Lles ar Instagram

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith i bobl ifanc
Dewch o hyd i awgrymiadau i'ch helpu chi i fod yn bwy rydych chi am fod ar-lein

 

TOOLKIT LAWRLWYTHO

Rheoli eich lles ar Instagram

Mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i wneud eich amser ar Instagram yn gadarnhaol, yn ysbrydoledig ac yn gytbwys.

Mae yma i'ch helpu chi i ddarganfod y ffyrdd gorau i chi ddefnyddio'r platfform a'ch annog chi i fod yn ystyriol  sut mae amser ar-lein yn effeithio ar eich lles emosiynol. Fe welwch awgrymiadau ac offer defnyddiol a all wella'ch profiad, a'ch cysylltu ag adnoddau i gael cefnogaeth bellach.

Llyfr offer yw hwn, nid llyfr rheolau. Nid yw yma i ddweud wrthych pwy ydych chi na beth i'w wneud. Mae'r Pecyn Cymorth yn ymwneud â'ch helpu chi i ddadgodio nid yn unig delweddau, ond yr emosiynau o'u cwmpas - sut rydych chi'n teimlo pan rydych chi ar Instagram, sut rydych chi'n teimlo am gynnwys a'r bobl rydych chi'n dod ar eu traws, sut rydych chi'n teimlo am yr hyn rydych chi'n ei rannu - a hyd yn oed beth mae'n teimlo fel i beidio â rhannu.

Gyda'r hunanymwybyddiaeth honno, gallwch ddefnyddio'r offer a'r awgrymiadau hyn i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch sut rydych chi'n defnyddio'r platfform. Ac nid yw'n ymwneud â chi i gyd - byddwn yn siarad am ffyrdd i estyn allan at eraill a allai fod angen help.

Adnoddau bwlb golau

Ewch i ganolfan gymorth Instagram i gael cefnogaeth ar unrhyw faterion

Ymweld â'r safle

Sut y gall y pecyn cymorth eich helpu chi

Fel Instagram, mae'r pecyn cymorth hwn i fod i fod yn hwyl! Y bwriad yw awgrymu ffyrdd i chi greu cysylltiadau a sgyrsiau ystyrlon. Ceisiwch fynd â rhai o'r cwisiau gyda ffrind neu riant a siarad am eich canlyniadau, neu rannu rhai o'r mewnwelediadau rydych chi'n eu cymryd ar ôl darllen.

Sut i adrodd ar Instagram

Adele Jennings o OurFamilyLife.co.uk yn rhannu ei chynghorion gan ddefnyddio Instagram

Offer ac adnoddau defnyddiol

Canllaw Preifatrwydd

Dysgu sut i osod gosodiadau preifatrwydd ar Instagram

Darllen mwy

Amser Sgrin Instagram

Dysgu mwy am sut y gallwch chi helpu i amddiffyn eich lles ar-lein wrth ddefnyddio Instagram

Darllen mwy

Cymuned Instagram

Dysgwch am yr hyn sy'n newydd ar Instagram a Mynnwch awgrymiadau cyffredinol ar breifatrwydd a diogelwch

Darllen mwy