Deall canllawiau cymunedol

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Dysgu mwy am ganllawiau cymunedol cyfryngau cymdeithasol i helpu'ch plentyn i gael amser mwy diogel a chadarnhaol ar-lein.

yn ei arddegau mewn cadair olwyn yn edrych ar y ffôn gydag emoji chwerthin ac eicon ticio

Dyma restr o'r canllawiau cymunedol o'r apiau cymdeithasol, ffrydio byw a gemau mwyaf poblogaidd i chi eu hadolygu gyda'ch plentyn.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Teitl - Sut i riportio rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol.

Pan fyddwch chi'n gwirio gyda'ch ffrindiau ar eich hoff gêm, neu'n rhannu post gyda'ch ffrindiau
ar gyfryngau cymdeithasol, mae'n helpu i wybod am yr offer y gallwch eu defnyddio i riportio a rhwystro unrhyw beth neu unrhyw un a allai eich cynhyrfu.

Ble ydw i'n mynd i riportio materion ar gyfryngau cymdeithasol?

Dylai'r mwyafrif o wefannau neu apiau gael cyngor ac offer y gallwch eu defnyddio i rwystro neu riportio unrhyw beth sy'n torri eu Safonau Cymunedol.

Cadwch lygad am Safonau neu Ganllawiau Cymunedol, sy'n gyfres o reolau y mae pawb i fod i gadw atynt, i gadw allan unrhyw gamdriniaeth neu bethau negyddol a allai eich rhoi mewn perygl o niwed.

Pan fyddwch chi'n agor cyfrif cyfryngau cymdeithasol neu os oes gennych chi un eisoes, gwiriwch pa offer sydd yna, fel eich bod chi'n gwybod ble maen nhw a beth i'w wneud os oes angen i chi riportio unrhyw beth neu rwystro rhywun.

Os ydych chi'n chwarae gêm neu'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol nad oes ganddo unrhyw ffordd i chi riportio neu rwystro rhywbeth sy'n eich cynhyrfu, cymerwch eiliad i benderfynu a yw'n ddiogel ichi ei ddefnyddio ai peidio.

Pa fath o bethau y gallaf eu riportio?

Gallwch riportio unrhyw beth sy'n mynd yn groes i Safonau Cymunedol y llwyfannau fel cam-drin, cyfrifon ffug, torri preifatrwydd a hunan-niweidio.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi riportio rhywbeth?

Pan fyddwch chi'n riportio rhywbeth ar y mwyafrif o wefannau cyfryngau cymdeithasol, mae'r adroddiad yn cael ei wirio a'i dynnu i lawr, os yw'r hyn a ddigwyddodd yn erbyn y canllawiau cymunedol.

Bydd gan bob platfform cyfryngau cymdeithasol ei ffordd ei hun o adael i chi wybod beth sy'n digwydd gyda'ch adroddiad.

Nid yw popeth sy'n peri gofid yn erbyn y rheolau. Felly cofiwch nad yw riportio rhywbeth bob amser yn golygu y bydd yn cael ei dynnu i lawr. Efallai y gwelwch fod rhywbeth nad ydych yn ei hoffi ar gyfryngau cymdeithasol yn dal i fod yno. Mae hyn oherwydd nad yw yn erbyn y Safonau Cymunedol.

Adrannau eraill y byddwch yn dod o hyd iddynt yn Y pethau caled

Tap neu glicio ar y deilsen i ddysgu mwy