Mae iPads ac iPhones yn dod yn fwy cyfeillgar i deuluoedd gyda diweddariad newydd

Os fel llawer rydych chi'n defnyddio'ch iPad neu iPhone i ddifyrru neu addysgu'ch teulu, Rik Henderson o Pocket-lint yn tynnu sylw at rai nodweddion newydd i wylio amdanynt a allai wella'ch profiad.

Disgwylir i Apple ryddhau diweddariad meddalwedd ar gyfer eich dyfais a fydd yn ychwanegu ychydig o swyddogaethau newydd yr ydym wedi rhoi cynnig arnynt yn llwyddiannus gyda'n teulu ein hunain.

Bydd Apple iOS 9.3 ar gael yn y gwanwyn i'w lawrlwytho dros gysylltiad rhyngrwyd â'ch ffôn neu dabled, a bydd yn cynnig y nodweddion newydd canlynol y credwn a fydd yn gwneud defnydd teulu ar ddyfeisiau Apple yn brofiad gwell.

Mae'r nodweddion isod yn rhai rhesymau pam y dylech chi lawrlwytho'r diweddariad iPhone a iPad nesaf os oes gennych deulu:

iOS 9.3: Sifft Nos

O'r holl nodweddion newydd a ddaw yn sgil iOS 9.3, mae Night Shift yn fwyaf diddorol os yw'ch plant yn defnyddio eu iPad, iPod Touch neu'ch iPhone ar gyfer straeon amser gwely. Fel yr awgrymwyd ers cryn amser, mae'r golau glas a allyrrir o'r dechnoleg hon yn ysgogi'ch ymennydd ac yn effeithio rhythmau circadian mewn ffordd a all ei gwneud hi'n anoddach cwympo i gysgu.

Mae'r nodwedd newydd yn defnyddio'r cloc iOS a'r lleoliad i benderfynu pryd mae codiad haul a machlud haul yn eich ardal chi. Yna defnyddir y wybodaeth hon i symud y lliwiau a ddefnyddir yn yr arddangosfa i naws gynhesach gyda'r nos.

O roi cynnig ar y modd gyda'r teulu, mae'n dal i fod ychydig yn gynnar i weld unrhyw wahaniaeth diffiniol mewn patrymau cysgu.

Fodd bynnag, mae gweld wynebau'r plant wedi'u goleuo gan lewyrch cynnes meddal gyda'r nos, yn hytrach na glas garw, yn sicr yn edrych yn fwy gorffwys.

Mae hon yn nodwedd a hyrwyddwyd ers amser maith gan F.lux ar Macs bwrdd gwaith. Yn ddiweddar, rhyddhawyd F.lux ar iOS ond cafodd ei dynnu oherwydd ei fod yn mynd yn groes i ganllawiau ap Apple.

Er bod yr ap trydydd parti wedi'i gynnwys yn llawnach, mae ei ymgorffori yn y system weithredu fel hyn yn sicrhau bod gan bob teulu fynediad i'r nodwedd hon yn haws.

iOS 9.3: Nodiadau a TouchID

Mae'r app Nodiadau hefyd yn cael ei wella ymhellach yn iOS 9.3. Yn ogystal â gallu integreiddio cymryd nodiadau ag apiau eraill, ychwanegu dwdlau a lluniau, mae'r diweddariad newydd yn ychwanegu TouchID a diogelwch cyfrinair i'r app i gadw'r holl wybodaeth hanfodol honno'n ddiogel.

Mae'r lefel ychwanegol hon o ddiogelwch hefyd yn gwneud Nodiadau yn lle da i storio'ch cyfrineiriau a'ch rhifau pwysig - yn debyg i gystadleuydd tebyg i 1Password. Mae hefyd yn golygu y gallwch chi gadw rhestrau cyfrinachol ar eich iPhone heb boeni iddyn nhw gael eu darganfod gan y plant - fel y gwnaethon ni ddarganfod at ein cost pan wnaeth mab penodol faglu ar ei restr anrhegion Nadolig y mis diwethaf.

iOS 9.3: Addysg

Mae'r nodweddion News a CarPlay hefyd yn cael sbriws cyffredinol i fyny. Yn fwy diddorol i deuluoedd serch hynny mae nodweddion aml-ddefnyddiwr yr iPad ar gyfer addysg.

Bydd plant yn yr ysgol yn gallu mewngofnodi i unrhyw iPad yn yr ystafell ddosbarth a chyrchu eu proffil eu hunain. Gall plant iau hyd yn oed fewngofnodi gyda PIN pedwar digid arbennig, symlach o'r sgrin Lock. Mae athrawon yn cael offer newydd i arwain myfyrwyr trwy wersi a gweld cynnydd i'w cadw ar y trywydd iawn.

Mae hyn yn newyddion gwych i ysgolion a cholegau ond mae hefyd yn dal gobaith o rai nodweddion tebyg yn y cartref i deuluoedd. Byddwn i wrth fy modd yn gallu sefydlu ein iPad Pro gyda mewngofnodi defnyddwyr ar gyfer pob un o'n plant. Nid yw'r nodwedd honno yn iOS 9.3 eto, ond mae'n ymddangos yn debygol yn y dyfodol o weld sut mae'r ap Dosbarth yn gweithio.

Mae'r holl nodweddion hyn yn ychwanegu at welliannau na ddylid eu colli. Os na fyddwch yn aml yn uwchraddio ar gyfer y mân ddiwygiadau hyn, ystyriwch y tro hwn. Sicrhewch eich bod wedi ategu eich data iPhone neu iPad ac yna ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad Meddalwedd. Pan fydd 9.3 wedi'i ryddhau'n llawn bydd yn ymddangos yn y lleoliad hwn ar eich dyfais.

Gwybodaeth ychwanegol

Dewch o hyd i'n mwy am ddyfeisiau technoleg eraill yn ein canllaw technoleg i rieni

Sgroliwch i Fyny