Gwario arian ar-lein

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Gyda thwf hapchwarae symudol, mae mwy a mwy o bobl ifanc yn gwario arian ar-lein. Mynnwch gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wybod i sicrhau bod eich plentyn yn gwneud hyn yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Adrannau eraill y byddwch yn dod o hyd iddynt yn Y pethau caled

Tap neu glicio ar y deilsen i ddysgu mwy