Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Apiau ac Offer
Cefnogi lles digidol plant gyda'r ap JoyPop
Mae ap JoyPop gan Youth Resilience yn helpu i dynnu sylw oddi wrth rywbeth a allai fod yn achosi straen. Gall JoyPop helpu ...
Sgroliwch i Fyny