BWYDLEN

Diogelwch Facebook

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i helpu plant i ddefnyddio Facebook yn ddiogel a chael y gorau o'r platfform.

Rheolaethau rhieni
Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Facebook
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar app Facebook gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.