Cefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein

Darllenwch y diweddaraf am ein gwaith yn y gofod hwn a chysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan a'n cefnogi.

Bachgen bach ar y ffôn

Beth ydyn ni'n ei wneud i gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein?

Ers lansio ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol, rydym wedi bod yn datblygu cynlluniau i weithio gyda sefydliadau eraill i arfogi rhieni a gweithwyr proffesiynol plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed gyda'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn llwyddiannus ym mywydau digidol y plant yn eu gofal. Edrychwch ar ein diweddariadau diweddaraf a chysylltwch os oes gennych gwestiynau neu os hoffech ein cefnogi.


Blog diweddaraf

Mae Claire Levens yn myfyrio ar y gwaith hanfodol y mae Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus yn parhau i'w wneud yng nghanol pandemig Covid-19.

Darllen mwy

Adroddiad plant bregus

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y risgiau ar-lein y gallai plant agored i niwed eu hwynebu a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Darllen mwy

Erthyglau blaenorol
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Darllen mwy
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Darllen mwy
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Darllen mwy
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus
Darllen mwy
Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
Darllen mwy

Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Fel ymateb i'n hymchwil rydym wedi sefydlu Gweithgor Defnyddwyr Bregus Cyngor y DU i fynd i'r afael â phlant ac oedolion sydd â gwendidau. Isod fe welwch y cylch gorchwyl ar gyfer y gweithgor a thempled archwilio y gallwch ei ddefnyddio i ddarparu adolygiad o'r adnoddau presennol sydd ar gael.

Sgroliwch i Fyny