Cefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein

Darllenwch y diweddaraf am ein gwaith yn y gofod hwn a chysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan a'n cefnogi.

Bachgen bach ar y ffôn

Beth ydyn ni'n ei wneud i gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein?

Ers lansio ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol, rydym wedi bod yn datblygu cynlluniau i weithio gyda sefydliadau eraill i arfogi rhieni a gweithwyr proffesiynol plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed gyda'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn llwyddiannus ym mywydau digidol y plant yn eu gofal. Edrychwch ar ein diweddariadau diweddaraf a chysylltwch os oes gennych gwestiynau neu os hoffech ein cefnogi.

Plentyn yn gorffwys ar ysgwydd tad
Blog diweddaraf

Mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhannu'r datblygiadau diweddaraf ar ein gwaith gyda sefydliadau eraill.

Darllen mwy

Adroddiad plant bregus

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y risgiau ar-lein y gallai plant agored i niwed eu hwynebu a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Darllen mwy

Erthyglau blaenorol
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Darllen mwy
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Mae adroddiad 2019 newydd y Comisiynydd Plant yn datgelu cyfraddau bregusrwydd plentyndod
Darllen mwy
Plant Bregus a diogelwch ar-lein
Plant Bregus a diogelwch ar-lein
Darllen mwy
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus
Darllen mwy

Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Fel ymateb i'n hymchwil, rydym wedi sefydlu Gweithgor Defnyddwyr Bregus Cyngor y DU i fynd i'r afael â phlant ac oedolion sydd â gwendidau. Isod fe welwch y cylch gorchwyl ar gyfer y gweithgor a thempled archwilio y gallwch ei ddefnyddio i ddarparu adolygiad o'r adnoddau presennol sydd ar gael.

Sgroliwch i Fyny