BWYDLEN

Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion uwchradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
Newydd
arwr
Llyfr Chwarae TikTok
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ar flaenau bysedd eich myfyrwyr, mae gan ein Llyfr Chwarae TikTok yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch i adnabod y materion diogelu posibl, deall y nodweddion preifatrwydd a diogelwch diweddaraf a chefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r platfform yn ddiogel.
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ...
Adnoddau gwersi
Adroddiad-delwedd-ffôn
Deall a Brwydro yn erbyn Profiadau Ieuenctid o Aflonyddu a Cham-drin Rhywiol ar Sail Delwedd
Mae’r adnoddau hyn gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) yn dilyn eu hymchwil i aflonyddu a cham-drin rhywiol ar sail delweddau. Nod y gweithdai hyn ar y mater yw helpu athrawon i hysbysu ac addysgu myfyrwyr.
Mae'r adnoddau hyn gan Gymdeithas Ysgolion ...
Adnoddau gwersi
lle2belogo
Lle2Be
Mae Place2Be yn defnyddio celf i gefnogi a gwella lles plant a phobl ifanc.
Mae Place2Be yn defnyddio celf i gefnogi a gwella ...
Adnoddau gwersi
ig_logo
Daearyddiaeth Rhyngrwyd
Mae Internet Geography, a ddatblygwyd gan Cre8tiveIT.Solutions yn blatfform ar-lein sy'n llawn pynciau, fideos a thiwtorialau sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth.
Mae Daearyddiaeth Rhyngrwyd, a ddatblygwyd gan Cre8tiveIT.Solutions yn ...
Adnoddau gwersi
st-logo
Hyfforddiant Sillafu
Mae Hyfforddiant Sillafu yn safle ymarfer sillafu a gemau hawdd ar-lein.
Mae Spelling Training yn sillafu ar-lein hawdd ...
Adnoddau gwersi
Newyddion TTS-CM
TTS
Mae TTS wedi creu adnodd dysgu annibynnol sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm gyda dros 120 o weithgareddau dysgu cartref i gyd wedi'u cynllunio a phob un wedi'i baratoi!
Mae TTS wedi creu dysgu annibynnol sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm ...
Adnoddau gwersi
max
Tynnwch lun gyda Rob
Mae DrawWithRob gan Rob Biddulph, yn gyfres o fideos tynnu ymlaen ddwywaith yr wythnos sydd wedi'u cynllunio i helpu rhieni y gorfodwyd eu plant i aros adref o'r ysgol oherwydd y pandemig coronafirws.
Mae DrawWithRob gan Rob Biddulph, yn gyfres ...
Adnoddau gwersi
motw_rhannu
Amgueddfa'r byd
Amgueddfa'r Byd - profiad rhyngweithiol trwy amser, cyfandiroedd a diwylliannau, yn cynnwys rhai o'r gwrthrychau mwyaf cyfareddol yn hanes dyn.
Amgueddfa'r Byd - ...
Adnoddau gwersi
nat-geo
Plant Daearyddol Cenedlaethol
Mae gan National Geographic Kids amrywiaeth o ffeithiau, gemau, cwisiau a gweithgareddau ar gyfer plant CA1. Ymhlith y pynciau mae dod o hyd i atebion llygredd plastig, sut i wneud gwellt papur a ffeithiau am rywogaethau o anifeiliaid.
Mae gan National Geographic Kids amrywiaeth o ...
Adnoddau gwersi
fy-gcse
myTGAUgwyddor
mae myGCSEscience yn cynnig sesiynau tiwtorial fideo sy'n ymroddedig i'r TGAU Gwyddoniaeth 9-1.
mae myGCSEscience yn cynnig sesiynau tiwtorial fideo sy'n ymroddedig i'r ...
Adnoddau gwersi
ws
Gwyddoniaeth Waw
Crëwyd Wow Science gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Gynradd (PSTT) mewn cydweithrediad â Learning Science Ltd. Mae'r wefan yn darparu dolenni i'r deunyddiau dysgu gwyddoniaeth gynradd orau ar y we, gan helpu plant i fwynhau gwyddoniaeth y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.
Cafodd Wow Science ei greu gan Wyddoniaeth Gynradd ...
Adnoddau gwersi
mw
Gwylio Mathemateg
MathsWatch yw'r platfform Mathemateg ar-lein cyflawn sy'n sicrhau bod dysgu ar gael i'ch myfyrwyr 24/7 o unrhyw le yn y byd. Mae'r platfform yn gwbl ymatebol (yn addasu i unrhyw faint sgrin) ac yn edrych yn gyson dda ar ffonau symudol, tabledi a byrddau gwaith.
MathsWatch yw'r platfform Mathemateg ar-lein cyflawn ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 71
Llwytho mwy o