Gwnewch y pethau sylfaenol ar gyfryngau cymdeithasol

Cyngor i bobl ifanc

Mynnwch awgrymiadau cyflym ar sut i adolygu a sefydlu'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol i gysylltu'n ddiogel ag eraill a chael y gorau o'ch profiad.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Cyfryngau cymdeithasol, y pethau sylfaenol.

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch chi sgwrsio â'ch ffrindiau ar-lein, rhannu lluniau, chwarae gemau a rhoi gwybod i'ch dilynwyr beth rydych chi'n ei wneud.

Mae cael hwyl ar gyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn, ond felly hefyd cadw'n ddiogel.

Yma mae gennym ni ychydig o gyngor i brofi a ydych chi'n barod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol ac mae yna ychydig o gwis i'w wneud hyd yn oed yn fwy o hwyl.

Ymhlith y pethau y byddwn yn ymdrin â nhw yn yr adran hon mae:

Dysgu sut i sefydlu proffil cyfryngau cymdeithasol newydd.

Beth sydd angen i chi gofio ei wneud i gadw'ch hun yn ddiogel os oes gennych broffil cyfryngau cymdeithasol eisoes.

Gosod cyfrinair cryf.

Pethau difyr i'w gwneud ar gyfryngau cymdeithasol.

Ac yn olaf - hapchwarae a gwneud ffrindiau ar-lein.

Ceisiwch fod yn agored gyda'r oedolion yn eich bywyd, am eich bywyd ar-lein - mae hyn yn ei gwneud hi'n haws siarad â nhw yn y dyfodol os aiff rhywbeth o'i le.