Cod Cymorth Stop Siarad

Mae'r cod yn helpu plant i fynd i'r afael â seiberfwlio

Wedi'i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, mae'r cod yn cynnig camau syml i gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.

Addo i rannu'r cod gyda phlant i'w hannog i fod yn ddinasyddion digidol da a chael effaith i atal seiberfwlio

Ymgyfarwyddo â Stopio, Siarad, Cefnogi

Dysgwch sut y gallwch chi annog eich plentyn i ddefnyddio'r cod i gymryd camau cadarnhaol ar-lein ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Addo i siarad â'ch plentyn

Pwy greodd y cod?

Crëwyd Stop, Speak, Support gan Dasglu Seiberfwlio’r Sefydliad Brenhinol - grŵp o ddiwydiant, arweinwyr elusennau a phobl ifanc yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â seiberfwlio.

Cael mwy o fewnwelediad am ei waith a chreu'r cod.

Ewch i wefan yr ymgyrch, wedi'i gynllunio i blant ddysgu am y cod a sut i'w gymhwyso mewn sefyllfaoedd go iawn.

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Beth bynnag fo'u hoedran, mae gennym ychydig o gyngor ymarferol ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i'w cadw mor ddiogel â phosibl ar-lein.

Canllaw rhyngweithiol

Dechreuwch sgwrs - mynnwch awgrymiadau arbenigol sy'n benodol i oedran i'ch helpu chi i siarad am seiberfwlio gyda phlant.

Holi ac Ateb Arbenigol

Gofynasom i arbenigwyr wneud sylwadau ar y cwestiwn a ganlyn - Sut alla i helpu fy mhlentyn i gymryd 'cod traws gwyrdd' digidol newydd i fod yn ddiogel ar-lein?

Stori rhiant

Gall herio plant i fod yn 'ddinasyddion digidol da' fod yn anodd, gan na allwch fonitro plant 24/7 - mae mam i ddau yn rhannu'r cynnydd a'r anfanteision o reoli bywydau digidol ei phlant.

Sgroliwch i Fyny