Polisi Preifatrwydd

Darperir Connecting Safely Online gan Internet Matters. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cydsynio i'r polisi preifatrwydd Internet Matters. Mae’n bosibl y byddwn yn newid y polisi hwn yn y dyfodol, ac os byddwn yn gwneud hynny byddwn yn postio’r polisi diwygiedig ar y wefan hon.