Plant bregus

Efallai y bydd angen cefnogaeth arbenigol ar gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein. Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant agored i niwed i lywio'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu a threfniadaeth a all roi cefnogaeth bellach.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Hygyrchedd: Gemau fideo wedi'u cynllunio ar gyfer pawb
Defnyddiwch y canllaw gemau fideo hwn gan ein harbenigwr technoleg i ddefnyddio gosodiadau hygyrchedd ar gemau i'w gwneud yn fwy deniadol ...
Erthyglau
Diogelwch Digidol Cynhwysol - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd i rymuso pobl ifanc â SEND
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant sy'n agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel ac adeiladu ...
Canllawiau
Infograffig Plant Bregus
Gweler mewnwelediadau gan ein hadroddiad diweddaraf plant agored i niwed yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y maen nhw'n ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny