5 Pethau i'w hystyried cyn creu eu cyfrif cymdeithasol

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Mynnwch gyngor ar sut i benderfynu a yw'ch plentyn yn barod i ryngweithio ag eraill ar-lein.

Mam gydag eicon marc cwestiwn ac eicon marc lleferydd

Adrannau eraill y byddwch yn dod o hyd iddynt yn Camau Cyntaf

Tap neu glicio ar y deilsen i ddysgu mwy