Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion uwchradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
Gwers bwlio a seiberfwlio
Cynllun gwers bwlio a seiberfwlio
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a seiberfwlio sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a ...
Adnoddau gwersi
BodyImage
Delwedd y corff yn y byd digidol
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn y byd digidol sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn ...
Adnoddau gwersi
Straen ar-lein a FOMO
Pecyn cynllun gwers straen ar-lein
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a FOMO ('ofn colli allan') sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a ...
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu uwchradd TES
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi a syniadau dysgu i fyfyrwyr o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11. Fe welwch hefyd gynlluniau gwaith ar gyfer myfyrwyr ôl-16.
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
EduCare Cadw plant yn ddiogel argymhelliad ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ProjetodeShame - Childnet
Pecyn cymorth aflonyddu rhywiol ar-lein deSHAME Project Childnet
Crëwyd y prosiect dEShame gan Childnet (DU), Kek Vonal (Hwngari), Achub y Plant (Denmarc) ac UCLan (DU), a gyd-ariannwyd gan yr UE. Nod y prosiect yw cynyddu riportio aflonyddu rhywiol ar-lein.
Cafodd y prosiect dEShame ei greu gan Childnet ...
Adnoddau gwersi
Meddyliwch cyn i chi siarad - Educare
Cynllun gwers - Meddyliwch cyn i chi siarad, postio, neu daro anfon
Wedi'i greu gan Educate Empower Kids, mae'r cynllun gwers hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol i helpu plant i ddatblygu eu meddwl cyn iddynt siarad, postio, neu anfon unrhyw beth ar-lein. Maent hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd trafod ôl troed digidol.
Creu gan Educate Empower Kids, y wers hon ...
Adnoddau gwersi
Stepbystepsexting-EUN
Delio â secstio cywilydd
Wedi'i greu gan Better Internet i blant, mae'r cynllun gweithredu cam wrth gam hwn i ysgolion ddelio â secstio cywilydd.
Wedi'i greu gan Better Internet i blant hyn ...
Adnoddau gwersi
Gwydnwch digidol - Childnet
Cynllun gwers gwytnwch digidol Childnet ar gyfer 11-14s
Creu gan Childnet, y cynllun gwers hwn i helpu pobl ifanc 11-14 i reoli eu bywydau ar-lein ac i helpu eraill.
Creu gan Childnet, y cynllun gwers hwn i ...
Adnoddau gwersi
Byddwch yn ddiogel-a-smart-ar-lein
Byddwch yn Ddiogel ac yn Ddoeth Ar-lein - cefnogaeth i bobl ifanc fyddar
Wedi'i greu gan Childnet a'r Gymdeithas Genedlaethol Plant Byddar, mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i helpu a chefnogi pobl ifanc byddar a'u rhieni, gofalwyr ac athrawon i'w helpu a'u hatgoffa sut i gadw'n ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Childnet a'r Byddar Cenedlaethol ...
Adnoddau gwersi
Ffrydio byw
Senarios Addysgu Livestreaming
Mae ffrydio byw yn dod yn un o'r gweithgareddau ar-lein mwyaf poblogaidd i blant a phobl ifanc. Mae apiau fel Musical.ly, Live.me, Periscope ac YouNow i gyd yn cynyddu o ran poblogrwydd, sydd wedi gweld apiau sefydledig eraill fel Facebook yn ychwanegu swyddogaethau ffrydio byw.
Mae ffrydio byw yn dod yn un o ...
Adnoddau gwersi
Cwcis Y Ffilm - Dosbarth Meistr
Cwcis Kidscape: Y Ffilm - yn tynnu sylw at risgiau ar-lein
Wedi'i gynhyrchu gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â'r fersiwn wedi'i ffilmio o'r ddrama, gall athrawon gyrchu pecynnau adnoddau PSHE a Drama am ddim, gydag ystod o weithgareddau cysylltiedig â Chwcis sy'n cyd-fynd â Chymdeithas PSHE ac AQA Safon Uwch a Drama GSCE.
Cynhyrchwyd gan Kidscape a Pureland Foundation ochr yn ochr â ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 53
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny