Amdanom ni

Mae Cysylltu’n Ddiogel Ar-lein yn bwysig i bob person ifanc, yn enwedig y rhai â SEND, a gyda’u help, rydym wedi creu cyngor ac arweiniad i wneud eu hamser ar-lein yn cysylltu ag eraill yn fwy diogel ac yn fwy cadarnhaol.

Logo Internet Maters vs Youthworks

Delwedd Adroddiad Facebook Internet Matters

Bywyd ar-lein i blant ag adroddiad SEND

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gweithdai a'r ymgynghoriad helaeth a gynhaliwyd gennym gyda phobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac athrawon i'n helpu i greu'r canolbwynt cynghori. Mae'n tynnu sylw at sut mae diffyg cyngor clir a chlir ar sut i helpu pobl ifanc gyda SEND i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel.

Dysgu mwy am y sefydliadau

Eicon delwedd

Ynglŷn â Materion Rhyngrwyd

Mae Internet Matters yn sefydliad dielw sy'n gweithio ar y cyd ar draws y diwydiant, y llywodraeth, ac ysgolion i gyrraedd teuluoedd y DU gydag offer, awgrymiadau ac adnoddau i helpu plant i elwa o dechnoleg gysylltiedig yn drwsiadus ac yn ddiogel.

Ymweld â'r safle
Eicon delwedd

Ynglŷn â Youthworks

Mae Youthworks yn ymgynghoriaeth gyda ffocws ar bobl ifanc a'u profiadau ar-lein. Rydym yn rhedeg y Cybersurvey blynyddol i archwilio hyn mewn partneriaeth â Internet Matters. Mae Youthworks yn cynnal rhaglen ymchwil ac yn cyhoeddi llyfrau, adroddiadau a gwerthusiadau.

Ymweld â'r safle
Eicon delwedd

Ynglŷn â Facebook

Cenhadaeth Facebook yw “rhoi’r pŵer i bobl rannu a gwneud y byd yn fwy agored a chysylltiedig”, a dyna pam eu bod wedi cyfrannu a buddsoddi mewn creu’r adnodd hwn i sicrhau hyn i bawb, yn enwedig pobl ifanc sydd ag ANFON. Dros y blynyddoedd maent hefyd wedi cyflwyno technolegau newydd, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac adnoddau newydd i helpu rhieni a phobl ifanc i lywio'r platfform yn ddiogel.

Ymweld â'r safle