BWYDLEN

Rhaglenni ysgol

Adnoddau ysgolion uwchradd

Dysgu am raglenni ysgol sydd ar gael i gefnogi taith ddigidol plant. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Rhaglenni ysgol
Anne-frank-trust-logo.png
Gweithdy 'Diffodd Rhagfarn'
Cynllun gan Ymddiriedolaeth Anne Frank UK a ddyluniwyd i helpu pobl ifanc i ddeall peryglon rhagfarn a gwahaniaethu - yn enwedig ar-lein, lle maent yn dod yn fwyfwy agored i leferydd casineb.
Rhaglen gan Ymddiriedolaeth Anne Frank UK ...
Rhaglenni ysgol
New-Project-1.png
Rhaglen Ysgol Anne Frank
Mae'r rhaglen yn dysgu pobl ifanc am fywyd Anne Frank a'r Holocost, tra hefyd yn codi ymwybyddiaeth o faterion cyfoes o ragfarn a gwahaniaethu trwy gysylltu stori Anne â senarios modern.
Mae'r rhaglen yn dysgu pobl ifanc am Anne ...
Rhaglenni ysgol
Gwrth-fwlio Prosiect hunan-barch Pro_ - Gwobr Diana
Gwrth-fwlio Pro: Prosiect hunan-barch
Er mwyn helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â phwysau cymdeithasol ar ddelwedd y corff a datblygu hunanhyder mae Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana wedi ymuno ag ASOS i lansio #MySenseOfSelf. Fel rhan o'r prosiect hwn, rydym wedi creu cynllun gwers i athrawon neu aelodau staff ei ddefnyddio.
Helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â phwysau cymdeithasol ...
Rhaglenni ysgol
New-Project-29.png
Byddwch yn glyfar: Rhaglen Diogelwch Rhyngrwyd
Mae Be Smart yn rhaglen diogelwch rhyngrwyd am ddim, a arweinir gan gymheiriaid. Fe'i cyflwynir gan athro i grŵp o fyfyrwyr hŷn, yna caiff y myfyrwyr hynny eu grymuso i gyflwyno'r rhaglen trwy'r ysgol i bob myfyriwr arall yn eu hysgol.
Mae Be Smart yn ddiogelwch rhyngrwyd am ddim, ...
Rhaglenni ysgol
Youtube-rhyngrwyd-dinasyddion.jpg
Rhaglen Dinasyddion Rhyngrwyd
Gweithdai yn y DU a drefnwyd gan Google a YouTube i gerdded trwy rai awgrymiadau a sgiliau hanfodol a all eich helpu pobl ifanc i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac mewn ffordd gadarnhaol.
Gweithdai yn y DU wedi'u trefnu gan Google a ...
Rhaglenni ysgol
Ynglŷn â Phrosiect 5 - Parchwch Fi
Parchwch Brosiect 5
Mae'r pecyn yn cynnig pum gwers ryngweithiol ac atyniadol sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer pum grŵp blwyddyn gwahanol: Blwyddyn 7 - Hunan Barch, Blwyddyn 8 - Bwlio, Blwyddyn 9 - Rhyw a Pherthynas, Blwyddyn 10 - Rhywio, Blwyddyn 11 - Cam-drin.
Mae'r pecyn yn cynnig pum rhyngweithiol sy'n briodol i'w hoedran a ...
Rhaglenni ysgol
New-Project-21.png
Gwneud sŵn
Gyda chefnogaeth y DfE a'i gyd-sefydlu a chyda tootoot, rydym wedi creu adnodd ar-lein ac offeryn adrodd ar gyfer bwlio a seiberfwlio fel rhan o raglen gwrth-fwlio.
Gyda chefnogaeth y DfE a'i gyd-sefydlu a ...
Rhaglenni ysgol
Galluogi
Galluogi Rhaglen
Nod y prosiect yw datblygu sgiliau dysgu cymdeithasol ac emosiynol fel ffordd o adeiladu gwytnwch ymysg pobl ifanc fel y gallant ddeall yn well a dod yn fwy cyfrifol ac effeithiol am eu rhyngweithio cymdeithasol ar-lein ac all-lein.
Nod y prosiect yw datblygu ...
Rhaglenni ysgol
Hyfforddiant Llysgennad Gwrth-fwlio - Gwobr Diana
Hyfforddiant Pro Gwrth-fwlio
Mae'r rhaglen Llysgennad Gwrth-fwlio yn darparu hyfforddiant gwrth-fwlio i ysgolion a Sefydliadau Ieuenctid yn y DU ac Iwerddon.
Mae'r rhaglen Llysgennad Gwrth-fwlio yn darparu hyfforddiant gwrth-fwlio ...
Rhaglenni ysgol
Digital_Leaders_Programme_Childnet.jpg
Rhaglen Arweinwyr Digidol
Nod rhaglen Childnet yw grymuso plant a phobl ifanc i hyrwyddo dinasyddiaeth ddigidol a chreadigrwydd digidol yn eu hysgolion ac addysgu eu cyfoedion, eu rhieni a'u hathrawon am aros yn ddiogel ar-lein.
Nod rhaglen Childnet yw grymuso plant a ...