Tink Palmer

Prif Swyddog Gweithredol, Sefydliad Marie Collins

Mae Tink yn Brif Swyddog Gweithredol Sefydliad Marie Collins, sy'n gweithio i sicrhau bod pob plentyn sy'n dioddef cam-drin rhywiol trwy'r rhyngrwyd a thechnolegau symudol yn cael eu galluogi i adfer a byw bywydau diogel a boddhaus.

Dechreuodd Tink weithio gyda phlant a gafodd eu cam-drin trwy'r dechnoleg newydd yn 1999 ac ers hynny mae wedi datblygu diddordeb ac arbenigedd proffesiynol yn y maes hwn - yn enwedig o ran anghenion fforensig ac adferiad y plant a'r bobl ifanc. Yn 2004, ysgrifennodd ar y cyd adroddiad o'r enw Dim ond un clic! a oedd yn amlinellu'r ffyrdd y gall y dechnoleg newydd weithredu fel cyfrwng ar gyfer cam-drin plant, yr effeithiau gwahaniaethol ar y dioddefwyr ifanc a dulliau newydd o ymdrin â rhaglenni ymyrraeth.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny