BWYDLEN
Eicon cwis

Dewiswch ran o'r cwis i'w chwarae

Mae'r cwis wedi'i rannu'n dair rhan. Dechreuwch gyda'r rhan gyntaf a gweithio'ch ffordd drwodd i'w chwblhau. Dewiswch yr un sy'n gweddu orau i oedran eich plentyn. Rhowch rhwng 15 - 30 munud i'ch hun chwarae i gael y gorau ohono.

Beth yw newyddion ffug? | Rhan 1
Ffaith neu ffug? | Rhan 2
Gwiriad ffeithiau | Rhan 3