Gosodiadau preifatrwydd Sarahah

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Oherwydd natur yr ap cyfryngau cymdeithasol dienw a diffyg gosodiadau diogelwch, byddem yn argymell na ddylai plant dan 17 oed ddefnyddio'r app. Fodd bynnag, os yw'ch plentyn yn ei ddefnyddio mae yna rai gosodiadau preifatrwydd y gellir eu defnyddio i'w amddiffyn.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r app Sarahah ar ddyfais

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Lansiwch yr ap ar ddyfais eich plentyn

screenshot_20180131-021948
2

Ewch i'r eicon gêr ar waelod y dudalen.

screenshot_20180131-023853
3

Sicrhewch fod 'Ymddangos mewn canlyniadau chwilio' a 'Derbyn adborth gan ddefnyddwyr anghofrestredig yn cael eu diffodd'.

screenshot_20180131-014501-1
4

Riportiwch ddefnyddiwr

Tapiwch yr eicon chwilio ar y ddewislen waelod a nodwch enw'r defnyddiwr. Tapiwch eicon y faner ac fe'ch anogir i ateb 'Ie neu na' i riportio'r defnyddiwr.

sarahah-parent-control-step-4
5

Blociwch ddefnyddiwr

Tapiwch yr eicon chwilio ar y ddewislen waelod a nodwch enw'r defnyddiwr. Tapiwch yr eicon bloc a gofynnir ichi ateb 'ie neu na' i rwystro'r defnyddiwr.

screenshot_20180131-022514-2
6

Blociwch y defnyddiwr trwy negeseuon a anfonwyd

Os yw'ch plentyn yn derbyn neges amhriodol gan rywun, gallwch rwystro'r person a'i hanfonodd trwy ddewis y symbol rhybudd cylchol yn y neges.

Am fwy o fanylion ar sut mae'r ap yn gweithio, gweler Common Sense Media adolygiad llawn o Sarahah.

sarahah_step_6
Sgroliwch i Fyny