Adnoddau addysgu

Adnoddau ysgolion uwchradd

Gweld ystod o gynlluniau gwersi argymelledig ac adnoddau ystafell ddosbarth ar ystod o faterion ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu uwchradd
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi a syniadau dysgu i fyfyrwyr o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11. Fe welwch hefyd gynlluniau gwaith ar gyfer myfyrwyr ôl-16.
Gweler adnoddau ystafell ddosbarth, cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwersi ...
Adnoddau gwersi
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
Cadwch blant yn ddiogel ar-lein
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES, argymhellion personol ac ymarferol 13 ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
Wedi'i greu gan Educare fel rhan o TES ...
Adnoddau gwersi
ProjetodeShame - Childnet
Prosiect deSHAME
Crëwyd y prosiect dEShame gan Childnet (DU), Kek Vonal (Hwngari), Achub y Plant (Denmarc) ac UCLan (DU), a gyd-ariannwyd gan yr UE. Nod y prosiect yw cynyddu riportio aflonyddu rhywiol ar-lein.
Cafodd y prosiect dEShame ei greu gan Childnet ...
Adnoddau gwersi
Meddyliwch cyn i chi siarad - Educare
Meddyliwch cyn i chi siarad, postio, neu daro anfon
Wedi'i greu gan Educate Empower Kids, mae'r cynllun gwers hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol i helpu plant i ddatblygu eu meddwl cyn iddynt siarad, postio, neu anfon unrhyw beth ar-lein. Maent hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd trafod ôl troed digidol.
Creu gan Educate Empower Kids, y wers hon ...
Adnoddau gwersi
Stepbystepsexting-EUN
Delio â secstio cywilydd
Wedi'i greu gan Better Internet i blant, mae'r cynllun gweithredu cam wrth gam hwn i ysgolion ddelio â secstio cywilydd.
Wedi'i greu gan Better Internet i blant hyn ...
Adnoddau gwersi
Gwydnwch digidol - Childnet
Gwydnwch digidol - 11 i 14
Creu gan Childnet, y cynllun gwers hwn i helpu pobl ifanc 11-14 i reoli eu bywydau ar-lein ac i helpu eraill.
Creu gan Childnet, y cynllun gwers hwn i ...
Adnoddau gwersi
Cod cracio - BBC
Rhannu Cymerwch Ofal
Wedi'i chreu gan y BBC y rhaglen hon, mae Gemma yn siarad â Rebecca Avery, swyddog e-ddiogelwch, am sut y gallwn sicrhau ein bod yn gwneud hynny'n gyfrifol ac yn ddiogel.
Wedi'i greu gan BBC y rhaglen hon, mae Gemma yn siarad ...
Adnoddau gwersi
cynlluniau gwersi fod yn ddiogel-a-craff-ar-lein - childnet
Byddwch yn Ddiogel ac yn Smart Ar-lein
Adnoddau gwersi
Ffrydio byw
Senarios Addysgu Livestreaming
Mae ffrydio byw yn dod yn un o'r gweithgareddau ar-lein mwyaf poblogaidd i blant a phobl ifanc. Mae apiau fel Musical.ly, Live.me, Periscope ac YouNow i gyd yn cynyddu o ran poblogrwydd, sydd wedi gweld apiau sefydledig eraill fel Facebook yn ychwanegu swyddogaethau ffrydio byw.
Mae ffrydio byw yn dod yn un o ...
Adnoddau gwersi
Cwcis Y Ffilm - Dosbarth Meistr
Cwcis: Y Ffilm
Adnoddau gwersi
Ysgolion Cefnogi StopSpeak
Pecyn Cymorth Stop Siarad
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion i gyflawni ymgyrch Tasglu ar Atal Seiberfwlio y Sefydliad Brenhinol wedi'i anelu at wrthsefyll bwlio ar-lein o'r enw: Stop, Speak, Support.
Mae'r adnodd wedi'i gynllunio i gefnogi ysgolion ...
Adnoddau gwersi
Ni yw'r rhai sydd â rheolaeth - llais
Ni yw'r rhai sy'n rheoli
Yn dangos canlyniadau 8 o 50
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny