Amazon Echo & Echo Dot

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Amazon Echo ac Echo Dot yn cael eu rheoli gan wasanaeth Aelwyd Amazon (ei wasanaeth rheoli rhieni ymbarél sy'n cwmpasu holl ddyfeisiau Amazon). Fodd bynnag, mae rheolaethau rhieni ychwanegol y gallwch eu hychwanegu'n uniongyrchol at yr Echo.

Beth sydd ei angen arna i?

Y ddyfais Echo neu Echo Dot. Cyfrif Amazon (cyfeiriad e-bost a chyfrinair) ac ap Amazon Alexa.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Amserydd

Trosi eich Echo i ganllaw cam wrth gam argraffiad Kid

Mae'r opsiwn hwn ar gyfer yn unig Trigolion yr UD yn unig. Yn y DU a rhanbarthau eraill, yn anffodus, nid yw Rhifyn Echo Dot Kids ar gael.

1

Agorwch yr app Alexa, a tapiwch arno 'Dyfeisiau' yn y gornel dde isaf.

adleisio-cam-1
2

tap ar 'Echo & Alexa'.

adleisio-cam-2
3

Sgroliwch i'r Echo rydych chi am drosi a thapio ei enw yna Sgroliwch i lawr i ddod o hyd iddo 'Amser rhydd' a'i dapio.

1
adleisio-cam-3
2
adleisio-cam-4
4

Tap y togl i'r dde o 'Anabl.'

adleisio-cam-5
5

tap ar 'Setup Amazon FreeTime' ar waelod y sgrin. Os nad oes gennych chi blentyn eisoes wedi'i sefydlu ar gyfer amser rhydd, fe'ch anogir i ychwanegu un. Rhowch enw cyntaf, rhyw, dyddiad geni, dewiswch eicon, ac yna tapiwch ymlaen 'Ychwanegu Plentyn.'

1
adleisio-cam-6
2
adleisio-cam-7
6

Os oes gennych chi ragor o blant i'w hychwanegu, tapiwch ymlaen 'Ychwanegu Plentyn' ac ailadrodd y broses. Ar ôl ychwanegu pawb, tapiwch ymlaen 'Parhau'.

adleisio-cam-8
7

Mewngofnodi i'ch cyfrif Amazon, darparu'r cod gwirio testun, darllen trwy'r testun caniatâd rhieni, yna tapio ymlaen 'Rwy'n cytuno.'

adleisio-cam-9
8

Sgroliwch trwy'r rhestr o opsiynau a thynnu unrhyw nodweddion nad ydych chi am i'ch plentyn gael mynediad atynt hefyd, ar waelod y tap rhestr 'Parhewch.' Os ydych chi am roi cynnig ar y treial FreeTime Unlimited, tapiwch 'Dechreuwch eich treial am ddim 1 mis' tap fel arall 'Canslo.'

adleisio-cam-10
9

tap ar 'X' yn y gornel dde uchaf i gau'r fideo cyflwyno.
Gallwch chi newid terfynau cynnwys amser ac oedran trwy'r app, ond mae'n haws mynd i Ddangosfwrdd Rhieni Amazon yn lle.

10

Ar ôl i chi fewngofnodi, cliciwch ar yr opsiwn rydych chi am ei newid, fel 'Gosod Terfynau Amser Dyddiol.' Yma gallwch chi addasu'r gosodiadau perthnasol.

1
adleisio-cam-11
2
adleisio-cam-12
Sgroliwch i Fyny