e-gylchlythyrau

Cymerwch gip ar gylchlythyrau'r gorffennol am y gwaith rydyn ni'n ei wneud a'r adnoddau diogelwch ar-lein rydyn ni wedi'u creu. Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn diweddariadau rheolaidd gennym ni.

Delwedd cylchlythyr iPad

Cylchlythyr rhieni, gofalwyr ac addysgwyr

Cadwch wybod am ddatblygiadau newydd mewn diogelwch ar-lein
Mae ein e-Gylchlythyrau wythnosol yn rhoi cipolwg i chi o'r datblygiadau diweddaraf yn y gofod diogelwch ar-lein ac yn tynnu sylw at y gwaith rydyn ni'n ei wneud ochr yn ochr â sefydliadau gwych eraill. Cymerwch gip ar ein rhifynnau blaenorol a chofrestrwch i dderbyn yr e-Gylchlythyr diweddaraf trwy e-bost.

Adroddiad Effaith dogfen

Gweler adroddiad effaith 2018-2019 diweddaraf yr hyn rydyn ni'n ei wneud gyda'n hystod eang o bartneriaid a chefnogwyr i arfogi teuluoedd, yn enwedig y rhai sy'n cefnogi plant bregus gyda'r offer i elwa o'r byd ar-lein mewn ffordd ddiogel.

Gorffennaf 2020

Rhifyn 13
Pynciau:  Hunaniaeth ar-lein ac actifiaeth ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 12
Pynciau:  Lles a thechnoleg ddigidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 11
Pynciau:  Lansio’r Hwb Cysylltu’n Ddiogel Ar-lein a chefnogaeth i deuluoedd sy’n agored i niwed

Gweld Cylchlythyr

Mehefin 2020

Rhifyn 10
Pynciau:  Hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 9
Pynciau:  Ein hadroddiad diweddaraf: Edrychwch arna i - pobl ifanc, secstio a risgiau

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 8
Pynciau:  Ein hadroddiad diweddaraf: Addysg Gartref ac adnoddau yn ôl i'r ysgol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 7
Pynciau:  Ein hadroddiad diweddaraf: Adnoddau yn ôl i'r ysgol a chyngor diogelwch ar-lein

Gweld Cylchlythyr

efallai y 2020

Rhifyn 6
Pynciau:  Dysgu a straeon rhieni am eu profiadau yn ystod y broses gloi

Gweld Cylchlythyr

Ebrill 2020

Rhifyn 12
Pynciau:  Addysg gartref a defnydd amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 11
Pynciau:  Tech a lles

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 10
Pynciau:  Gwneud y defnydd gorau o dechnoleg

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 9
Pynciau:  Adeiladu meddwl beirniadol plentyn

Gweld Cylchlythyr

Mawrth 2020

Rhifyn 8
Pynciau:  Lansio ein hyb cyngor #StaySafeStayHome

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2020

Rhifyn 7
Pynciau:  #FreeToBe ar-lein, Lansio Instagram x Materion Rhyngrwyd - Pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 6
Pynciau:  #FreeToBe a hunaniaeth ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Archif 2019 / 2018 / 2017 / 2016

E-gylchlythyrau 2019

Medi 2019

Pynciau: Canllawiau amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

efallai y 2019

Pynciau:  Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd ac awgrymiadau amser sgrin gan arbenigwyr, unigrwydd yn eu harddegau a thechnoleg.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2018

Tachwedd 2018

Pynciau: Wythnos gwrth-fwlio 2018, delwedd y corff ac apiau chwarae cymdeithasol, gweithredol a'r We Dywyll

Gweld Cylchlythyr

Medi 2018

Pynciau: Canllawiau yn ôl i'r ysgol, awgrymiadau cysgodi, a'r apiau addysgol diweddaraf

Gweld Cylchlythyr

Gorffennaf 2018

Pynciau:  Amser sgrin - Ai gormod o amser ar-lein yw'r mater go iawn?, Byd gemau ar-lein; Fortnite, Doki Doki a dibyniaeth ar gemau, ffrydio a vlogio byw, Monitro apiau - beth yw'r ffordd orau i'w defnyddio?

Gweld Cylchlythyr

Mawrth 2018

Pynciau:  Offer i gefnogi plant gyda bancio ar-lein, canllawiau Sefydlu Diogel, Dug Caergrawnt ac ymgyrch Sefydlu Diogel, pryderon Roblox, Google Family Link.

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2018

Pynciau:  Ymgyrch Sefydlu Diogel, Adroddiad Digital Natives, arolwg ar-lein Love, WHO yn cydnabod Caethiwed Hapchwarae, Newidiadau i app Facebook Messenger, Apple i gymhwyso rheolaethau newydd i ffrwyno caethiwed iPhone.

Gweld Cylchlythyr

Ionawr 2018

Pynciau:  Mae ymchwil 'Life in Likes', NCA Operation yn arbed plant 245 rhag niwed, adroddiad Plentyndod Digidol, Negesydd Facebook i blant, Cynghori ar dargedu cewri technoleg nad ydynt yn dileu cynnwys ymosodol, Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol i rieni.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2017

Rhagfyr 2017

Pynciau:  Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2017, Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Cod Ymddygiad, partneriaeth EE

Gweld Cylchlythyr

Pynciau:  Ymgyrch Stopio, Siarad, Cefnogi, Wythnos Gwrth-fwlio, newid polisi YouTube, Mesur Diogelu Data, penododd Ian Bauckham CBE a benodwyd i helpu i arwain addysgu perthnasoedd mewn ysgolion, uwchgynhadledd cyfryngau byd-eang plant, lansiad y BBC sianel Own It.

Gweld Cylchlythyr

Tachwedd 2017

Pynciau:  Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2017, Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Cod Ymddygiad, partneriaeth EE

Gweld Cylchlythyr

Hydref 2017

Pynciau:  Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Baroness Shields - Cynrychiolydd Arbennig, ymosodiad Terfysgaeth Llundain, apiau iechyd meddwl a gonestrwydd, chwarae diogelwch ar-lein Cwcis.

Gweld Cylchlythyr

Medi 2017

Pynciau:  Ymbincio ar-lein, Ymgyrch Ddigidol 5 y dydd, mesurau diogelu hysbysebu Google, ymchwil cysgodi Ofcom, ymgyrch deledu Talk Talk i blant, One Word.

Gweld Cylchlythyr

Awst 2017

Pynciau: Gwirio oedran ar wefannau porn, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, Cyfryngau Cymdeithasol a phryder, ap canfod seiberfwlio.

Gweld Cylchlythyr

Gorffennaf 2017

Pynciau: Mae Facebook yn lansio menter Courage Sifil Ar-lein y DU, aelod ymgynghorol arbenigol newydd, yn galw ar fusnesau i fabwysiadu WiFi Mwy Diogel, llinell gymorth porn Torf-Ariannu ar gyfer dial, Snap Maps, ap ffrydio Live.ly.

Gweld Cylchlythyr

Mehefin 2017

Pynciau: Ymgyrch ymwybyddiaeth seiberfwlio, Mynd i'r afael â chyngor materion amserol, uwchgynhadledd diogelwch plant Google a Facebook, Google Family Link, Sexting, Stand Up To Bullying Day.

Gweld Cylchlythyr

efallai y 2017

Pynciau: Ymgyrch ymwybyddiaeth seiberfwlio

Gweld Cylchlythyr

Pynciau: Sesiynau Galw Heibio Digidol, Flaw yn y Gyfraith, Heads Together #Oktosay, Internet Watch Foundation, Bwlio yn y DU.

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2017

Pynciau: Gwnewch raglen sŵn, llysgennad Rhyngrwyd Materion Rhyngrwyd newydd Dr Linda Papadopoulos, strategaeth rhyngrwyd newydd y Llywodraeth, newidiadau diogelwch newydd yn Twitter.

Gweld Cylchlythyr

Ionawr 2017

Pynciau: Paratoi ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel gyda Dr Linda, Sioe BETT, uwchgynhadledd cyfryngau ar-lein plant Doeth, adroddiad Tyfu i fyny Digidol, Galw Heibio Seneddol.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2016

Rhagfyr 2016

Pynciau: Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel, Gwobrau Diogelwch Digidol, Tasglu Seiberfwlio, grant DfE, Mesur yr Economi Ddigidol, mae Facebook yn ymuno â Internet Matters fel partneriaid swyddogol.

Gweld Cylchlythyr

Cylchlythyr Uchafbwyntiau dogfen

Os ydych chi'n bartner neu'n edrych i weithio gyda ni, cofrestrwch i'n cylchlythyr partner i weld sut rydyn ni'n gweithio gyda'n partneriaid presennol ac archwilio ffyrdd y gallen ni hefyd weithio gyda'n gilydd.

Mwy i'w archwilio

Dyma rai erthyglau ac adnoddau defnyddiol eraill i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein

Sgroliwch i Fyny