BWYDLEN

Cefnogaeth rhieni

Adnoddau ysgolion uwchradd

Cyrchwch ein hadnoddau rhieni a chyngor arall i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am ddiogelwch ar-lein. Yn ogystal â'n pecyn rhieni, fe welwch adnoddau gan ystod o sefydliadau i'ch cefnogi.

Gweld pecyn rhieni

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.

Adnoddau Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
SocialMediaTopTips-1200x630
Syniadau Da Cyfryngau Cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel rhiant, mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod profiad eich plant yn ddiogel ac yn hwyl.
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych ar gyfer ...
Canllawiau
shutterstock_471961235-600x314
Egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol plant
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant sydd â phrofiad o ofal i ddeall sut i elwa'n ddiogel o fod ar-lein.
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: ...
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
ActiveAppsGuide-1200x630
Apiau gorau i gael plant yn egnïol
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant gyda'r apiau hyn i'w helpu i symud a datblygu arferion iach
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant ...
Canllawiau
DigitalWellbeing-1200x630
Awgrymiadau cychwynnol i reoli lles digidol
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu strategaethau meddwl beirniadol, hunanreolaeth ac ymdopi i ddelio â risgiau ar-lein.
Mynnwch gyngor i helpu plant i ddatblygu beirniadol ...
Canllawiau
Merch ar yr eicon ffôn yn gwenu
Dyddio Ar-lein i Bobl Ifanc - Cyngor Rhianta
Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod cyngor rhieni ar helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel o ran dyddio ar-lein.
Cymerwch gip ar ein canllaw i ...
Canllawiau
delwedd bachgen ar sgrin ffôn
Awgrymiadau i Helpu Pobl Ifanc i Reoli Eu Hunaniaeth Ar-lein
Er mwyn helpu plant i wynebu barn a phwysau ar-lein i ffitio i mewn, defnyddiwch ein cynghorion i'w helpu i ddod yn fwy hyderus a diogel ohonynt eu hunain ar ac oddi ar-lein.
Er mwyn helpu plant i wynebu barn ar-lein a ...
Canllawiau
PositiveBodyImage1200x630
Awgrymiadau i Hyrwyddo Delwedd Corff Cadarnhaol
Er mwyn helpu plant i herio delweddau delfrydol ar gyfryngau cymdeithasol a rhoi gwerth mewn mwy na dim ond yr hyn maen nhw'n ei weld yn y drych, defnyddiwch ein cynghorion a'n cyngor arbenigol i'w grymuso i ddatblygu delwedd gorff bositif.
Er mwyn helpu plant i herio delweddau delfrydol ar ...
Canllawiau
Fortnite-gêm1
Fortnite Canllaw Rheolaethau Rhieni
Mae Fortnite yn cynnig ystod o reolaethau rhieni i'ch helpu chi i reoli'r hyn y gall chwaraewr ei weld a'i wneud o fewn y gêm.
Mae Fortnite yn cynnig ystod o reolaethau rhieni ...
Canllawiau
SmartSpeakers-1200x627
Siaradwyr Clyfar - Canllaw i Rieni
Awgrymiadau i rieni gael y gorau o dechnoleg glyfar
Awgrymiadau i rieni gael y gorau ...
Canllawiau
Delwedd BBC-own-it-intro-image
Ap BBC Own It
Mae cael eu ffôn cyntaf yn foment fawr ym mywyd plentyn. Ond gyda chymaint o negeseuon, hysbysiadau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol i jyglo, gall bywyd ffôn fynd yn llethol, yn straen ac allan o reolaeth yn gyflym. Dyna lle mae'r ap a'r bysellfwrdd Own It yn dod i mewn.
Mae cael eu ffôn cyntaf yn fawr ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 90
Llwytho mwy o