Amazon Echo

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Amazon Echo yn cael ei reoli gan wasanaeth Aelwyd Amazon (ei wasanaeth rheoli rhieni ymbarél sy'n cwmpasu holl ddyfeisiau Amazon). Fodd bynnag, mae rheolaethau rhieni ychwanegol y gallwch eu hychwanegu'n uniongyrchol at yr Echo.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Amazon (cyfeiriad e-bost a chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Creu a sefydlu Cyfrif Aelwyd Amazon
Mewngofnodwch i'ch cyfrif Amazon.

amazon-alexa
2

O dan 'Cyfrifon a Rhestrau' cliciwch 'Eich Cyfrif'

amazon-alexa-1
3

O dan 'Rhaglenni siopa a rhenti' cliciwch 'Amazon Household'

amazon-alexa-2
4

Cliciwch 'Ychwanegu plentyn'

amazon-alexa-3
5

Rhowch fanylion eich plentyn.

amazon-alexa-4
6

Cliciwch ar 'Rheoli'ch Cynnwys a'ch Dyfeisiau' i reoli'r cynnwys a brynwyd y gall eich plentyn ei gyrchu ac ar ba ddyfais.

amazon-alexa-5
7

Ychwanegwch pin / analluoga prynu llais i atal pryniannau diawdurdod

Agorwch yr Alexa App neu echo.amazon.com ar eich ffôn clyfar a tapiwch eicon y ddewislen.

amazon-alexa-mobile-6
8

Tap gosodiadau a sgrolio i lawr nes i chi ddod o hyd i 'Prynu Llais'

amazon-alexa-mobile-5
9

Ychwanegwch pin 4-digid a tap arbed i sefydlu'r pin. Fel arall, gallwch analluogi prynu llais yn gyfan gwbl trwy newid y gosodiad ar y dudalen hon.

amazon-alexa-mobile-4
Sgroliwch i Fyny