Ar-lein, sy'n nodi cynlluniau'r llywodraeth ar gyfer cyfundrefn reoleiddio newydd sy'n mynd i'r afael â ...

Ymchwil a Argymhellir

Ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny