Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Sut y gellir amddiffyn pobl ifanc agored i niwed rhag y risgiau o ddyddio ar-lein?
Wrth i fwy o bobl ifanc fynd i'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gariad, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar fregus ...
Erthyglau
Ymateb Niwed Ar-lein: Cydbwyso'r Net - Lleferydd, Systemau a Manylebau
Mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhannu ei mewnwelediadau i'r ymateb ymgynghori diweddar gan Lywodraeth y DU ar yr Ar-lein ...
Erthyglau
Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant sy'n agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel ac adeiladu ...
Canllawiau
Infograffig Plant Bregus
Gweler mewnwelediadau gan ein hadroddiad diweddaraf plant agored i niwed yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y maen nhw'n ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny