Cefnogaeth rhieni

Adnoddau ysgolion uwchradd

Cyrchwch ein hadnoddau rhieni a chyngor arall i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am ddiogelwch ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
newydd
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage3-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 11-14
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd a manteisio ar eu hannibyniaeth, mae'n debygol y byddant yn treulio llawer mwy o amser ar eu dyfeisiau. Mae hwn yn amser hanfodol i siarad â nhw am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau iddynt ddod o hyd i gydbwysedd iach rhwng eu bywyd ar ac oddi ar-lein. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage4-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi pobl ifanc
Mae ffonau clyfar yn ganolog i drefn ddyddiol pobl ifanc yn eu harddegau, os nad yn rhan annatod ohono. P'un a yw'n anfon rhywbeth ar Snapchat i gadw streak i fynd cyn gynted ag y byddant yn deffro, yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion ar Twitter neu'n ffrydio meddyliau am eu diwrnod ar gyfryngau cymdeithasol, gall fod yn anodd cadw pobl ifanc i ffwrdd o'r sgriniau.
Mae ffonau clyfar yn ganolog i drefn ddyddiol pobl ifanc yn eu harddegau, ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
newydd
PEGI_ratings-image
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd y ffordd y mae rhai platfformau yn categoreiddio gemau yn ôl eu cynnwys, ar brydiau efallai na fydd y sgôr oedran ar gyfer un gêm yr un peth ar draws pob platfform. Felly, gall fod yn ddryslyd wrth gymryd galwad a yw gêm yn briodol i'w hoedran.
I'ch helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer ...
Canllawiau
Delwedd SWYM (1)
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Dywedwch Beth rydych chi'n ei olygu, a golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema enw da ar-lein ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc 14 +. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema ar-lein ...
Canllawiau
SWYM-image-1
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Ghost of the Internet
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 -14. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ...
Canllawiau
delwedd stop-speak-support-image
Cod Stop, Siarad Cymorth - cyngor rhieni
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio fel pwynt siarad i ddeall yn well sut maen nhw'n rhyngweithio yn eu byd digidol.
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych ...
Canllawiau
ThingsNeedToKnowGrooming-1200x630
Canllaw ymbincio ar-lein
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu ...
Canllawiau
unigrwydd-delwedd
Mynd i'r afael ag Unigrwydd â thechnoleg
Awgrymiadau i helpu plant i fynd i'r afael ag unigrwydd gyda thechnoleg a helpu plant a phobl ifanc i reoli eu lles digidol.
Awgrymiadau i helpu plant i fynd i'r afael ag unigrwydd gyda ...
Canllawiau
BacktoSchoolGuides-1200x630
Canllawiau diogelwch Yn ôl i'r Ysgol Ar-lein
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn ...
Canllawiau
DigitalWellbeing-1200x630
Awgrymiadau cychwynnol i reoli lles digidol
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu strategaethau meddwl beirniadol, hunanreolaeth ac ymdopi i ddelio â risgiau ar-lein.
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu beirniadol ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 82
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny