MENU

Help kinderen met een positief zelfbeeld en identiteit

Het kan voor kinderen moeilijk zijn om zich online authentiek uit te drukken, vooral als ze zich zorgen maken over hoe ze kunnen worden waargenomen. Online veiligheidsexpert Lauren Seager-Smith van Kidscape onderzoekt wat ouders kunnen doen om kinderen te helpen van zichzelf te houden en zichzelf te omarmen voor een positief zelfbeeld.

Help kinderen zich authentiek uit te drukken


Wat kunnen ouders doen om het positieve zelfbeeld van kinderen en jongeren te stimuleren, vooral als ze zich identificeren als LGBTQ+?

Vorig jaar onderzocht Kidscape met jongeren wat zelfvertrouwen voor hen betekende. Ze waren duidelijk dat van jezelf houden de sleutel is tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. 'Jezelf zijn' opent de deur naar tevredenheid en geluk en trekt de juiste mensen naar je toe. Ze waren open over hun worstelingen - over de moeilijkheid om zich anders te voelen of onder druk te staan ​​van anderen.

Ze zeiden dat familie en vrienden de meest positieve invloed hadden op het zelfvertrouwen. Als ouders en verzorgers spelen we een cruciale rol bij het ondersteunen van onze kinderen om zichzelf te omarmen en lief te hebben. Voor veel kinderen zal dit een geleidelijk ontdekkingsproces zijn waarbij ze verschillende identiteiten, looks, trends en activiteiten gaan uitproberen. Anderen zijn misschien al op jongere leeftijd zekerder van zichzelf. De uitdaging waar we voor staan ​​is niet om onze eigen hoop en verwachtingen op onze kinderen te projecteren, maar om hun reis van zelfontdekking te ondersteunen.

Deze reis zal plaatsvinden in de 'echte wereld' - op school en in de gemeenschap - maar zal ook een online reis zijn wanneer ze beginnen te ontdekken wie ze zijn via sociale media en online relaties met anderen. De online wereld heeft de mogelijkheden getransformeerd om identiteiten te verkennen, van anderen te leren en te delen wie we zijn met de wereld. Voor sommige mensen kan dit een geweldige kans zijn voor ontdekking en zelfexpressie. Maar voor anderen kan het leiden tot toenemende mate van zelftwijfel en onzekerheid. De jongeren zeiden dat sociale media hadden de meest negatieve invloed op vertrouwen. Als ouders en verzorgers kunnen we onze kinderen ondersteunen om hun 'stam' on- en offline te vinden. Om mensen en inhoud te vinden die hen een goed gevoel over zichzelf geeft en hen helpt te begrijpen wie ze zijn en wat ze doormaken. Dit is van cruciaal belang voor jongeren die hun genderidentiteit aan het onderzoeken zijn, vooral als ze zich 'anders', eenzaam of geïsoleerd voelen binnen hun schoolgroep.

Hoe kunnen ouders en verzorgers jongeren aanmoedigen om anderen met verschillende genderidentiteiten online te steunen?

Kinderen en jongeren kunnen alles online vinden en als ouders moeten we goed in de gaten houden wat ze bekijken en beluisteren. Het is belangrijk dat we luisteren naar negatieve houdingen ten opzichte van anderen en dat we hen aanmoedigen om verschillen in al zijn vele vormen te vieren en te respecteren. Als ze kunnen leren verschillen en zelfexpressie bij anderen te omarmen, hebben ze veel meer kans om een ​​positief zelfbeeld van zichzelf te hebben en vreugde te vinden in het ontdekken van wie ze zijn, waar ze van houden en wie ze willen zijn.