BWYDLEN

Defnydd Bwriadol: Sut mae asiantaeth yn cefnogi lles pobl ifanc mewn byd digidol

Mae'n bwysig myfyrio ar yr hyn rydym yn ei wneud ar-lein a sut mae rheoli ein profiadau yn gwneud i ni deimlo. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio hyn trwy'r enghraifft o reoli amser sgrin.

TikTok-asiantaeth-adrodd-lles

Adnoddau cysylltiedig

Adnodd Sylw

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Cofrestru