BWYDLEN

Ein Panel Arbenigol - Cyflwyno Jade Gayle

Mae Jade yn athro 'Eithriadol' (Ofsted 2011), sy'n rheoli prosiectau allgymorth sy'n targedu pobl ifanc 'mewn perygl'.

Gyda gwybodaeth arbenigol ym meysydd Cymdeithaseg, Astudiaethau Crefyddol, Gyrfaoedd, Dinasyddiaeth a PSHE, mae Jade wedi arwain ac ymgynghori yn natblygiad rhaglenni ymgysylltu â phobl ifanc ar draws y sectorau corfforaethol, cyhoeddus a'r trydydd sector.

Mae hyn yn cynnwys datblygu rhaglenni rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol a strategaethau digidol. Ers mis Ionawr 2017, mae Jade wedi bod yn rheoli’r prosiect Eithafiaeth ac Ymwybyddiaeth Radicaleiddio (EARA) ar gyfer yr elusen gwrth-fwlio plant Kidscape.