Llywio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp

Porth Rhieni Facebook

Gweler canllawiau ar sut mae Facebook yn gweithio a ffyrdd i helpu'ch plentyn i lywio'r platfform yn ddiogel

Dysgwch fwy

Canllaw Rhieni Instagram

Mynnwch gyngor am nodweddion diogelwch ar Instagram ac awgrymiadau i annog pobl ifanc i'w ddefnyddio'n gadarnhaol

Dysgwch fwy

Awgrymiadau Diogelwch WhatsApp

Dysgwch am yr offer sydd ar gael i helpu plant i gadw'n ddiogel ar y platfform

Dysgwch fwy

Canllawiau Cymunedol

Darllenwch y canllawiau hyn gyda phlant i'w helpu i ddeall pa ymddygiad sy'n cael ei dderbyn ar draws y llwyfannau cymdeithasol.

delwedd pdf

gweler Safonau Cymunedol Facebook i wneud plant yn ymwybodol o'r hyn a ganiateir ar y platfform.

delwedd pdf

gweler Telerau Gwasanaeth WhatsApp i helpu plant i ryngweithio'n ddiogel ag eraill ar y platfform.

delwedd pdf

gweler Canllawiau Cymunedol Instagram i roi cyngor i blant ar yr hyn i'w ddisgwyl gan eraill.

Sut i osod gosodiadau preifatrwydd ar cymdeithasol

Defnyddiwch ein Sefydlu canllawiau Diogel i ychwanegu'r gosodiadau preifatrwydd cywir ar draws y llwyfannau cymdeithasol a helpu plant i adolygu eu defnydd ar y platfform.

Archwiliad preifatrwydd - rheoli pwy all weld postiadau a gwybodaeth ar gyfrif Facebook

Gosodiadau Preifatrwydd Instagram - rheoli pwy all weld eu cynnwys

Canllaw Preifatrwydd WhatsApp - cyfyngu ar bwy all weld negeseuon plant

Dysgu mwy am sut mae plant yn defnyddio Instagram a nodweddion diogelwch gan y blogger rhiant Adele Jennings
Gwyliwch y rhiant-flogiwr Adele Jennings yn cerdded trwy sut i ddefnyddio gwiriad preifatrwydd Facebook

Cael sgyrsiau am ddefnydd cyfryngau cymdeithasol

Yn ogystal â gosod gosodiadau preifatrwydd a rhybuddion i reoli'r amser a dreulir ar yr apiau, mae'r un mor bwysig cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein i arfogi plant â'r offer i wneud dewisiadau mwy diogel.

Awgrymiadau rhannu cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch awgrymiadau ar ba faterion i'w trafod gyda'ch plentyn i'w helpu i rannu'n ddiogel ar gymdeithasol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml hyn.

Sut i riportio materion

Gweler dolenni i riportio materion ar draws y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a sefydliadau a all gynnig cefnogaeth i chi a'ch plentyn.

Buddion cyfryngau cymdeithasol

Gweld sut y gall eich plentyn wneud y gorau o'i ddefnydd cyfryngau cymdeithasol gyda'r awgrymiadau syml hyn

DARLLENWCH MWY

Heriau digidol

Mynnwch gyngor arbenigol i helpu plant i ddod yn wydn yn ddigidol a gwneud dewisiadau doethach ar-lein

DARLLENWCH MWY

Holi ac Ateb Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn rhoi cyngor ar y cwestiwn a ganlyn: Sut alla i helpu fy mhlentyn i beidio â rhannu ar gyfryngau cymdeithasol?

Darllen mwy

Straeon rhieni

Darllenwch trwy brofiad rhieni eraill o rianta yn yr oes ddigidol i gael mewnwelediad i'ch helpu chi i gefnogi'ch plentyn.

Darllen mwy

Sgroliwch i Fyny