MENU

Online haat: feiten en advies

Leer erover en onderneem actie

 

ZIE SNELLE HANDLEIDING

Wat zit er in deze hub?

Wat is online haat?

Online haat is taal of acties die gericht zijn op een kenmerk van een persoon of een groep mensen in de digitale ruimte.

Veel van die kenmerken zijn wettelijk beschermd. Deze omvatten ras of etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie en meer. Dit betekent dat zowel werkplekken en opleidingen als andere gebieden op basis van deze kenmerken geen actie kunnen ondernemen.

Regels tegen online haat worden opgesteld door online gemeenschappen. Moderatieteams kunnen dus iemand verbieden hun inhoud te delen als deze hatelijk of schadelijk is. Als uw kind online haat tegenkomt, moedig hem dan aan om de gebruiker te rapporteren om moderatieteams te helpen deze inhoud te beoordelen. Dit kan helpen om meer positieve ruimtes online te creëren.

Ontdek hieronder enkele van de verschillende soorten online haat.

Het Online Samen-project

Pak online haat en genderstereotypen aan met interactieve quizzen en zinvolle discussies.

lees meer

Voorkom haat tegen meisjes

Vrouwenhaat is de haat tegen en discriminatie van vrouwen en meisjes. Deze haat wordt verspreid via verschillende online communities, die deel uitmaken van de 'manosfeer'.

Het kan taal bevatten die suggereert dat vrouwen niet gelijk zijn aan mannen en in bepaalde termen zou moeten passen geslachts stereotypes. Sommige berichten moedigen jongens en mannen ook aan om vrouwen slecht of als een aparte soort te behandelen. Dit alles kan zeer schadelijk zijn voor het begrip van jonge mannen van positieve relaties en voor het gevoel van eigenwaarde en veiligheid van jonge vrouwen.

Ontdek de ervaring van een meisje met vrouwenhaat op online voetbalforums en wat haar vader doet om een ​​tegenverhaal op gang te brengen.

Daag racisme uit

Racisme is discriminatie op basis van etniciteit of huidskleur. Het is wijdverspreid en in sommige gevallen onopgemerkt door degenen die het verspreiden, vooral kinderen. Als je bijvoorbeeld een vriend een racistische belediging noemt in een videogame, kan dat worden uitgelachen, maar het normaliseert de term en verspreidt online haat. Het kan kinderen ook ongevoelig maken voor racisme als ze het zien.

Racisme kan online op veel dingen lijken, waaronder haatdragend taalgebruik, laster en algemene uitspraken. Het kan verschijnen in video's, opmerkingen, voicechat en afbeeldingen op sociale media en videogamegemeenschappen.

Hoe racisme online aan te pakken

Pak online racisme aan

Racisme is een vorm van online haat. Wanneer iemand racistisch gedrag aan een community meldt, kunnen de moderators de inhoud of gebruiker indien nodig beoordelen en verwijderen. Het is dus belangrijk om moedig kinderen aan om alles wat racistisch is te melden ze online zien of ervaren.

Zelfs wanneer gerapporteerd, kan sommige racistische inhoud of de gebruiker die racisme verspreidt, blijven staan. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan context of misverstanden. Dat betekent naast rapportage ook moedig kinderen aan om de gebruiker te blokkeren die die haat verspreidt. Bovendien kunnen ze mogelijk hun sociale feed aanpassen zodat ze geen vergelijkbare inhoud meer zien.

Help kinderen online haat zoals racisme te leren herkennen en aanpakken met Het Samen Online Project en de Online haatquiz aanpakken.

Middelen om te helpen

True Vision-logo -- een blauwe cirkel in de vorm van een oog met de pupil die 'TRUE VISION' in hoofdletters leest.True Vision: Racistische haatmisdrijven melden: Meld racisme, inclusief aanzetten tot haat en aanvallen gericht op ras online, bij de politie met deze rapportagetool.

 

Groene cirkel met twee tekstballonnen, een met een boos gezicht en een andere met een droevig gezicht om cyberpesten aan te geven.Meld problemen: De meeste sociale-mediaplatforms staan ​​helemaal geen haatzaaien toe. Bekijk hoe je racisme kunt melden op verschillende sociale platforms.

 

Stop Hate UK-logo met een hand voor de O in Stop en tekst eronder met de tekst 'Stop Hate. Begin hier.'Stop Hate UK: 24-uurs rapportageservices: Deze rapportagediensten bedienen verschillende gebieden en kunnen kinderen en jongeren helpen om actie te ondernemen om racisme dat ze online zien te stoppen.

