Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion uwchradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau gwersi
BBC-teach
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi'ch ...
Adnoddau gwersi
Twinkl-free-resources-logo
Hwb dysgu cartref Twinkl
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho am ddim i bob grŵp blwyddyn.
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho ...
Adnoddau gwersi
Gwers bwlio a seiberfwlio
Cynllun gwers bwlio a seiberfwlio
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a seiberfwlio sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a ...
Adnoddau gwersi
BodyImage
Delwedd y corff yn y byd digidol
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn y byd digidol sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn ...
Adnoddau gwersi
Straen ar-lein a FOMO
Pecyn cynllun gwers straen ar-lein
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a FOMO ('ofn colli allan') sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a ...
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu uwchradd TES
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi a syniadau dysgu i fyfyrwyr o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11. Fe welwch hefyd gynlluniau gwaith ar gyfer myfyrwyr ôl-16.
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
EduCare Cadw plant yn ddiogel argymhelliad ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ProjetodeShame - Childnet
Pecyn cymorth aflonyddu rhywiol ar-lein deSHAME Project Childnet
Crëwyd y prosiect dEShame gan Childnet (DU), Kek Vonal (Hwngari), Achub y Plant (Denmarc) ac UCLan (DU), a gyd-ariannwyd gan yr UE. Nod y prosiect yw cynyddu riportio aflonyddu rhywiol ar-lein.
Cafodd y prosiect dEShame ei greu gan Childnet ...
Adnoddau gwersi
Meddyliwch cyn i chi siarad - Educare
Cynllun gwers - Meddyliwch cyn i chi siarad, postio, neu daro anfon
Wedi'i greu gan Educate Empower Kids, mae'r cynllun gwers hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol i helpu plant i ddatblygu eu meddwl cyn iddynt siarad, postio, neu anfon unrhyw beth ar-lein. Maent hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd trafod ôl troed digidol.
Creu gan Educate Empower Kids, y wers hon ...
Adnoddau gwersi
Stepbystepsexting-EUN
Delio â secstio cywilydd
Wedi'i greu gan Better Internet i blant, mae'r cynllun gweithredu cam wrth gam hwn i ysgolion ddelio â secstio cywilydd.
Wedi'i greu gan Better Internet i blant hyn ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 57
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny