BWYDLEN

Gosodiadau preifatrwydd Sarahah

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Oherwydd natur yr ap cyfryngau cymdeithasol dienw a diffyg gosodiadau diogelwch, byddem yn argymell na ddylai plant dan 17 oed ddefnyddio Sarahah. Fodd bynnag, os yw'ch plentyn yn defnyddio'r ap, mae yna un neu ddau o leoliadau preifatrwydd sylfaenol y gallwch chi eu galluogi.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r app Sarahah ar ddyfais

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Cuddio / Dangos eich hunaniaeth

Gallwch ddewis cuddio neu ddangos eich hunaniaeth pan fyddwch chi'n derbyn neu'n anfon negeseuon yn yr ap.

1 cam - Agor neges a thapio 'Cudd'.

2 cam - Tap 'Parhau'. Nid yw eich hunaniaeth i'w gweld mwyach ac ni fydd yr anfonwr yn gweld pwy ydych chi.

I ddangos eich hunaniaeth, ailadroddwch yr un camau uchod.

step-1
2

Riportiwch ddefnyddiwr

1 cam - Ewch i neges y defnyddiwr rydych chi am ei rwystro a thapio'r tri dot.

2 cam - Tap 'Adrodd' yna 'Adrodd' eto a dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin.

 

cam2-6
3

Blociwch ddefnyddiwr

1 cam - Ewch i neges y defnyddiwr rydych chi am ei rwystro a thapio'r tri dot.

2 cam - Tap 'Bloc' Yna, 'Bloc' unwaith eto.

cam3-5