Herken en stop online bekwaamheid

Ableïsme en handicap zijn vormen van online haat die verband houden met een handicap. Ableïsme discrimineert in het voordeel van validen, terwijl disablisme discrimineert in het nadeel van mensen met een handicap. Ze hebben allebei invloed op mensen met een handicap. Handicaps kunnen verwijzen naar lichamelijke of geestelijke handicaps.

Een handicap is een beschermd kenmerk volgens de Britse wetgeving. Online haat die bekwaamheid of handicap verspreidt, moet worden gemeld op het platform of aan de relevante autoriteiten.

Hoe bekwaamheid en handicap online aan te pakken

Stop taalvaardigheid en schakel taal uit

Online haat die een handicap discrimineert, kan op verschillende dingen lijken. Het kan inhoud zijn die de spot drijft met iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het kunnen opmerkingen of taal zijn die suggereren dat mensen zonder handicap beter zijn dan mensen met een handicap. Dit soort online haat kan zelfs inhoud zijn die ervan uitgaat wat iemand met een handicap wel of niet kan.

Moedig kinderen aan alle inhoud rapporteren die online haat promoot tegen mensen met een handicap. Dat zouden ze ook moeten doen blokkeer gebruikers die haatdragende inhoud blijven delen.

Ze kunnen ook werken om online haat tegen mensen met een handicap tegen te gaan door positieve berichten delen met de getroffenen. Of, dat zouden ze kunnen ondersteun makers van inhoud die hun ervaringen met hun handicap delen. Het ondersteunen van inhoud die bewustzijn verspreidt en volgers informeert, is een geweldige manier om online haat tegen te gaan.

Middelen om te helpen

Het Inclusive Digital Safety-logo met 'Inclusive' inclusief meerdere kleuren om diversiteit en inclusie te vertegenwoordigen.Inclusief digitale veiligheidshub: Leer hoe u kinderen en jongeren met SEND kunt helpen om positieve en veilige online ervaringen op te doen.

 

Scope UK-logo met de tekst 'Scope', gelijkteken, 'Gelijkheid voor gehandicapten.'Reikwijdte: Herkennen en melden van haatmisdrijven met een handicap: Ontdek hoe u haatmisdrijven kunt melden op basis van een handicap.

 

True Vision-logo -- een blauwe cirkel in de vorm van een oog met de pupil die 'TRUE VISION' in hoofdletters leest.Ware visie: handicap haatmisdaad: Leer meer over haatmisdrijven met een handicap en krijg aanvullende begeleiding bij het ondersteunen van jonge mensen die mogelijk het slachtoffer zijn van online bekwaamheid of handicap.

Religieuze discriminatie aanpakken

Religieuze discriminatie is wanneer iemand een andere behandeling krijgt dan iemand anders vanwege zijn religie of overtuiging. Het is illegaal om iemand te discrimineren op basis van dit beschermde kenmerk.

Online haat tegen religie kan vele vormen aannemen. Sommige aan religie gerelateerde haat kan ook banden met racisme hebben. Daarnaast kan religieuze discriminatie omvatten algemene uitspraken over 'alle mensen' die ergens in geloven. Het is te zien op sociale media, in videogames, in online communities en andere digitale ruimtes.

Hoe religieuze discriminatie online aan te pakken

Daag religieuze discriminatie uit

Zoals met elke vorm van online haat, moedig kinderen aan om dit te doen rapporteer degenen die verkeerde informatie of haat verspreiden over een religie of geloofssysteem. Of het nu tegen hen is gericht of niet, online haat kan iedereen treffen.

Laat kinderen zien hoe ze gebruikers kunnen blokkeren op hun favoriete platforms als ze anderen discrimineren op basis van religie.

Praat met uw kind over de verschillende vormen van religieuze discriminatie en hoe haatdragende inhoud van invloed kan zijn radicalisering.

Het is ook belangrijk om na te denken over het tegenverhaal. In plaats van online ruzie te maken met mensen over religie, moedig jongeren aan om dat te doen deel positieve steunbetuigingen aan degenen die zich misschien aangesproken voelen. Zorg er echter voor dat ze onthouden dat ze niet betrokken raken bij online ruzies.

Middelen om te helpen

Het Citizens Advice-logo -- een blauwe tekstballon met witte tekst met de tekst 'citizens advice'.Burgeradvies: Discriminatie vanwege religie of levensovertuiging: Lees meer over religieuze discriminatie en hoe u ondersteuning kunt krijgen.

 

True Vision-logo -- een blauwe cirkel in de vorm van een oog met de pupil die 'TRUE VISION' in hoofdletters leest.Ware visie: religieuze haatmisdrijven: Lees meer over religieuze discriminatie en bekijk opties voor het melden van online haat gericht op religie.

 

Equality and Human Rights Commission-logo met gelijkteken.EHRC: Discriminatie op grond van religie of levensovertuiging: Lees meer over de wet achter dit beschermde kenmerk.

Stop de haat tegen LGBTQ+

Homofobie is haat tegen iemand die homo is (een man die zich aangetrokken voelt tot mannen) of lesbisch is (een vrouw die zich aangetrokken voelt tot vrouwen). Sommigen gebruiken het ook om naar andere leden van de LGBTQ+-gemeenschap te verwijzen. Andere termen zoals bifobie en transfobie verwijzen echter naar die specifieke identiteiten.

bifobie is de haat en vooroordelen tegen mensen die zich identificeren als biseksueel (aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen).

Transphobia is de haat en vooroordelen tegen mensen die transgender zijn (identificeert zich als een ander geslacht dan het geslacht dat ze bij de geboorte kregen toegewezen).

Soms kan de haat die mensen online delen mensen in de LGBTQ+-gemeenschap denigrerende namen of beledigingen noemen. In andere gevallen kunnen mensen verkeerde informatie verspreiden over degenen die deel uitmaken van de gemeenschap. Hoewel de informatie die ze verspreiden niet waar is, creëert het toch angst. Dit leidt niet alleen tot meer haat, maar richt zich ook op kwetsbare kinderen en jongeren die dat mogelijk zijn op zoek naar steun terwijl ze hun identiteit ontdekken, of dat nu een deel van de LGBTQ+-gemeenschap is of niet.

Hoe haat tegen de LGBTQ+-gemeenschap aan te pakken

Stop de haat tegen LGBTQ+

Sommige sociale-mediaplatforms kunnen bijvoorbeeld haatdragende berichten koppelen aan hashtags die niets met elkaar te maken lijken te hebben. De hashtag #grooming verbindt bijvoorbeeld mensen die mensen in de LGBTQ+-gemeenschap beschuldigen van grooming vanwege hun transgenderidentiteit of gekleed in travestie. Dit verspreidt echter verkeerde informatie over wat grooming werkelijk is, wat op zijn beurt het risico op online schade voor kinderen vergroot. In dit soort gevallen kan dat rapporteer de hashtag aan het platform. Zie hoe verder TikTok, Instagram en Twitter (meld een tweet/gebruiker en geef vervolgens de hashtag op in de aanvullende informatie die u verstrekt).

Moedig kinderen aan om online haat tegen de LGBTQ+-gemeenschap te melden. Ook, het verstrekken van aanvullende informatie voor de context kan moderators helpen begrijpen waarom iets als haat wordt gemeld. Zonder die context wordt de inhoud mogelijk niet verwijderd. Leg uit dat ze misschien moeten rapporteer inhoud meerdere keren om deze te laten verwijderenmaar dat moeten ze blijven doen.

Middelen om te helpen

True Vision-logo -- een blauwe cirkel in de vorm van een oog met de pupil die 'TRUE VISION' in hoofdletters leest.Ware visie: seksuele geaardheid en Transgender haatmisdrijven: Meld haat tegen de LGBTQ+-gemeenschap, inclusief aanzetten tot haat en aanvallen gericht op genderidentiteit of seksuele geaardheid online.

 

Galop-logo: 'galop' geschreven op een groene cirkel met een buitenste veelkleurige cirkel.Galop: zoek hulp: Leer hoe je hulp kunt krijgen bij haat jegens de LGBTQ+-gemeenschap.

 

Het Inclusive Digital Safety-logo met 'Inclusive' inclusief meerdere kleuren om diversiteit en inclusie te vertegenwoordigen.Inclusief digitale veiligheidshub: Vind begeleiding om kinderen en jongeren die zich identificeren als LGBTQ+ te helpen veilige en positieve online ervaringen op te doen.

Was dit nuttig?
Vertel ons hoe we het kunnen verbeteren